HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse

Information

1
HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse
Rammeavtale med flere leverandører
Sosiale tjenester
Inan Begic
Rune Tjøsvold
Ikke relevant
IK159301344
BASB - SSVI - Seksjon for sosial, velferd og innovasjon
Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB)

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Avrop på avtalen skjer ved at NAV sosialtjeneste i Bergen kommune henvender seg til leverandør i forbindelse med enkeltsaker og søker inn brukere. 

Description:

Avtalen gjelder for heldøgns rehabiliteringstilbud til personer som har alvorlige ruslidelser. I noen tilfeller vil ruslidelsen være kombinert med somatiske og/eller psykiske lidelser. Målgruppen har behov for et avskjermet institusjonsopphold i et rusfritt miljø.
Rehabiliteringstilbudet skal ha et sterkt fokus på ruslidelser og skjerming fra alle former for rusmidler. Rehabiliteringstilbudet skal være tilpasset og tilrettelagt den enkelte bruker.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Stiftelsen Karmsund ABR senter Mona Vedøy
Stiftelsen Guts John-Ole Evertsen +47 90 17 99 89
BERGEN KONTAKTSENTER Remi Haaverstun +47 40 04 57 81
Stiftelsen Evangeliesenteret Ole Holmen +47 90 14 52 16

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00