Svend Hoff Johnstad

Innkjøpsrådgiver

Tenders

Title Closing date
FR-24-04 Vintervedlikehold 8/12/2024 12:00 PM
IFK-24-01-VS UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I VESTRE SLIDRE KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-EI UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I EIDSKOG KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-TR UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I TRYSIL KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-ÅS UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I ÅSNES KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-OS UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I OS KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-ØT UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-GA UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-EL UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I ELVERUM KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-VÅ UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I VÅLER KOMMUNE 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-NG UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I NORD-GUDBRANDSDALEN 10/31/2024 12:00 PM
IFK-24-01-ST UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I STOR-ELVDAL KOMMUNE
IFK-24-01-ST UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I STOR-ELVDAL KOMMUNE 9/30/2024 12:00 PM
IFK-23-01-VÅ UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I VÅLER KOMMUNE
EL-24-09 VA Grundsetmoen 8/16/2024 12:00 PM
TR-24-08 TOTALENTREPRISE OMBYGGING AV RENSEANLEGG 7/1/2024 12:00 PM
TY-23-11 Totalentreprise ny politistasjon - Konkurransefase 6/21/2024 12:00 PM
IFK-22-01-MG Bredbåndsinfrastruktur i Midt-Gudbrandsdalen
IFK-22-01-MG Bredbåndsinfrastruktur i Midt-Gudbrandsdalen 2/10/2023 12:00 PM
TY-24-06 Ombygging av Holmenbygget 4/26/2024 12:00 PM
RO-24-06 Ombygging av legesenter 5/3/2024 12:00 PM
EL-24-04 Ventilasjonsanlegg Hanstad skole 4/23/2024 12:00 PM
TY-23-12 Generalentreprise ombygging 2. etg Torggata 4
TY-23-12 Generalentreprise ombygging 2. etg Torggata 4 1/22/2024 12:00 PM
EL-23-22 Ny Vannledning på Rådhusplassen 1/29/2024 12:00 PM
EL-23-21 Rådhusplassen 2/19/2024 12:00 PM
TY-23-11 Totalentreprise ny politistasjon - Prekvalifisering (ny utlysning) 1/24/2024 12:00 PM
EL-23-05 RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR VA 1/31/2024 12:00 PM
RE-23-11 Totalentreprise 2-mannsbolig på Bergset 1/22/2024 12:00 PM
TY-23-11 Totalentreprise ny politistasjon - Konkurransefase 2/23/2024 12:00 PM
TY-23-11 Totalentreprise ny politistasjon - Prekvalifisering 1/16/2024 12:00 PM
IFK-23-01-ØY UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I ØYER KOMMUNE 10/27/2023 12:00 PM
IFK-23-01-GA UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I GAUSDAL 10/13/2023 12:00 PM
RE-23-08 Totalentreprise kommunal bolig i Søstueveien 11/17/2023 12:00 PM
RE-23-09 Generalentreprise ombygging på Fagertun skole 11/17/2023 12:00 PM
MHBR-23-02 Påbygg til tankbil 10/31/2023 12:00 PM
NO-23-01 Utbygging av mobildekning 9/18/2023 12:00 PM
STA-23-01 Forbedring av mobildekning i Stange kommune - 3. gangs utlysning 9/18/2023 12:00 PM
TR-23-16 Forprosjekt kulturhus 9/8/2023 12:00 PM
EL-23-14 OMBYGGING AV ELVERUM BEREDSKAPSSENTER 8/22/2023 12:00 PM
EL-23-16 Midlertidige boliger for vanskeligstilte 9/4/2023 12:00 PM
IFK-23-01-EI UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I EIDSKOG 9/29/2023 12:00 PM
IFK-23-01-LØ UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I LØTEN 9/29/2023 12:00 PM
IFK-23-01-NG UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I NORD-GUDBRANDSDALEN 9/29/2023 12:00 PM
IFK-23-01-STA UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I STANGE 9/29/2023 12:00 PM
IFK-23-01-VT UTBYGGING AV BREDBÅNDINFRASTRUKTUR I VESTRE TOTEN 9/29/2023 12:00 PM
IFK-23-01 Høring for tilskuddsområder for bredbåndstøtte i Trysil, Våler og Åsnes.
