Kjøkkenutstyr (Thomsen Storkjøkken AS)

Information

8
Kjøkkenutstyr (Thomsen Storkjøkken AS)
Rammeavtale med en leverandør
Varer (ikke kategoridefinert)
Silje Erdal
EØS 010-2020 Kjøkkenutstyr
Tone Mari Dahle
19 000 000 NOK
Over EØS terskelverdi
IK132756803
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Inkluderende
1 person på arbeidsinkludering ved gjennomføring av kontrakten.


Bilene som blir brukt i transport av varene skal minst holde EURO-norm 6 standard. Biler som blir brukt til å levere varer innenfor den indre bompengeringen i Bergen skal være utslippsfrie senest innen seks (6) måneder fra kontraktsinngåelse. Kravet gjelder også for eventuelle underleverandører. Leverandør skal levere kvartalsrapport med bla. oversikt over antall leveranser til de ulike lokasjonene og hvilke biler som har blitt benyttet til de ulike leveransene.
Leverandøren skal kostnadsfritt ved levering ta med ytter-emballasje, paller, papp, plast etc. Dette skal gjenbrukes eller gjenvinnes.
Bergen Røde Kors sykehjem, Landås Menighets Eldresenter, Omsorgssenteret Bergens Indremisjon, Betanien Rehabilitering og sykehjem, Signo Konows senter, Solsletten sykehjem, Stiftelsen Domkirkehjemmet, Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen, Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter, Stiftelsen St. JohanneshjemmetConditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Bestilling og levering:
- Leveringstid er 4 virkedager etter mottatt bestilling/avrop. Dette betyr at bestillinger sendt leverandør innen kl.15. på mandag skal leveres seinest påfølgende fredag før kl.15. Bestilling tirsdag leveres påfølgende mandag. Bestilling onsdag leveres tirsdag osv.

For særlige tilfeller kan det avtales lengre leveringstid. Denne skal være maks 2 uker, dersom ikke bestiller ønsker lengre frist.

- Leveringssted, og eventuelt nærmere angivelse av tidspunkt og leveringsmåte, avtales ved det enkelte avrop.

- Alle leveranser skal være fritt levert (DDP, Incoterms 2010) på avtalt leveringssted.

- Alle varer skal plasseres innendørs og på et avtalt eller anvist sted ved levering.
Leverandøren skal kostnadsfritt ved levering ta med ytter-emballasje, paller, papp, plast etc. Dette skal gjenbrukes eller gjenvinnes.

- Bestilling gjennom E-handel er obligatorisk for denne avtalen.

- Kundeservice er tilgjengelig mellom kl. 08.00-16.00 mandag til fredag.

Description:

Rammeavtale med Thomsen Storkjøkken AS (Culina) for levering av kjøkkenutstyr. Med kjøkkenutstyr menes her små-utstyr til kjøkken og kantine, herunder porselen, servise, glass, kopper, krus, bestikk, serveringsutstyr, kjøkkenredskap, kasseroller, panner og annet kjøkkenutstyr.

Avtaleperioden er på 2 år fra 1.07.2020 med ensidig opsjon for ytterligere 1 + 1 år.

Avtalen er en fullsortiments avtale innenfor følgende kategorier:

  1. Porselen - servise (økonomiklasse, f.eks. egen merkevare eller lignende)
  2. Porselen - servise (merkekvalitet, f.eks. Figgjo, Porsgrund eller lignende)
  3. Glass og kopper
  4. Bestikk
  5. Kasseroller og panner
  6. Kniver
  7. Kjøkkenutstyr (øvrige underkategorier)
  8. Bakeartikler
  9. Serveringsutstyr
  10. Tekstil
Kundeservice er tilgjengelig fra kl.08.00-16.00 mandag til fredag.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Thomsen Storkjøkken AS Thomas Alexander Stuksrud +47 47 47 66 66

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00