M-002-2020. Oppgradering av kollektivholdeplasser. Byggeleder.

Information

2
M-002-2020. Oppgradering av kollektivholdeplasser. Byggeleder.
Kontrakt
Konsulent og rådgivningstjenester
Gry Herdlevær
Teknisk ansvarlig: Arne Grostøl, tlf: 9061 6708, e-post: arne.grostol@bergen.kommune.no
Under nasjonal terskelerverdi
Bymiljøetaten / Gjennomføringsavdelingen / Mobilitetseksjonen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
ikke aktuelt
ikke aktuelt, personell er forhåndsgodkjent gjennom EØS 038-2018
se EØS 038-2018

Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Avtalen byggeledelse for oppgradering av kollektibholderplasser i BErgenhus og Årstad. Det har vært gjennomført minikonkurranse, med utgangspunkt i avtale EØS 038-2018

Byggeleder skal:
- være kommunens/byggherres representant på byggeplassen
- har som oppgave å sørge for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som framgår av kommunens vedtak, inngåtte kontrakter og prosjektmateriale.
- sikre kontroll av at prosjektene bygges i henhold til avtalt kvalitet, framdrift og økonomiske rammer
- fungere som bindeledd mellom entreprenører og byggherre
- redegjøre for, foreslå eventuelle endringer, herunder kritisk evaluere prosjektmaterialet og melde tilbake om feil og mulighet for forbedringer.
- utarbeide og gjennomføre plan for byggherrens stikkprøvekontroll
- gjennomgå dokumentasjon og utføre testing og kontroll for å sikre at anleggene overtas uten feil og mangler.
- være tilgjengelig for å kunne foreta nødvendige avklaringer med hensyn til prosjektets framdrift og økonomi ved akutte tilfeller

Kontrakten har varighet inntil partene har innfridd sine forpliktelser. 

Suppliers

Name Primary contact Phone
ARTEC AS Per Reigstad

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00