Sissel Fiplingdal

Innkjøpskoordinator

Tenders

Title Closing date
Dynamisk innkjøpsordning - Virksomhets- og porteføljestyring
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
RFI - Bedriftstilpasset IT-utdanning
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse og -støtte 12/20/2028 12:00 PM
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Arkitektur
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Arkitektur
Rammeavtale om leverandøruavhengig rådgivnings- , forsknings- og analysetjenester
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Rammeavtale om leverandøruavhengig rådgivnings- , forsknings- og analysetjenester
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte
Dynamisk innkjøpsordning - Sammensatte team knyttet til systemutvikling 11/23/2026 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Sikkerhets- og kvalitetsstyring 11/18/2026 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Forretningsutvikling og innovasjon
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design
Dynamisk innkjøpsordning - Produktledelse og -støtte
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Internrevisjon 6/29/2026 11:59 PM
Bistand til gjennomføring av brukerundersøkelser 6/20/2022 12:00 PM
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design
Dynamisk innkjøpsordning - Arkitektur
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Internrevisjon 12/10/2025 11:59 PM
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte
Dynamisk innkjøpsordning - Operativ bistand til offentlige anskaffelser 1/26/2026 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Operativ bistand til offentlige anskaffelser 10/22/2021 11:59 PM
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte
Prekvalifisering - Forhandleravtale for SAN- og lagringsteknologi fra IBM
RFI - Managed Security Operation Center
Dynamisk innkjøpsordning - Virksomhets- og porteføljestyring 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Forretningsutvikling og innovasjon 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Arkitektur 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Testing og testledelse 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Analyser og utredninger 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Agile metoder 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Forretningsroller 8/19/2025 12:00 AM
Dynamisk innkjøpsordning - Produktledelse og -støtte 8/19/2025 12:00 AM
Bistand til strategisk kompetansestyring 8/12/2021 12:00 PM
Prekvalifisering - Forhandleravtale for SAN- og lagringsteknologi fra IBM 8/13/2021 12:00 PM
Åpen anbudskonkurranse om kjøp av AV- og konferanseutstyr
Markedsundersøkelse/RFI - System for dokumentproduksjon
Rammeavtale om revisortjenester for kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19
Markedsundersøkelse - Kurs i universell utforming
Rammeavtale om revisortjenester for kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19 4/20/2021 12:00 PM
Åpen anbudskonkurranse om kjøp av AV- og konferanseutstyr 3/5/2021 12:00 PM
Rammeavtale om leverandøruavhengig rådgivnings- , forsknings- og analysetjenester
Rammeavtale om revisortjenester knyttet til kompensasjonsordningen for næringslivet
Fase 2 - Anskaffelse av avtale om operasjonell leasing av nettverksutstyr fra Cisco, samt support- og vedlikeholdstjenester 2/3/2021 12:00 PM
Intensjonskunngjøring - leverandøruavhengig rådgivnings- , forsknings- og analysetjenester
Anskaffelse av avtale om operasjonell leasing av nettverksutstyr fra Cisco, samt support- og vedlikeholdstjenester 12/21/2020 12:00 PM
Rammeavtale om revisortjenester knyttet til kompensasjonsordningen for næringslivet 12/8/2020 12:00 PM
Rammeavtale om kjøp av X86-baserte servere 9/10/2020 12:00 PM
Rammeavtale om konsulentbistand innenfor offentlige anskaffelser
Rammeavtale om konsulentbistand innenfor offentlige anskaffelser 3/25/2020 12:00 PM
Forlengelse av kontrakt om kantinetjenester
Rammeavtale om sikkerhetstesting 4/6/2020 12:00 PM
Rammeavtale på X86-baserte servere
Rammeavtale på X86-baserte servere 2/20/2020 12:00 PM
RFI - Automatisert fakturakontroll
RFI - samfunnsøkonomisk analyse
Rammeavtale om bedriftshelsetjenester 12/5/2019 12:00 PM
Intensjonskunngjøring på konsulentbistand
Intensjonskunngjøring på konsulentbistand
Markedsundersøkelse (RFI) vedrørende innspill til målbilder for Altinn-plattformen og tilgrensede løsninger
Intensjonskunngjøring - Rammeavtale på rådgivnings-, forskning og analysetjenester
Leiekontrakt - kontorlokaler for Brønnøysundregistrene 6/20/2017 12:00 PM
Leieavtale - kontorlokaler for Brønnøysundregistrene 6/22/2017 12:00 PM