OS-23-04 Omsorgsboliger Nørnesjordet 7/14/2023 12:00 PM
TR-23-06 Etablering av ladestasjoner
EL-23-15 Gjenoppbygning av tomannsbolig etter brann 7/7/2023 12:00 PM
EL-23-13 Etablering av infrastruktur VVA Smestadtoppen 6/13/2023 12:00 PM
FR-23-05 Rammeavtale maskinentreprenør 6/26/2023 12:00 PM
TY-23-03 Solcelleanlegg på Tjønnmosenteret 5/16/2023 12:00 PM
GK-23-01 Utbygging av mobildekning 6/15/2023 12:00 PM
GR-23-01 Utleie av eiendom for solcellepark 5/2/2023 12:00 PM
RO-23-02 TOTALENTREPRISE BARNEHAGE I VOLA - konkurransefase 4/24/2023 12:00 PM
Konkurransefase: ST-22-10 TOTALENTREPRISE FOR UTBYGGING AV MORATUNET 3/31/2023 12:00 PM
ST-23-04 Utskifting idrettsgulv Storstua 3/31/2023 12:00 PM
TR-23-02 Totalentreprise Tverga 4/18/2023 12:00 PM
TY-23-02 Entreprise Tynset helsestasjon 3/27/2023 12:00 PM
RO-23-05 TOTALENTREPRISE SMÅHUS 3/3/2023 12:00 PM
GK-23-01 Utbygging av mobildekning - Høring for å kartlegge kommersielle interesser i områdene
NO-23-01 Forbedring av mobiltelefondekning i Nord Østerdalen - Høring for å kartlegge kommersielle interesser i områdene
RO-23-02 PREKVALIFISERING TIL TOTALENTREPRISE BARNEHAGE I VOLA 3/2/2023 12:00 PM
FR-23-03 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur på Frøya 3/10/2023 12:00 PM
ST-23-01 OPPGRADERING AV HEIS PÅ MORATUNET 2/3/2023 12:00 PM
NO-22-01 Telefondekning i Nord-Østerdalen
IFK-22-01-RI Bredbåndsinfrastruktur i Ringsaker 1/13/2023 12:00 PM
NO-22-01 Telefondekning i Nord-Østerdalen 11/14/2022 12:00 PM
MHBR-22-01 Bistand til kvalitetssikring av forebyggende- og beredskapsanalyse 1/13/2023 12:00 PM
IFK-22-01-RE Bredbåndsinfrastruktur i Rendalen 1/13/2023 12:00 PM
OS-22-04 Totalentreprise solcelleanlegg 11/9/2022 12:00 PM
Høring for utbygging av bredbånd i område Veldre – Brummund i Ringsaker kommune
IFK-22-01-GK Bredbåndsinfrastruktur i Grue og Kongsvinger 1/13/2023 12:00 PM
IFK-22-01-ØT Bredbåndsinfrastruktur i Østre Toten 1/13/2023 12:00 PM
IFK-22-01-ST Bredbåndsinfrastruktur i Stor-Elvdal 1/13/2023 12:00 PM
IFK-22-01-EL Bredbåndsinfrastruktur i Elverum 1/13/2023 12:00 PM
IFK-22-01-STA Bredbåndsinfrastruktur i Stange 1/13/2023 12:00 PM
IFK-22-01-NG Bredbåndsinfrastruktur i Nord-Gudbrandsdalen 1/13/2023 12:00 PM
IFK-21-02-GR Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Gran kommune
Veiledende kunngjøring for Rådhusplassen i Elverum
IFK-21-02-GR Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Gran kommune 5/31/2022 12:00 PM
EN-22-07 KONSEKVENSUTREDNING UTVIDELSE AV SNØSKUTERLØYPER
EN-22-07 KONSEKVENSUTREDNING UTVIDELSE AV SNØSKUTERLØYPER 6/29/2022 12:00 PM
TY-22-04 Entreprise Bangmoen VA 9/12/2022 12:00 PM
FR-22-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur på Frøya
FR-22-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur på Frøya 8/12/2022 12:00 PM
ÅM-22-02 Rena Skole Uteområde
FO-22-06 SALG AV VANN FRA KOMMUNALT VANNVERK 10/7/2022 12:00 PM
EL-22-01 TOTALENTREPRISE YDALIRTUNET TRINN 1 9/15/2022 12:00 PM
TY-22-02 Ombygging av Tjønnmosenteret - Konkurransefase 6/7/2022 12:00 PM
Prekvalifisering- ST-22-10 TOTALENTREPRISE FOR UTBYGGING AV MORATUNET 8/8/2022 12:00 PM
FO-22-07 Rehabilitering badeanlegg 7/8/2022 12:00 PM
RE-22-03 Masseutskiftning og toppgrusing av kommunale veier. 6/15/2022 12:00 PM
STA-21-01 Utbygging av mobildekning i Stange kommune 6/15/2022 12:00 PM
IFK-21-02-ØY Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Øyer (ny konkurranse) 6/30/2022 12:00 PM
RO-22-02 Kjøp av mannskapsbiler - Konkurransefase 5/27/2022 12:00 PM
TY-22-03 ENTREPRISE TYNSET HELSESTASJON
TR-22-06 Totalentreprise ny sentrumsbarnehage - Konkurransefase 9/19/2022 12:00 PM
TY-22-03 ENTREPRISE TYNSET HELSESTASJON 4/25/2022 12:00 PM
RE-22-02 Forlengelse av gang- og sykkelvei i Øvre Rendal 5/13/2022 12:00 PM
Veiledende kunngjøring for høring av planlagte områder for utbygging av bredbåndsinfrastruktur med statsstøtte i Innlandet fylkeskommune
RO-22-02 Kjøp av mannskapsbiler - Prekvalifisering 4/15/2022 12:00 PM
TY-22-02 Ombygging av Tjønnmosenteret - Prekvalifisering 3/28/2022 12:00 PM
IFK-21-02-ØY Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Øyer kommune
IFK-21-02-ØY Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Øyer kommune 2/28/2022 12:00 PM
TR-22-06 Totalentreprise ny sentrumsbarnehage - Prekvalifisering 3/16/2022 12:00 PM
TY-22-01 Sceneteknikk 3/4/2022 12:00 PM
TR-22-02 Slambehandlingsanlegg 3/4/2022 12:00 PM
EN-22-01 Intensjonskunngjøring Driftsavtale snøscooterløyper
TR-22-03 Prosjektering VA-tiltak 2/17/2022 12:00 PM
Avlysning av konkurranse: EN-21-12 Tjenesteavtale septikrenovasjon
EN-21-12 Tjenesteavtale septikrenovasjon 12/6/2021 12:00 PM
IFK-21-02-NO Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Nord-Odal 2/28/2022 12:00 PM
EN-21-11 Driftskontrollanlegg 9/27/2021 12:00 PM
ANNO-21-02 Fotoutstyr 12/14/2021 12:00 PM
IFK-21-02-KO Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Kongsvinger 2/28/2022 12:00 PM
IFK-21-02-LØ Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Løten 2/28/2022 12:00 PM
IFK-21-02-ØT Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Østre Toten 2/28/2022 12:00 PM
IFK-21-02-RI Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Ringsaker 2/28/2022 12:00 PM
IFK-21-01-EL Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Elverum
IFK-21-01-EL Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Elverum 8/16/2021 12:00 PM
VÅ-21-01 Bredbånd Gravberget og Risberget - 3. gangs utlysning 11/17/2021 12:00 PM
IFK-21-01-VA Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Valdresregionen 12/1/2021 12:00 PM
OS-21-02 Driftsavtale for varmeanlegg
OS-21-01 Varmeanlegg
OS-21-03 Infrastruktur til ny varmesentral
OS-21-01 Varmeanlegg 7/9/2021 12:00 PM
OS-21-02 Driftsavtale for varmeanlegg 8/23/2021 12:00 PM
OS-21-03 Infrastruktur til ny varmesentral 7/9/2021 12:00 PM
IFK-21-01-EN Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Engerdal 9/27/2021 12:00 PM
IFK-21-01-MG Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Midt-Gudbrandsdal 11/26/2021 12:00 PM
VÅ-21-01 Bredbånd Gravberget og Risberget - Ny utlysning 10/15/2021 12:00 PM
IFK-21-01-TR Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Drevdalen 10/15/2021 12:00 PM
IFK-21-01-ST Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Stor-Elvdal 10/15/2021 12:00 PM
IFK-21-01-RE Ny konkurranse - Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Rendalen 9/24/2021 12:00 PM
IFK-21-01-RE Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Rendalen
IFK-21-01-RE Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Rendalen 6/11/2021 12:00 PM
ST-21-03 Ombygging av gamle Koppang bibliotek 8/30/2021 12:00 PM
NO-21-07 Bygging og drift av mobilmaster 9/17/2021 12:00 PM
IFK-21-01-NG Bredbåndsutbygging i Nord-Gudbrandsdalen 9/30/2021 12:00 PM
IFK-21-01-KO Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Kongsvinger 6/18/2021 12:00 PM
IFK-21-01-HA Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Hamar 6/11/2021 12:00 PM
IFK-21-01-LØ Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Løten 6/11/2021 12:00 PM
ANNO-21-01 Møbler 6/21/2021 12:00 PM
EN-21-06 Engedal Torg - Omsorgsboliger 6/16/2021 12:00 PM
IFK-21-01-VÅ Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Våler 8/16/2021 12:00 PM
Innlandet fylkeskommune - Høringsrunde for mulige støtteområder til offentlig støtte for bredbåndsutbygging i 2021.
HO-21-03 Rammeavtale skolebøker 5/18/2021 12:00 PM
EN-21-02 Engerdal Torg 5/3/2021 12:00 PM
SOD-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur
SOD-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 8/15/2019 12:00 PM
RO-20-02 Totalentreprise nytt Beredskap- og responssenter - PREKVALIFISERING
KO-21-01 Bredbånd Bergerud-Skinnarbøl 3/26/2021 12:00 PM
EL-21-02 Ydalir boligutvikling - Prekvalifisering 2/12/2021 12:00 PM
EL-21-01 Rammeavtale kjemikalier 2/22/2021 12:00 PM
VÅ-21-01 Bredbånd Gravberget og Risberget 3/5/2021 12:00 PM
EL-21-02 Ydalir boligutvikling - Konkurransefase 3/26/2021 12:00 PM
ST-20-11 Totalentreprise ny barnehage 1/20/2021 12:00 PM
EL-20-09 Veghøvel 1/15/2021 12:00 PM
TR-20-16 Renovering Sønstehagen garderobeanlegg 11/30/2020 12:00 PM
ROH-20-01 DRIFT AV NETTAKSESSER OG NETTVERK - Konkurransefase 9/21/2020 12:00 PM
ST-20-08 FORBEREDENDE ARBEIDER TIL ASFALTERING OG ASFALTERING 9/22/2020 12:00 PM
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak - Ny konkurranse 10/5/2020 12:00 PM
SO-20-06 Nettportal 9/7/2020 12:00 PM
RO-20-02 Totalentreprise nytt Beredskap- og responssenter - KONKURRANSEFASE 9/21/2020 12:00 PM
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak
HF-19-01-ST Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Stor-Elvdal
HF-19-01-ST Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Stor-Elvdal 5/4/2020 12:00 PM
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak - Konkurransefase 8/31/2020 12:00 PM
SO-20-04 Fagsystem for byggesaksbehandling-eByggesak 8/3/2020 12:00 PM
ST-20-07 Vintervedlikehold av veier og plasser 9/4/2020 12:00 PM
ROH-20-01 DRIFT AV NETTAKSESSER OG NETTVERK 8/10/2020 12:00 PM
RO-20-04 Istandsetting av vinduer på Røros rådhus 8/17/2020 12:00 PM
EN-20-02 SNØBRØYTING OG LØYPEKJØRING 8/17/2020 12:00 PM
IFK-20-01 Veiledende kunngjøring for høring av planlagte områder for utbygging av bredbåndsinfrastruktur med statsstøtte.
EL-20-06 Ydalir boligutvikling 7/6/2020 12:00 PM
DIO-20-01: Rammeavtale til driftsstøtte VA 8/28/2020 12:00 PM
HF-19-01-EL Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Elverum
HF-19-01-EL Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Elverum 5/4/2020 12:00 PM
RO-20-02 Totalentreprise nytt Beredskap- og responssenter - PREKVALIFISERING 6/30/2020 12:00 PM
EL-20-06 Ydalir boligutvikling - konkurransefase 9/18/2020 12:00 PM
HF-19-01-KO Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Kongsvinger
RO-20-05 Gardiner til Øverhagaen bo helse og velferdssenter 6/3/2020 12:00 PM
MHBR-20-01 Kjøp av ny brannlift - konkurransefase 5/29/2020 12:00 PM
FO-20-01 Ombygging av næringsbygg
FO-20-01 Ombygging av næringsbygg 1/31/2020 12:00 PM
OS-20-03 Intensjonskunngjøring avløp til Gjeltenegga Nord
RO-20-03 Møblement Øverhagan 4/22/2020 12:00 PM
EL-20-05 Totalentreprise VA-pumpestasjoner 5/5/2020 12:00 PM
TR-20-06 Rehabilitering av VA-anlegg 4/24/2020 12:00 PM
TR-20-05 Prosjektering av ombygging av renseanlegg 4/24/2020 12:00 PM
EL-20-02 UNDERGANG FOR TURVEG I HERADSBYGD PÅ SOLØRBANEN 3/30/2020 12:00 PM
HF-19-01-EN Utbygging av bredbåndinfrastruktur i Engerdal 5/4/2020 12:00 PM
Avlysning: HA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur
HA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 10/31/2019 12:00 PM
MHBR-20-01 Kjøp av ny brannlift - Prekvalifisering 4/1/2020 12:00 PM
EL-20-04 Asfaltering 3/26/2020 12:00 PM
RO-20-01 RO-20-01 Pasientsenger og bord 3/13/2020 12:00 PM
EL-20-01 VA-anlegg 2/28/2020 12:00 PM
Konkurranse ME-19-04 Generalentreprise Meldal Helsetun 3/13/2020 12:00 PM
ST-20-01 Intensjonskunngjøring av tilskudd til oppgradering av eksisterende bredbåndsinfrastrukur
GR-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Grue 3/9/2020 12:00 PM
Prekvalifisering ME-19-04 Generalentreprise Meldal Helsetun 1/10/2020 12:00 PM
Konkurransefase ME-19-03 Delte entrepriser Meldal helsetun 11/11/2019 12:00 PM
Prekvalifisering ME-19-03 Delte entrepriser Meldal helsetun 10/3/2019 12:00 PM
KO-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur AVLYST
KO19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 8/15/2019 12:00 PM
TR-19-13 Rammeavtale verkstedtjenester til kommunal bilpark 10/28/2019 12:00 PM
LØ-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 9/16/2019 12:00 PM
STA-19-01 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 10/31/2019 12:00 PM
OS-19-02 utbygging av bredbåndsinfrastruktur for høy hastighet 9/30/2019 12:00 PM
FR-19-02 Rammeavtale VA-rådgivere og byggeledelse 9/6/2019 12:00 PM
TR-19-07 Rammeavtale dekkavtale og verkstedtjenester 8/26/2019 12:00 PM
TY-19-05 Rehabilitering av svømmehall 8/16/2019 12:00 PM
ST-19-20 Totalentreprise infrastruktur i Båsrøsta 6/27/2019 12:00 PM
OF-19-01 Veiledende kunngjøring - Høring for områder for bredbåndsutbygging med offentlige tilskuddsmidler
ME-19-01 Byggeledelse 6/17/2019 12:00 PM
HF-19-01 Veiledende kunngjøring - Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Hedmark fylke ifm. statsstøtte til utbygging.
