Elektrisk kraft med tilhørende tjenester

Information

4
Elektrisk kraft med tilhørende tjenester
Rammeavtale med en leverandør
Tjenester (ikke kategoridefinert)
Tone Dahle
Over EØS terskelverdi
IK170134801

Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Adventistkirken sykehjem, Bergen Røde Kors sykehjem, Landås Menighets Eldresenter, Omsorgssenteret Bergen Indremisjon, Solsletten sykehjem, Stiftelsen Domkirkehjemmet, Stiftelsen Metodisthjemmet, Bergen Stiftelsen Nykirkehjemmet, Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter, Stiftelsen Sankt Johanneshjemmet, Stiftelsen Virksomheten Helgeseter, Bergen kirkelige fellesråd

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Bergen kommune med samarbeidsparter har inngått avtale om leveranse av elektrisk kraft med tilknyttede tjenester.

Følgende tjenester er omfattet av avtalen: Gjennomføring av børshandel, fakturaadministrasjon, kundetilgang gjennom administrasjonsverktøy, implementering av avtalen, evt. bytte av leverandør ved avtalens start (ikke måleravlesing), oppstarts- og oppfølgingsmøter og andre tilhørende tjenester. Anskaffelsen omfatter også opsjon på kjøp av opprinnelsesgarantier på fornybar energi.
Avtalen omfatter ikke finansiell handel/prissikringshandel på vegne av oppdragsgiver.

Bergen kommune har et historisk forbruk av kraft på ca. 225 GWh pr. år. Dette er et gjennomsnitt i perioden 2016-2020. I 2020 var forbruket ca. 214 GWh.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Fjordkraft AS Tom Wilhelmsen +47 48 27 00 97

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00