Udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af Flytteydelser (Flytteaftalen)

Information

02 - Udbudsbekendtgørelse
Offentligt udbud
16-08-2019 15:37 (GMT+02:00)
26-08-2019 10:00 (GMT+02:00)
15-08-2019 12:00 (GMT+02:00)

Indkøber

Finansministeriets Koncern Finansministeriets Koncern
Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen
Nete Schmidt Pilsgaard Nete Schmidt Pilsgaard
Landgreven 4
1301 København K
Danmark
10213231

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af flytteydelser på vegne af hele staten. Rammeaftalen er opdelt i tre (3) delaftaler. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4)

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen.
Institutionerne for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende aftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale studier, Institut for Menneskerettigheder, Færøernes Hjemmestyre samt Grønlands Selvstyre er ligeledes parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. Disse har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Forsvarsministeriets ressortområde (Forsvaret) har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen.
Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Delaftaler

For at deltage i en eller flere af nedenstående delaftaler, skal du trykke på den eller de relevante delaftaler nedenfor. Når du er inde på delaftalen kan du trykke på knappen "Meld din interesse". Hvis du registrerer dig som ny bruger, valideres dine informationer af Mercell indenfor normal arbjedstid og du vil modtage login informationer. Du kan downloade filerne, når du har gennemført registreringen.

Filer

Navn Størrelse
Bilag 1B.1 - Definition af delaftaler.pdf 152 KB
Bilag 12 - Fakturering.pdf 316 KB
Bilag I - Støtteerklæring.docx 36 KB
Bilag 13C - Opfordringsskrivelse og miniudbudsbetingelser.pdf 528 KB
Bilag 4 - Priser.pdf 455 KB
Bilag 5 - Samarbejdsorganisation og rapportering.pdf 245 KB
Bilag 3 - Liste over Kunden.pdf 297 KB
Bilag 3A - Selvejende institutioner mv.pdf 643 KB
Bilag 1A - Virksomhedens ansvar.pdf 631 KB
Bilag 0 - Definitioner.pdf 197 KB
Bilag 15 - Underleverandører.pdf 173 KB
Bilag 13A - Bestillingsseddel (miniudbud).xlsx 5,57 MB
Bilag 5A - Leverandørens salgsrapportering.xlsx 9,69 MB
Bilag 13D - Indhentelse af dokumentation i forbindelse med miniudbud.docx 27 KB
Bilag 13 - Procedure for Bestilling-Ordre.pdf 254 KB
Bilag 13B - Generelle forhold.docx 669 KB
Bilag 1B - Kravspecifikation.pdf 650 KB
Bilag 13A - Bestillingsseddel (direkte køb).xlsm 215 KB
Bilag II -Tro og loveerklæring.docx 37 KB
Udbudsbetingelser_Version 2.pdf 802 KB
Slides til orienteringsmøde.pptx 628 KB
Bilag 11 - Spørgsmål og Svar - Version 7.pdf 288 KB
Rammeaftale for indkøb af Flytteydelser - Version 2.pdf 936 KB

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Kontakt os

63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Klosterbakken 12, 3. th., 5000 Odense C, Danmark