EN-19-07 OMBYGGING AV OMSORGSLEILIGHETER ENGERDAL HELSE- OG OMSORGSSENTER
EN-19-07 OMBYGGING AV OMSORGSLEILIGHETER ENGERDAL HELSE- OG OMSORGSSENTER 5/3/2019 12:00 PM
EI-19-02 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 5/24/2019 12:00 PM
ST-19-03 Prekvalifisering for totalentreprise omsorgsboliger 5/13/2019 12:00 PM
RI-19-01 Skisse- og forprosjekt for ombygging/oppgradering av helsetun 5/3/2019 12:00 PM
EN-19-09 Generalentreprise VA-Østfjell 5/3/2019 12:00 PM
EN-19-03 Generalentreprise VA Østfjell
EN-19-03 Generalentreprise VA Østfjell 3/1/2019 12:00 PM
TR-18-10 Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 3/22/2019 12:00 PM
EI-19-01 Bygging og drift av mobilmaster 2/1/2019 12:00 PM
EN-18-13 Totalentreprise utleieboliger 2/1/2019 12:00 PM
EI-18-01: Utbygging av mobilbasert bredbåndsdekning
EI-18-01: Utbygging av mobilbasert bredbåndsdekning 12/20/2018 12:00 PM
TY-18-09: Varmeanlegg kirke 11/7/2018 12:00 PM
TY-18-08: TILSTANDSVURDERING OG FORPROSJEKT SVØMMEHALL 10/22/2018 12:00 PM
OS-18-02: Totalentreprise omsorgsboliger 10/26/2018 12:00 PM
RO-18-10: Byggeledelse totalentreprise Øverhagaen 10/1/2018 12:00 PM
TR-18-07: Totalentreprise bru over Grøna. 9/7/2018 12:00 PM
FR-18-01: Prekvalifisering - Plan- og designkonkurranse Frøya helsehus og omsorgsboliger 8/24/2018 12:00 PM
AL-18-03: Kjøp av ny traktor
AL-18-03: Kjøp av ny traktor 3/20/2018 12:00 PM
FR-18-01: Prequalification — Design contest; Frøya health centre and sheltered accommodation flats 8/17/2018 12:00 PM
FR-18-01: Prekvalifisering - Plan- og designkonkurranse Frøya helsehus og omsorgsboliger 8/17/2018 12:00 PM
FR-18-01: Arkitektkonkurranse Frøya helsehus - prekvalifisering 8/7/2018 12:00 PM
TR-18-05: Generalentreprise Jordet Barnehage
TR-18-05: Generalentreprise Jordet Barnehage 6/12/2018 12:00 PM
RO-18-07: TOTALENTREPRISE ØVERHAGAEN BO, HELSE OG VELFERDSSENTER 7/9/2018 12:00 PM
TKS-18-01: Kjøp av nye skogsmaskiner 5/25/2018 12:00 PM
RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem
RO-18-02:Anskaffelse av brakkerigg til sykehjem 2/27/2018 12:00 PM
RO-18-05: Midlertidig barnehagebygg 5/16/2018 12:00 PM
TO-18-01: Rådgivergruppe og byggeledelse for fornyelse av sentrumsskole i Tolga 4/23/2018 12:00 PM
ME-18-01: Detaljprosjektering av nytt helsetun 4/23/2018 12:00 PM
SO-18-01: Rammeavtale Velferdsteknologiske enheter 4/23/2018 12:00 PM
TR-18-01: Sentrumsplan for Trysil sentrum 3/23/2018 12:00 PM
ME-18-02: Totalentreprise kulturscene i idrettsbygget 4/13/2018 12:00 PM
TR-17-07: Procurement of a wheeled loader
TR-17-07: Kjøp av hjullaster
TR-17-07: Kjøp av hjullaster 12/11/2017 12:00 PM
GR-17-01: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 3/23/2018 12:00 PM
ET-17-01: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 3/23/2018 12:00 PM
RO-18-03: Kjøp av nye fremskutte eneheter 3/16/2018 12:00 PM
ST-18-01: Kjøp av traktor 2/23/2018 12:00 PM
SO-17-13: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 3/23/2018 12:00 PM
NO-17-04: Utbygging av bredbåndsinfrastruktur 3/23/2018 12:00 PM
AL-18-01: Møblering av skole 2/16/2018 12:00 PM
TY-17-12: Tjenestekonsesjon BPA 1/26/2018 12:00 PM
SO-17-12: Intensjonskunngjøring CarAdmin
EN-17-15: Engerdal Torg 2/16/2018 12:00 PM
RE-17-02: Kjøp av nye varebiler til hjemmesykepleien 1/31/2018 12:00 PM
ST-17-02: ARK og RIBr til omsorgsboligprosjekt. 1/12/2018 12:00 PM
HO-17-11: Dialogkonferanse for utbygging av bredbånd
TY-17-11: Totalentreprise Brannstasjon 12/18/2017 12:00 PM
ST-17-01: Kjøp av ny traktor 9/11/2017 12:00 PM
ST-17-03: Leieavtale for sentrumslokaler til folkebibliotek 12/8/2017 12:00 PM
TR-17-07: Procurement of a wheeled loader. 12/11/2017 12:00 PM
TOK-17-02: Nyutlysning av takarbeider på Tolga kirke 10/12/2017 12:00 PM
TOK-17-01: Restaurering av tak på Tolga kirke. 6/21/2017 12:00 PM
ME-17-01: Forprosjekt Helsetun 9/4/2017 12:00 PM
EN-17-11: Byggeledelse for VA-saneringsprosjekt. 8/7/2017 12:00 PM
EN-17-09: Sanering av VA-anlegg 8/7/2017 12:00 PM
OS kommune - Dialogkonferanse utbygging av tomt i Os sentrum
TY-17-06: Taktekking Tynset barneskole 6/16/2017 12:00 PM
AL-17-02: Utskifting av vinduer i kommunehuset 6/16/2017 12:00 PM
EN-17-08: Asfaltering 6/1/2017 12:00 PM
EN-17-05: Pumpestasjon Fredheim 6/8/2017 12:00 PM
EN-17-07: Entreprise utskifting avgatelys 6/5/2017 12:00 PM
EN-17-03: Snøbrøyting 5/2/2017 12:00 PM
ÅM-17-01: Anskaffelse av ny brannbil 5/23/2017 12:00 PM
Rennebu-16-01: Detailed engineering design; Rennebu Health Centre.
Rennebu-16-01: Detaljprosjektering Rennebu helsesenter
OS-17-01: Møblering til barnehage 4/3/2017 12:00 PM
TR-17-02: Utbygging av bredbånd 4/7/2017 12:00 PM
TY-17-04: Rehabilitering av 9. etg Tynset rådhus 4/3/2017 12:00 PM
EN-17-02: Totalentreprise Utstillingshall Blokkodden 3/23/2017 12:00 PM
EN-17-01: Avløpsanlegg Femundsenden 3/24/2017 12:00 PM
ÅM-16-13:The procurement of a new fire-fighting vehicle.
