Leasing av biler og biladministrasjon

Information

2
Leasing av biler og biladministrasjon
Rammeavtale med en leverandør
Biler og kjøretøyadministrasjon
Rune Hagen
220000000
Over nasjonal terskelerverdi
158212140
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Krav om utslippsfrie biler i de fleste bilkategoriene, jfr bilag 4A. Krav om mulighet for bruk av fossilfri drivstoff for dieseldrevne biler.

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Krav om sporbarhet i leverandørkjeden.

Description:

Bergen kommune inngår en ny rammeavtale om leasing av biler. Avtalen gjelder leasing av nye biler i kontraktsperioden, og administrasjon av kommunens samlede bilpark, herunder kjøretøy som ikke er anskaffet under kontrakten eller tidligere tilsvarende kontakter, og kommunens selveide biler.

Administrasjon av bilparken omfatter bl.a. bestilling og levering av nye biler, administrasjon av drivstoffkort, service, vedlikehold, reparasjon, erstatningsbil ved driftsstans, skaderegulering, forsikring, dekkhotell, bompengeordning,‏‏‪‪‪‎‎‎‎‎‪‎‪‪‪ salg/avhending av biler, omfattende rapportering til Bergen kommune, og drift av en database med all nødvendig informasjon. Videre råd og innspill til utvikling på bilområdet - herunder til hensiktsmessig organisering av kommunens samlede transportbehov som skal dekkes med biler. Kommunens samlede bilpark består av ca 900 kjøretøy i alle klasser og typer, dog hovedsaklig biler med tillatt totalvekt inntil 3,5 tonn. Kontrakten som skal inngås gjelder også administrasjon av kjøretøy som ikke er anskaffet under kontrakten eller tidligere tilsvarende kontakter, herunder kommunens selveide biler (for eksempel brannbiler, andre spesialbiler).

Kommunen tar sikte på å redusere egen bilpark i avtaleperioden i tråd med miljøpolitiske ambisjoner. Det er svært vanskelig å anslå reduksjonens størrelse.  Bergen kommune har nylig inngått en egen avtale for bildelingstjenester. Bildeling skal å erstatte noen leasede biler.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Leaseplan Norge AS (Hovedenhet) Monika Mjøsund

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00