KK-DPS Rådgivingstjenester Lukking brannavvik. ARK, RIB, Ansv, SØK.

Information

1
KK-DPS Rådgivingstjenester Lukking brannavvik. ARK, RIB, Ansv, SØK.
Tjenestekonsesjon
Konsulenttjenester
Aleksander Ingvaldsen

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Denne avtalen gjelder  rådgivere innen ARK, RIB og ansvarlig søker, med arbeidsomårde innen lukking av brannavvik på bygg og eiendom tilhørende Kristiansund Kommune.
Oppgaver:
Gjennomgang av innkomne avvik.
- Lage strategisk plan for å lukke avvik innenfor sitt fagfelt, i lag med prosjektleder.
- Definere arbeid som må utføres for å lukke avvik, og på hvilke fag.
- Tilbyder må inneha kompetanse til å kunne ha en rådgivende rolle.
- Enkelte oppdrag/prosjekt kan tilbyder bli gitt rolle som prosjekteringsleder.
- Prosjektere løsninger for å lukke avvik, Bygningsmessige og tekniske avvik*
(*eget fag + teamarbeid m/ andre rådgivere.)
- Utarbeide funksjonsbeskrivelser og dokumentasjon for offentlige anbuds- konkurranser for å lukke avvik, for UTF bygningsmessig og etterspurt fagområde.
- Evt. bistand under konkurranse -gjennomføring.
- Utarbeidelse av tegningsgrunnlag og annen dokumentasjon i prosjektet.
- Uavhengig kontroll, PRO og UTF v/ behov.
- Nødvendige søknader samt rolle som Ansvarlig søker, i hht Plan og Bygningslov.
Byggherrens Byggherreombud, under utførende arbeid for lukking av avvik, innenfor sitt fagfelt, ved behov.
- Kunne foreta strategiske valg for å lukke avvik, også ut fra ett kostnadsperspektiv.
- Det kan også tilkomme andre oppgaver innen fagfeltet.

Files (click "Show interest" to get access)

Suppliers

Name Primary contact Phone
Sign AS Marius Ness Huseklepp

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00