ÅM-16-13:Kjøp av ny brannbil
ÅM-16-13:Kjøp av ny brannbil 11/11/2016 12:00 PM
NO-16-08: Rammeavtaler IKT-utstyr 2/17/2017 12:00 PM
NO-16-09: Rammeavtale kopi- og multifunksjonsmaskiner 2/10/2017 12:00 PM
TR-17-03: Totalentreprise 2-mannsbolig 2/27/2017 12:00 PM
REK-17-01: Rehabilitering av kirketak 2/22/2017 12:00 PM
TY-17-02: Varmepumpe Fåset skole 1/27/2017 12:00 PM
TY-17-01: EOS-System 1/27/2017 12:00 PM
Rennebu-16-01: Detaljprosjektering Rennebu helsesenter 12/19/2016 12:00 PM
EN-16-05: Nødstrømanlegg i rådhuset Enger 12/20/2016 12:00 PM
TY-16-10: Anskaffelse av toppsystem DS-EOS 8/19/2016 12:00 PM
ST-16-03: Prosjektledelse 10/26/2016 12:00 PM
TY-16-18: Ombygging av Furumoen Pensjonærhjem 10/24/2016 12:00 PM
TY-16-16: Takarbeider Kvikne Kirke 9/26/2016 12:00 PM
ÅM-16-11: Snøbrøyting 10/11/2016 12:00 PM
SO-16-02: Rammeavtale maskinentreprenør 10/7/2016 12:00 PM
TY-16-15: Rehabilitering av tak på svømmehall 9/6/2016 12:00 PM
RE-16-05: Totalentreprise ambulansestasjon 8/8/2016 12:00 PM
TY-16-09: LED-belysning i kommunale bygg i Tynset 8/19/2016 12:00 PM
ÅM-16-07: Opparbeidelse av bussoppstillingsplass 7/12/2016 12:00 PM
NO-16-05: Rammeavtale arkitekt- og konsulenttjenester 8/15/2016 12:00 PM
ST-16-02: Vedlikehold av kommunale veier 8/15/2016 12:00 PM
TY-16-08: Totalentreprise kommunale boliger 8/12/2016 12:00 PM
AL-16-06: Omsorgsboliger 8/8/2016 12:00 PM
SO-16-09: Arkitekt og konsulenttjenster 7/4/2016 12:00 PM
AL-16-04: Generalentreprise Skole 8/15/2016 12:00 PM
EN-16-01: Ny trafikkløsning Engerdal sentrum 7/7/2016 12:00 PM
RE-16-04: Oppgradering av mottaksboliger 5/27/2016 12:00 PM
TR-16-07: Kjøp av sette-og opptaksmaskin for brøytestikker og strøkasse 6/3/2016 12:00 PM
ST-16-01: Leie av midlertidige bygningsmoduler til voksenopplæringslokaler 5/31/2016 12:00 PM
AL-16-01: Sentrumsprosjekt Alvdal 5/25/2016 12:00 PM
TO-16-01: Modernisering av heis 5/6/2016 12:00 PM
TR-16-09: Ombygging/påbygging/ominnredning av skolebyggene i Innbygda 5/23/2016 12:00 PM
OS-16-02: Entreprise Håmmålfjellveien 5/18/2016 12:00 PM
TR-16-02: Bemanningstjenester for kommunal helsesektor 5/4/2016 12:00 PM
TR-15-04: Rammeavtaler for vedlikehold av kommunal bilpark
AL-16-05: Leie av bygningsmoduler til midlertidig barnehage 4/26/2016 12:00 PM
TY-16-01: Møbler til Tronstua barnehage 3/4/2016 12:00 PM
TR-16-06: Kjøp av aggregat til beredskap 3/3/2016 12:00 PM
RE-15-07: Totalentreprise ombygging av Klokkergården 1/22/2016 12:00 PM
RE-15-08: Totalentreprise flyktningboliger 2/15/2016 12:00 PM
REK-15-01: Vedlikeholdsarbeider kirketak 11/11/2015 12:00 PM
TR-15-09: Kjøp av ny veghøvel 1/15/2016 12:00 PM
TO-14-03: Rehabilitering av kommunal bolig 11/23/2015 12:00 PM
ELKS-15-01: Rammeavtale skogsdriftstjenester 1/8/2016 12:00 PM
AL-15-04: Totalentreprise renseanlegg, Strømmen i Alvdal 9/18/2015 12:00 PM
OS-15-04: Totalentreprise Barnehage 10/29/2015 12:00 PM
EN-15-02: Trykkøkningsstasjon og vannreservoar 10/15/2015 12:00 PM
RE-15-05: Rehabilitering VA-ledninger 10/9/2015 12:00 PM
TKS-15-01: Rammeavtale skogsdrift 10/28/2015 12:00 PM
DO-15-03: Entreprise Tur- og sykkelveg over Dovrefjell Parsell 4 8/25/2015 12:00 PM
TR-15-04: Rammeavtaler for vedlikehold av kommunal bilpark 8/21/2015 12:00 PM
TO-15-01:Etablering av boliger til boligsosialt formål, etter Hamarøymodellen 8/14/2015 12:00 PM
STK-15-02: Totalentreprise utvendig restaurering av Stor-Elvdal hovedkrike 8/13/2015 12:00 PM
RE-15-03: Entreprise ombygging av Rendalen kommunehus 6/29/2015 12:00 PM