Forhandleravtale for SAN- og lagringsteknologi fra IBM 4/28/2017 12:00 PM
Rammeavtale på kommunikasjonstjenester 3/27/2017 12:00 PM
Rammeavtale på rådgivnings-, forsknings- og analysetjenester
Rammeavtaler på konsulentbistand innenfor e-forvaltning
Vaktholdstjenester
Konsulentbistand på tjenesteutvikling i Altinn
Kunngjøring av kontraktstildeling på rammeavtaler for tjenesteutvikling i Altinn
Konsulentbistand e-forvaltning 5/10/2016 12:00 PM
Vaktholdstjenester 4/25/2016 12:00 PM
Konsulentbistand på tjenesteutvikling i Altinn 3/17/2016 12:00 PM
tildeling av kontrakt på nettverksutstyr fra Cisco
Serverutstyr fra IBM
Tildeling av rammeavtale på rekrutteringstjenester
Tildeling av rammeavtale på fyringsolje
Fyringsolje 11/23/2015 12:00 PM
Sikkerhetstesting og beredskapsøvelser
Rekrutteringstjenester 10/21/2015 12:00 PM
Jegeravgiftskort og informasjonsmateriell
Produksjon og levering av jegeravgiftskort og informasjonsmateriell
Rammeavtale på teamutvikling, ledelsesutvikling og coaching
Power Systems serverutstyr fra IBM og support/vedlikeholdstjenester 7/27/2015 12:00 PM
Nettverksutstyr og support- og vedlikeholdstjenester 7/10/2015 12:00 PM
Produksjon og levering av jegeravgiftskort og informasjonsmateriell 5/11/2015 12:00 PM
Rammeavtaler på sikkerhetstesting og beredskapsøvelser 3/23/2015 12:00 PM
Tildeling av rammeavtale på X86-baserte servere
Rammeavtale på rekrutteringstjenester 1/6/2015 12:00 PM
Konsulentbistand på teamutvikling, ledelsesutvikling og coaching 1/16/2015 12:00 PM
Intensjonskunngjøring - Microsoft Premier Support
X86-baserte servere 9/30/2014 12:00 PM
Intensjonskunngjøring - samfunnsøkonomisk rapport
Rammeavtale på kommunikasjonstjenester
Rammeavtale på eksterne spørreundersøkelser - kunngjøring av kontraktstildeling
Rammeavtale på hotelltjenester - kunngjøring av kontraktstildeling
Rammeavtale på kommunikasjonstjenester 3/25/2014 12:00 PM
Rammeavtale på arbeidsstasjoner og skjermer 3/17/2014 12:00 PM
Rammeavtaler på konsulentbistand i forbindelse med anskaffelse av nye Altinn-avtaler
Rammeavtale på programvarelisenser fra Microsoft med tilhørende rådgivning
Kjøp av tre høyvolumskannere
Rammeavtale på arbeidsstasjoner og skjermer 1/27/2014 12:00 PM
Konsulentbistand - utvikling av nytt kontorbygg
Markedsundersøkelse - programvare for nytt saksbehandlingssystem
Markedsundersøkelse (RFI) - programvare for nytt saksbehandlingssystem 1/24/2014 12:00 PM
Programvarelisenser fra Microsoft med tilhørende rådgivning 12/11/2013 12:00 PM
Programvarelisenser fra Microsoft med tilhørende rådgivning 9/25/2013 12:00 PM
Microsoft Premier Support og Enterprise Strategy Program
Konsulentbistand - utvikling av nytt kontorbygg 10/7/2013 12:00 PM
Konferansepakker og jubileumsmiddag Altinns 10 årsjubileum 9/2/2013 12:00 PM
Vedlikeholdsavtale på kjøling 3/5/2013 12:00 PM
Vedlikeholdsavtale på ventilasjon 3/5/2013 12:00 PM
Vedlikeholdsavtale på kjøling og ventilasjon 3/5/2013 12:00 PM
Vedlikeholdsavtale på kjøling og ventilasjon 3/5/2013 12:00 PM
Research-, analyse- og rådgivningstjenester
Løsning for administrasjon, sikkerhet og kontroll av mobile enheter. 9/5/2012 12:00 PM
Metadata 6/14/2012 12:00 PM
Kunnskapsforvaltning/opplæring 6/14/2012 12:00 PM
Testing/testledelse 6/14/2012 12:00 PM
Forvaltning (Service Managament) 6/14/2012 12:00 PM
Sikkerhetsstyring 6/14/2012 12:00 PM
Løsningsutvikling 6/14/2012 12:00 PM
Juridisk bistand/rådgivning 6/14/2012 12:00 PM
Gevinstrealisering 6/14/2012 12:00 PM
Strategi-/organisasjonsutvikling 6/14/2012 12:00 PM
Prosjektledelse/ prosessledelse 6/14/2012 12:00 PM
Konsulentbistand eForvaltning 6/14/2012 12:00 PM
Rammeavtale for reisebyråtjenester 5/16/2012 12:00 PM
Elektrisk kraft 4/18/2012 12:00 PM
Rammeavtale på vakthold 3/21/2012 12:00 PM
Rekrutteringstjenester - Rammeavtale 1/18/2012 12:00 PM
Rammeavtale på multifunksjonsmaskiner
Telefonitjenester 12/7/2011 12:00 PM
Rammeavtale konsulenttjenester tjenesteutvikling Altinn 12/7/2011 12:00 PM
Fyringsolje 12/13/2011 12:00 PM
Rammeavtale på multifunksjonsmaskiner 11/14/2011 12:00 PM
Tildeling av kontrakt på rammeavtale for grafiske tjenester
Rammeavtale, levering av fyringsolje 11/16/2011 12:00 PM
Kunngjøring av kontraktstildeling på jegeravgiftskort
Rammeavtale på lagringssystem 8/22/2011 12:00 PM
Grafiske tjenester 6/22/2011 12:00 PM
Kantinetjenester 5/12/2011 12:00 PM
Jegeravgiftskort 5/23/2011 12:00 PM
Konsulentbistand på kommunikasjonstjenester 3/21/2011 12:00 PM
Kommunikasjonstjenester - rammeavtale 2/15/2011 12:00 PM
Tilleggsutredning til konseptvalgutredning (KVU/KS1) for nye lokaler 3/8/2011 12:00 PM

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00