Videreutdanning i praktisk rettet forvaltningsrett for NAV-ansatte

Information

1
Videreutdanning i praktisk rettet forvaltningsrett for NAV-ansatte
Abonnementavtale
DR - Kunnskap
Kristin Nilsen
6/30/2024
Kr. 5 500 000
Ja
Ja
NAV Innlandet, ved fylkesdirektør Bjørn Lien
Seniorrådgiver Kristin Nilsen
Kristin Nilsen
Kristin Nilsen

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Given in inquiry document
NOK

Description:

Mål:
NAV vil tilby en praksisnær videreutdanning i forvaltningsrett til veilederne i NAV-kontoret og saksbehandlere i NAV arbeid og ytelser. Etter gjennomført videreutdanning skal deltakerne:
  • Ha utviklet god og trygg forvaltningskompetanse, slik at de kan forvalte sin rolle i NAV på en kvalitetsmessig god måte
  • Beherske formidling og veiledning av kollegaer og brukere, på en forståelig og praksisnær måte, skriftlig og muntlig
  • Ha en helhetlig forståelse av brukerreisene, og hvordan samhandlingen de selv har med brukeren, medvirker til en forvaltningsmessig trygg brukeropplevelse

Omfang
Videreutdanningen vil gi 30 studiepoeng på bachelornivå. Hvert kull omfatter 3 semester, noe som medfører 1,5 års varighet per kull. Det skal være oppstart hvert halvår, høst/ vinter.

Beskrivelse av tjenesten
Videreutdanningen skal bidra til at deltakerne får en god forvaltningskompetanse. Dette skal gi økt kvalitet i oppfølgingen av brukerne, gjennom forsterket praksis i veiledernes arbeidshverdag, inkludert en forståelig og god veiledning av kollegaer og brukere.

Samtidig skal videreutdanningen bidra til forståelse av hvordan egen rolle påvirker brukerreisen for brukere i NAV. Deltakerne skal få en felles forståelse for det helhetlige rammeverket NAV er omfattet av, samtidig som de fordyper seg i ferdighetstreningen knyttet til egen rolle i arbeidskravene.

Målet er at dette skal gi bedre tjenester til brukerne av NAV.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Høgskolen i Innlandet Peer Jacob Svenkerud

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00