NOR 077-2021 Rammeavtale mindre entreprenørtjenester

Information

1
NOR 077-2021 Rammeavtale mindre entreprenørtjenester
Rammeavtale med en leverandør
Tormod Bontveit
Per Aas Moen, Seksjonsleder Mobilitetsseksjonen, e-post: per.moen@bergen.kommune.no Mobilnr: 99293777
Over nasjonal terskelerverdi
Bymiljøetaten, Gjennomføringsavdelingen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
Den bedriften som skal oppfylle lærlingekravet, skal være registrert som godkjent lærebedrift og lærling(er) skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. 10 prosent av arbeidede timer på avtalen skal utføres av lærling(er). I denne kontrakten stilles det krav om bruk av lærling(er) innenfor følgende utdanningsprogram: * bygge- og anleggsteknikk
Miljø/utslipp, avfallshåndtering, bruk av olje, utslipp fra kjøretøy.
Avfallet fra hver entreprenør skal sortes på byggeplass (kildesortering) i samsvar med kravene i TEK17. Mulighet for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde. Entreprenør skal ved forespørsel kunne dokumentere bruk av godkjente returordninger for sluttbehandling av emballasje. Miljøfarlig avfall skal ivaretas og transporteres til godkjent mottak.

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen gjelder rammeavtale for kjøp av mindre entreprenørtjenester.

Rammeavtalen skal ha en varighet på 2 år med mulighet for periodevis forlengelse med inntil 2 år, totalt maksimalt 4 år.

Med «mindre entreprenørtjenester» menes enkeltprosjekter med totalverdi opp til kr. 1.000.000,- eks.mva.

Prosjekter/tiltak som kommer inn under avtalen vil typisk være enkle arbeider som å anlegge enkle snarveger, terrengarbeider, anskaffe/montere håndlister, foreta tilknytninger av sluk etc i tillegg til andre uspesifiserte oppgaver.

Suppliers

Name Primary contact Phone
R. NIELSEN ENTREPRENØR AS Ruben Nielsen

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00