Kantinedrift Bergen rådhus

Information

3
Kantinedrift Bergen rådhus
Rammeavtale med en leverandør
Matvarer, catering og kantine
Tone Dahle
10000000
Under nasjonal terskelerverdi
IK173310997
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Minst 10 prosent av totalt antall arbeidede timer hvert år regnet fra 01.09.2022 (første hele måned etter ferieslutt) skal utføres av lærling(er).
Inkluderende
Leverandøren skal sørge for at det ved gjennomføring av denne kontrakten benyttes funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i en utstrekning som utgjør minst 30% av arbeidsstyrken (regnet i antall personer, ikke i antall arbeidstimer) som bidrar til å oppfylle denne kontrakten.
Krav om 1 "vegetardag" per uke. Minst 15% økologisk mat. Forbud mot genmodifisert mat. Påbud om å unngå palmeolje. Påbud om å unngå soya i dyreforet for kjøtt- og fiskeprodukter. Ingen engangsprodukter med unntak av servering i Kaigaten og "take-away". Kun miljømerkede engangspodukter. Emballasje skal kunne materialgjenvinnes. Ingen servering av flaskevann. Ingen porsjonspakninger. Egg, meieriprodukter skal være sertifisert som økologisk, dyrevernmerket eller tilsvarende. Kyllingprodukter skal ikke være basert på hurtigvoskende kyllingraser.
Miljøsertifisering av kantinedriften senest 9 måneder etter avtalestart.

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Møtemat: Catering, det vil si levering av møtemat innenfor rådhuskvartalet og i rådhusets andre og 14. etasje, skal tilbys alle virkedager med unntak av påskeuken og romjulen. Komitéer og utvalg kan ha møter etter vanlig arbeidsdags slutt og på kvelden. Kantinen skal på bestilling kunne levere varme og eventuelt kalde retter samt drikke utenom kantinens åpningstid. Catering skal bestilles utelukkende gjennom e-handel så snart e-handelskatalog er lastet opp og operativ. Fra dette tidspunktet skal leverandør ikke lengre motta bestillinger gjennom andre bestillingskanaler.

Bestillingsfrister: Leverandør skal til møter, kurs, arrangementer som går over én dag eller mindre, og med mindre enn 20 deltakere, kunne håndtere cateringbestillinger som er bestilt innen 24 timer i forveien.
Ved møter, kurs, arrangementer som går over flere dager og/eller har 20-40 deltakere, skal leverandør kunne håndtere bestilling mottatt inntil 48 timer før leveringstidspunkt.
Ved møter, kurs, arrangementer som går over flere dager og/eller har mer enn 40 deltakere, skal leverandør kunne håndtere bestilling mottatt inntil 72 timer før leveringstidspunkt.

"Vegetardag": I henhold til byrådets Politiske plattform 2019 - 2023 skal kommunale kantiner minst én gang i uken kun servere vegetarmat. Dette gjelder både varmretter, kaldretter, bagetter, brødpålegg og annen mat. Videre gjelder kravet både salg i kantinen og catering. Med vegetarisk menes matvarer fra planteriket som kornprodukter, grønnsaker, frukt, bær, poteter, nøtter og frø, men også melkeprodukter, egg, honning og lignende.
Ikke-vegetarisk mat skal ikke ligge frem i utsalgsdisken, og skal ikke kunne bestilles for levering denne dagen. Ved bestilling av ikke-vegetarisk mat som har leveringstidspunkt på "vegetardagen", skal leverandør uoppfordret og umiddelbart ta kontakt med bestiller og gjøre oppmerksom på at det kun kan leveres vegetarprodukter for denne dagen.

FORBEHOLD OM AVTALENS OPPSTART: Rådhuset skal innflyttes 04.07.2022. Da rådhuset ved avtaleinngåelse fremdeles er under ombygging, er oppstartsdato for kantinedrift ikke endelig avtalt. Bergen kommune vil kommunisere endelig dato så snart det er kjent, og eventuelt tilpasse avtalens varighet deretter. Da innflyttingsdato ligger i skoleferien, vil Leverandør og Oppdragsgiver kunne avtale et begrenset sortiment og begrensede åpningstider fra oppstart og frem til 12.08.2022.

Description:

Avtalen omfatter kantinedrift i Bergen rådhus, samt møtemat til møter i rådhuskvartalet. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
Beredt AS Vibecke Linn Knudsen +47 55 36 26 00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00