Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og nettbrett

Information

1
Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og nettbrett
Rammeavtale med en leverandør
IKT utstyr
Elin Riksheim
EØS 022-2021 Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og nettbrett
Knut Kvamme, Seksjon digitalisering og innovasjon konsern
60 000 000 (4 år)
Over EØS terskelverdi
IK172408481
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Inkluderende
1 personKrav til mulighet for utskifting av deler, krav om kjemikalier og energieffektivitet for nettbrett og mobil, krav om å optimalisere sortering av plast og metall i nettbrett, krav om batterikapasitet på nettbrett, krav om ansvarlig styring av leverandørkjeden for konfliktmineraler, krav om at leverandør har tjeneste for reparasjon av utstyr, krav om gjenkjøp av brukte telefoner og salg av brukte telefoner til Bergen kommune.
For oppfyllelse av noen av miljøkravene kan leverandør levere sertifikat på TCO Certified generasjon 8 eller tilsvarende Type I miljømerkeordning og ECMA Ecodeclaration
Tunge kjøretøy (Tillatt totalvekt over 3500 kg) som brukes ved levering av IT-utstyr til oppdragsgivers lokasjoner skal minimum tilfredsstille Euro VI standard. Lette kjøretøy (Tillatt totalvekt lik eller under 3500 kg), som varebiler, som brukes ved levering av IT-utstyr til oppdragsgivers lokasjon skal ha nullutslippsteknologi.
Leverandøren (eller dennes underleverandør) skal tilby tjenester for sikker avhending og gjenkjøp/restverdirealisering for mobiltelefoner og nettbrett anskaffet på denne og tidligere avtaler.  Leverandør skal hvert år rapportere på ombruk, gjenvinning og teoretisk reduksjon i utslipp som følge av ombruk/ materialgjenvinning.
Landås menighets eldresenter, Stiftelsen Domkirkehjemmet, Betanien rehabilitering og sykehjem.

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Rammeavtalen gjelder:

Mobiltelefoner og nettbrett i ulike modeller, hodesett, konferansehøyttalere, tilleggsutstyr (f.eks deksler, ladere og batteri), reparasjonstjenester og tjenester for sikker avhending av brukt utstyr.

Avtalen har en varighet på to år med inntil to års opsjon.

Avgrensninger:

Avtalen er avgrenset til enkeltkjøp med verdi under NOK 1 500 000. Større kjøp vil gjennomføres som separate konkurranser i dynamisk innkjøpsordning.

Større kjøp av sortiment som faller utenfor rammeavtalen, vil gjøres gjennom dynamisk innkjøpsordning, også kjøp med verdi under NOK 1 500 000.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Telenor Norge AS (hovedenhet) Morten Charlsen

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00