Helsevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere

Information

4
Helsevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere
Kontrakt
Vikartjenester
Marte Bertelsen
260 000 000
Over EØS terskelverdi
Nordic Care IK139728677, Reflekt helse og oppvekst IK139728931, Ecura Care IK139728415, Vacant Helse IK139729188
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Bergen Røde Kors sykehjem, Landås Menighets Eldresenter, Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Signo Konows senter, Solsletten sykehjem, Stiftelsen Domkirkehjemmet, Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen, Stiftelsen Slettebakken, Menighets Eldresenter. Stiftelsen St. Johanneshjemmet
Conditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Rammeavtalen skal dekke behovet for vikarer innen ulike helsetjenester i kommunen med samarbeidspartnere. Rammeavtalen omfatter vikarer innen alle stillingskategorier innen kommunal helsesektor utenom lege, dvs. sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, ergoterapeuter, medisinerstudent, sykepleierstudent og assistenter.
(Nøkkelord: vikar, vikarer, helsevikar, sykepleier, spesialsykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, ergoterapeut, medisinerstudent, sykepleierstudent, assistent)

Suppliers

Name Primary contact Phone
Vacant Helse AS Kent Inge Eldevik-Olsen +47 23 05 55 55
Ecura Care AS Petter Nyhagen
Nordic Care AS Steinar Kristiansen +47 22 17 22 17
Reflekt Helse AS Rune Fagermo +47 47 92 14 22

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00