FOR 056-2021 Konsulent utredning sentrumslekeplass

Information

1
FOR 056-2021 Konsulent utredning sentrumslekeplass
Kontrakt
Konsulent og rådgivningstjenester
Diana Snibsøer
Alexandra Altermark, prosjektleder Bylivsseksjonen, Bymiljøetaten. mobil: 409 05 987, epost: alexandra.altermark@bergen.kommune.no
Under nasjonal terskelerverdi
Bylivsseksjonen, Bymiljøetaten
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Leverandør skal levere konsulenttjenester i forbindelse med planlegging av en sentral lekeplass på Nordre Tollbodkai i Bergen sentrum.

Oppdragsgiver har som formål å endre bruken av Nordre Tollbodkai fra parkeringsarealer til lek, rekreasjon og forgrønning. Tomten er uregulert, og det er derfor behov for å øke kommunens kunnskapsgrunnlag.
Oppdraget består av utredninger av både byromsfaglige og miljøtekniske forhold, samt gjennomføring av medvirkningsprosesser og innledende konsept- og mulighetsstudier.

Oppdragets formål er å utarbeide det nødvendige kunnskapsgrunnlaget som trengs for:
  • å planlegge arealer for lek og opphold på Nordre Tollbodkai, i tråd med overordnet plangrunnlag
  • å utarbeide en byggesøknad om midlertidige tiltak
  • å sikre en effektiv og målrettet prosjektstyring

Målgruppen for utredningene er i første rekke forvaltningen på kommunenivå.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Asplan Viak AS (Bergen) Tom Monstad

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00