Bo- og tjenestetilbud for bruker f. 87

Information

2
Bo- og tjenestetilbud for bruker f. 87
Kontrakt
Sosiale tjenester
Heidi Osa
DPS 003-2020 Bo- og tjenestetilbud for bruker f. 87
Nina Husum
Over EØS terskelverdi
Etat for sosiale tjenester
Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB)

Conditions

Not applicable
Not Applicable
Net per 30 days
NOK

Description:

Etat for sosiale tjenester har ansvar for individuelle tjenester for personer med rusproblemer, herunder helse – og omsorgtjenester etter Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a jfr. Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6. ledd bokstav b.

For denne konkurransen kreves kompetanse innenfor miljøterapautisk oppfølging i egen bolig for en bruker f. 87 med utfordringer knyttet til demens, alvorlig psykisk lidelse og rusavhenighet.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Stendi AS Remy Iversen

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00