DIO-15-02:Rammeavtale for drift av DIO 8/3/2015 12:00 PM
DIO-15-01: Rammeavtale for drift av DIO 6/12/2015 12:00 PM
SK-15-01: Rehabilitering friidrettsbane med kunststoffdekke 6/5/2015 12:00 PM
TY-15-01: Entreprise Barnehage 5/19/2015 12:00 PM
SK-15-03: Prosjektering av skole 6/5/2015 12:00 PM
LO-15-04: Totalentreprise flyktningeboliger 5/28/2015 12:00 PM
SK-15-02: Totalentreprise firemannsbolig 5/13/2015 12:00 PM
STK-15-01: Totalentreprise Vanntåkeanlegg 4/27/2015 12:00 PM
LO-15-02: Rehabilitering av Garmo og Leirmo renseanlegg byggentreprise 4/30/2015 12:00 PM
LO-15-03: Totalentrepriser tekniske anlegg til Garmo og Leirmo renseanlegg 4/30/2015 12:00 PM
ÅM-15-04: Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 4/15/2015 12:00 PM
ÅM-15-01: Totalentreprise rivning av gymbygget ved Rena skole 4/24/2015 12:00 PM
NO-14-04: Rammeavtale IKT-Utstyr 3/4/2015 12:00 PM
DO-15-01: Entrepriser skole
LS-14-02: Mannskapsbil 2/23/2015 12:00 PM
TO-14-04: Totalentreprise omsorgsboliger Norø sykehjem 1/21/2015 12:00 PM
LO-15-01: Ventilasjon renseanlegg 2/4/2015 12:00 PM
LE-14-04: Totalentreprise ventilasjonsanlegg 9/2/2014 12:00 PM
LO-14-07: VA-anlegg Lykkja i Lom sentrum 12/5/2014 12:00 PM
EN-14-03: Entrepriser tilbygg til kjøkken Drevsjø sykehjem 10/23/2014 12:00 PM
LO-14-06: Totalentreprise gangbru over Bøvra 8/18/2014 12:00 PM
LO-14-04: Totalentreprise - avløpspumpestasjon og utstyr til trykkøkningsstasjon for drikkevann 7/3/2014 12:00 PM
LO-14-03: Tiltak kommunaltekniske anlegg 7/3/2014 12:00 PM
EN-14-01: Grunnarbeider og asfaltering for kommunale veier og gangveier 7/1/2014 12:00 PM
NG-14-01: Rammeavtale kjøp og leasing av biler 6/27/2014 12:00 PM
OS-13-02: Totalentreprise Litjmyrmoen 6/26/2014 12:00 PM
LO-14-05: Enøktiltak for Pensjonatet ved Helseheimen. 6/23/2014 12:00 PM
VÅ-14-06: Prosjektering av ombygging og nybygg til Vågåheimen sykehjem 6/16/2014 12:00 PM
HO-14-01 Heiskontroll og service 6/10/2014 12:00 PM
TY-14-04: Entreprise avlastningsboliger 5/20/2014 12:00 PM
ÅM-14-02: Rammeavtale for bemanningstjenester til kommunal helsetjeneste 5/7/2014 12:00 PM
VÅ-14-05: Prosjektering av ombygging og nybygg til Vågåheimen sykehjem 6/2/2014 12:00 PM
ÅM-14-01: Rammeavtale leasingbiler 4/25/2014 12:00 PM
SK-14-03: Totalentreprise tomannsbolig 4/11/2014 12:00 PM
LO-14-01: Detaljprosjektering rehabilitering av svømmehall 3/31/2014 12:00 PM
RE-14-04: Oppgradering av uteområde ved Rendalen rådhus 4/4/2014 12:00 PM
SK-14-02: Septikrenovasjon 3/7/2014 12:00 PM
Prosjekt- og byggeledelse ombygging helsestasjon 2/21/2014 12:00 PM
Prosjekt- og byggeledelse rehabilitering svømmehall 2/21/2014 12:00 PM
LO-14-02: Prosjekt- og byggeledelse 2/21/2014 12:00 PM
LO-13-08: Detaljprosjektering helsesenter 2/14/2014 12:00 PM
VÅ-14-01: Kjøp av HC-buss 2/17/2014 12:00 PM
SO-13-01: Rammeavtale kjøp av biler 2/3/2014 12:00 PM
ES-14-01: Bemanningstjenester til kommunal helse- og omsorgstjeneste 2/7/2014 12:00 PM
LL-13-01: Rammeavtale for bemmaningstjenester til kommunal helsetjeneste 8/15/2013 12:00 PM
DO-13-02: Totalentreprise VA Dombås vest/Domaasjordet 6/12/2013 12:00 PM
VÅ-13-01: VA-Anlegg 5/27/2013 12:00 PM
LO-12-06 Totalentrepriser flyktningeboliger 2/15/2013 12:00 PM
RE-12-08: Entreprise boligfelt Holmegga 1/21/2013 12:00 PM
Oppmåling 1/14/2013 12:00 PM
Utarbeidelse av reguleringsplaner 1/14/2013 12:00 PM
Byggeledelse 1/14/2013 12:00 PM
Hydrogeologi(rasfare/skredsikring) 1/14/2013 12:00 PM
