NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom

Information

1
NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom
Kontrakt
Gry Herdlevær
Alexandra Altermark
5000000
Over nasjonal terskelerverdi
Bymiljøetaten
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
10 % av arbeidede timer
Krav til velfungerende miljøledelsesystem
Krav til emballasje av varer jf. bilag 3E

Conditions

Not applicable
Not Applicable
NOK

Description:

Bergen kommune v/ Bymiljøetaten har inngått kontrakt med Anleggsgartner Svein Boasson AS som generalentreprenør for Sangotna gangvei og uterom.

Bergen kommune, Bymiljøetaten, skal gjøre et utendørstiltak i Loddefjord på kommunal eiendom  124/180.  Tiltaket er en del av Bergen kommunes programpakke Barnas Byrom, der satsingsområdet er å skape nye, spennende uterom for barn og unge gjennom rehabilitering og nyanlegg.  Områdesatsingen i Loddefjord og Olsvik har initiert tiltaket, og legger vekt på at oppgraderingen skal innby til møter, aktivitet og sambruk på tvers av befolkningsgruppene i Loddefjord. Prosjektet omfatter også tiltak innenfor Bergen kommunes programpakke Mobilitetstiltak Gåbyen.

Tiltaket består av to deler;
1) oppgradering av snarvei for gange, gangvei #22.
2) nytt innhold og ny utforming av Sangotna ballplass / grusbane inkl. tilkomst fra skoleplassen tilhørende Sangotna ungdomsskole.
Oppgradering av gangvei #22.
Gangvei #22 er en viktig snarvei til en rekke ulike målpunkt i området, med en samlet utrekning på ca 300 meter. Gangveien vil bli driftet som en privat gangvei i regi av Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom - også etter oppgraderingen. Gangveien skal derfor ikke overdras til kommunal veiforvalting v/ Bymiljøetaten.  Gangvei #22 oppgraderes med nødvendig bredde og nytt asfaltdekke, utbedring av trappeløp, belysning og håndlister for økt tilgjengelighet.
I utformingen av gangveien og trappeløpet er det tatt høyde for økt sambruk; lek og egentrening, eksempelvis gjennom bruk av dekkemønster/ asfaltmaling mm.
Nytt innhold og ny utforming av Sangotna ballplass / grusbane inkl. tilkomst fra skoleplassen tilhørende Sangotna ungdomsskole.
Uterommet har i dag en størrelse på ca. 3 mål, og brukes i dag av både Sangotna ungdomsskole, Loddefjord barneskole, så vel som  motorsykkelklubben Vestkant Trial (https://www.vestkanttrial.no/ ).   Trialklubbens aktiviteter er hensyntatt i prosjektet, og kun deler av grusbanen skal derfor opparbeides med nytt innhold. Uterommet er planlagt med tilbud for både lek og trening, og vil etter endt opparbeidelse innby til sambruk på tvers av generasjoner, og med en bruk både på dagtid, ettermiddag og kveld.  
Oppgradering av Sangotna grusbane (2) utformes som et midlertidig tiltak for 2 år, mens tiltak 1 / snarvei #22 oppgraderes som et permanent tiltak.
Prosjektet består i all hovedsak av typisk anleggsgartnerarbeider; arbeidene omfatter riving av gjerder og klargjøring av tomt, enkle grunnarbeid, mindre mur,- og betongarbeider, samt utstikking, opparbeidelse av leke,- og oppholdssoner, beskjæring av trær og busker, samt opparbeidelse av nytt markdekke, kanting, revegetering mm.  Anlegget skal opparbeides med ny belysning, prosjektet omfatter også enkel, åpen overvannshåndtering i form av et mindre bekkeløp.
Det er i prosjektet holdt høyt fokus på gjenbruk av materialer og parkutstyr som er i kommunens besittelse, ytelsen består derfor også av en andel demontering, henting/ flytting og remontering.
Anleggene er 3D-scannet og innmålt i  Euref sone 32.

Forventet byggestart er i november 2021, mens frist for ferdigstillelse er 31.3.2022.

Prosjektet gjennomføres som generalentreprise i henhold til NS8406.

Viser til bilag 2 - Oppdragsgivers spesifikasjon for nærmere beskrivelse av oppdraget.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Anleggsgartner Svein Boasson AS Jan Sverre Nesbø +47 55 98 39 95

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00