Rammeavtale for renholdsmaskiner Bergen kommune og samarbeidsparter

Information

7
Rammeavtale for renholdsmaskiner Bergen kommune og samarbeidsparter
Rammeavtale med en leverandør
Varer (ikke kategoridefinert)
Sølvi Søbstad
Silje Erdal
2000000
Over EØS terskelverdi
IK190115
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)


Miljø er kvalifikasjonskravConditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Net per 30 days
NOK
Service, reparasjon og vedlikehold
Rammeavtalen skal også omfatte service og vedlikehold av maskiner med anskaffelsesverdi over ca. NOK 15.000.- eks. mva. samt nødvendige reparasjoner.
 
  • Ved reparasjoner utover 3 dager skal det kostnadsfritt installeres en lånemaskin tilpasset behovet hos den enkelte enhet.
  • Alle kostnader som gjelder service, reparasjoner og vedlikehold er oppgitt i prisskjema.  
  • Dersom leverandør må ta med maskinen for å få den reparert skal den tilbakeleveres kostnadsfritt. Eventuell skade på maskin som påføres under transport dekkes av leverandør.
  • Ved reparasjon, service og vedlikehold av maskin skal arbeidet i utgangspunktet utføres av leverandør på brukerstedet. Leverandør forventes å ta med seg vanlige slitedeler til oppdragsstedet for å unngå unødvendig kjøring og tidsbruk.

Garanti
Alle tilbudte produkter skal leveres med 2-årig garanti.
Alle feil, mangler, og skader som ikke skyldes brukerfeil skal utbedres kostnadsfritt i garantitiden.
Leverandør må sørge for at slitedeler og reservedeler er tilgjengelig for maskinene i minimum 10 år etter levering.

Description:

Rammeavtale for renholdsmaskiner til Bergen kommune og samarbeidsparter.

Hvis du er usikker på hvilken renholdsmaskin som passer til ditt behov så er det bare å ta direkte kontakt med Norengros for veiledning:
Anne Mette Bernes, Salgskonsulent
E-post: anne.metter.bernes@norengros.no
Tlf.: 901 87 111

Hvis du har noen servicetekniske spørsmål kan du ta direkte kontakt med følgende person hos Norengros:
Serviceteknisk avdeling
Kontaktperson er leder og elektriker, Rune Nordtvedt.
Tlf: 983 66 366
E-post: rune.nordtvedt@norengros.no

Serviceteknisk avdeling hos Norengros arbeider blant annet med montering, service, reparasjon, demontering, spørsmål om bruk osv. for mer tekniske produkter og løsninger. Avdelingen har et tett samarbeid med Norengros sine underleverandører sine tekniske apparat, og sammen finner de løsninger på de ulike henvendelsene.

Dersom dere har spørsmål om den nye avtalen eller hvis det er produkter som dere mener mangler i katalogen, ta kontakt med avtaleansvarlig hos Innkjøp konsern:
Sølvi Søbstad
E-post: solvi.sobstad@bergen.kommune.no
Tlf.: 408 19 039

Suppliers

Name Primary contact Phone
K J Brusdal AS (Norengros) Thomas Tennebø +47 93 23 53 48

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00