Prosjektering av elektro 1/14/2013 12:00 PM
Prosjektering av vei 1/14/2013 12:00 PM
Prosjektering av VA 1/14/2013 12:00 PM
Prosjektering av VVS 1/14/2013 12:00 PM
Prosjektering av bygg 1/14/2013 12:00 PM
Landskapsarkitekttjenester 1/14/2013 12:00 PM
Arkitekttjenester 1/14/2013 12:00 PM
HO-12-09: Arkitekt- og konsulenttjenester 1/14/2013 12:00 PM
SO-12-04: Medisinsk forbruksmateriell/inkontinensprodukter 12/17/2012 12:00 PM
HO-12-06: Skjenkekontroll 11/30/2012 12:00 PM
NG-12-10: WAN-kommunikasjon og internettaksess 11/1/2012 12:00 PM
ÅM-12-06: Leasing av minibuss med plass for 2 rullestoler 10/29/2012 12:00 PM
RE-12-07: Nytt takbelegg på Rendalen kommunehus 9/26/2012 12:00 PM
LO-12-04: Prosjektering av rehabilitering av svømmehall 9/3/2012 12:00 PM
HM-12-02: Organisering av avtalespesialister 8/10/2012 12:00 PM
VÅ-12-05: Entreprise Helsesenter 7/23/2012 12:00 PM
FO-12-02: Veiarbeider i sentrum 6/20/2012 12:00 PM
AL-12-03: Advkokattjenester til ekspropriasjonssak 6/29/2012 12:00 PM
EN-12-01: Tolketjenester 6/13/2012 12:00 PM
SK-12-01: Renseanlegg 6/21/2012 12:00 PM
RO-12-03: Asfaltering 5/25/2012 12:00 PM
HO-12-01: Rammeavtale for skoleboker til grunnskolen med digitale tillegg 5/10/2012 12:00 PM
TY-12-05: Kjøp av traktor 5/15/2012 12:00 PM
VÅ-12-03: Oppgradering av skolekjøkken 4/30/2012 12:00 PM
VÅ-12-02: Brannbil - Fremskutt enhet 4/16/2012 12:00 PM
ÅM-12-03: Leasing av traktorer 4/30/2012 12:00 PM
AL-12-01: Entreprise pumpehus - Bygg, elektro og rør. 3/26/2012 12:00 PM
HO-11-03: Kontroll av sprinkleranlegg 3/27/2012 12:00 PM
TO-12-01: Traktor 3/9/2012 12:00 PM
TR-11-08: Bemanningstjenester til kommunal helsetjeneste i trysil 3/1/2012 12:00 PM
EN-11-05: Forsikringer 12/22/2011 12:00 PM
TR-11-10: Forsikringer 12/19/2011 12:00 PM
SE-11-06: Forsikringer 12/19/2011 12:00 PM
VÅ-11-03: Forsikringer 12/19/2011 12:00 PM
FO-11-02: Forsikringer 12/19/2011 12:00 PM
ÅM-11-08: Forsikringer 12/19/2011 12:00 PM
ST-11-02: Forsikringer 12/19/2011 12:00 PM
TY-11-07: Forsikringer 12/19/2011 12:00 PM
SO-11-04: Maskinentreprenør rammeavtale 12/23/2011 12:00 PM
SK-11-04: Skatepark 11/30/2011 12:00 PM
LO-11-06: Vann og Avløp 10/25/2011 12:00 PM
VÅ-11-01: Totalentreprise tomannsbolig 10/17/2011 12:00 PM
DO-11-02: Vedlikehold av kommunal vei 10/4/2011 12:00 PM
ÅM-11-05: Bemanningstjenester for kommunal helsetjeneste 7/14/2011 12:00 PM
AL-11-05: Entreprise kryssing av Glomma 7/18/2011 12:00 PM
TR-11-04: Rammeavtale for dekk- og verkstedtjenester 7/1/2011 12:00 PM
SE-11-05: Asfalt 7/7/2011 12:00 PM
TR-11-05: Rammeavtale for kjøp av vegsalt 7/15/2011 12:00 PM
LE-11-02: Bemanningstjenester for helsetjenesten 3/29/2011 12:00 PM
TR-11-02: Verkstedtjenester og dekkavtale 3/25/2011 12:00 PM
NG-11-03: Rammeavtale for kjøp av skolebøker 4/11/2011 12:00 PM
TO-11-01: Forsikringer 3/7/2011 12:00 PM
FI-10-01: Forsikring 2/28/2011 12:00 PM
DS-11-01: Kjøp og leasing av biler 3/14/2011 12:00 PM
LE-11-01: Rammeavtale for leasing av biler 3/16/2011 12:00 PM
ST-11-01: Totalentreprise utleieboliger 3/18/2011 12:00 PM
LO-10-05: Leasing av biler 2/21/2011 12:00 PM
NO-10-03: IKT-utstyr 12/21/2010 12:00 PM
OS-10-09: Grusbane og omlegging VA 11/3/2010 12:00 PM
TR-10-10: Revidering av kommuneplanens arealdel for Trysil kommune 11/15/2010 12:00 PM
SK-10-06: Kjøp av biler 11/1/2010 12:00 PM
OS-10-07: Snøbrøyting av kommunale veier og plasser. 9/21/2010 12:00 PM
NO-10-02: Leasing og kjøp av biler 10/8/2010 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00