TY-16-10: Anskaffelse av toppsystem DS-EOS

Information

02 - Contract Notice
Negotiated procedure - Open for all bidders
11/4/2016
8/19/2016
8/10/2016
8/19/2016

Buyer

ABAKUS AS ABAKUS AS
Svend Hoff Johnstad Svend Hoff Johnstad
983335543

Closing date has passed.

Short description

Tynset kommune skal anskaffe toppsystem for SD-EOS. 

Kommunens egen bygningsmasse består av 15 bygg med et areal på ca. 42790 m2. Oversikt over eiendomsmasse er gitt i vedlegg C.

Samtlige bygg har elektroniske energimålere for automatisk avlesning av energiforbruket,  

ca. 90% av kommunens bygg er tilknyttet fjernvarme med hovedsak basert på biobrensel som energikilde.

 

TK planlegger som ENØK-tiltak å anskaffe, et komplett automatiseringsanlegg (SD anlegg) for de tekniske anleggene som skal kunne tilknyttes og betjenes av en felles driftssentral med et OSD (overordnet SD-anlegg). De tekniske anleggene i hvert bygg må derfor standardiseres og instrumenteres slik at de blir egnet for fjerndrift.

Energioppfølgingssystem som skal vise energi- og effektforbruk samt klimaregnskap i CO2 ekvivalenter for alle forbrukspunkt/energimålere knyttet til kommunale bygg og anlegg.

 

Det skal være dynamisk utveksling av energidata og bygningsdata mot SD/EOS.

Files

Title Size
kravspesifikasjon toppsystem SD-EOS.docx 55 KB
Kravspesifikasjon toppsystem SD-EOS revisjon 1.docx 55 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag - Konkurranseregler - TY-16-10: Toppsystem SD-EOS

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway