Jan Børge Rian

Tenders

Title Closing date
100828 - C03706 - Totalentreprise - Rehabilitering og nytt tilbygg på kjøkken og spisemesse ved Ørland flystasjon
710210 - C04188 - Sanering av PFAS-forurenset vann i vannreservoarer - Værnes garnison
100758 - C04015 - Fornyelse boliger - Tingvollen 4, 5, 6 og 7 + Kirkeveien 15 og 17, Ørland kommune 04.07.2023 12:00
100966 - C03707 - Totalentreprise - Rehabilitering av mannskapskaserne ved Ørland flystasjon 29.06.2023 12:00
100828 - C03706 - Totalentreprise - Rehabilitering og nytt tilbygg på kjøkken og spisemesse ved Ørland flystasjon 31.05.2023 12:00
710210 - C04188 - Sanering av PFAS-forurenset vann i vannreservoarer - Værnes garnison 23.05.2023 12:00
2023/494 - 302258 - Renovering av flere bad ved Værnes garnison 03.05.2023 12:00
100793 - C03806 - Totalentreprise - Etablering av bakkedrivstoffanlegg - Ørland 05.05.2023 12:00
100758 - C04014 - Fornyelse boliger - Tingvollen 2, 3, 8 og 9 - Ørland kommune 20.02.2023 12:00
Service og oppgradering av FLIR HDC MS
Anskaffelse av ny parkmaskin til Ørland flystasjon 25.01.2023 12:00
302258 - Renovering av flere bad, Værnes Garnison 15.11.2022 12:00
302410 - Utvidelse av messebygg og takarbeider på kaserne - Setnesmoen 12.10.2022 12:00
302456 - Utskifting av tre heiser ved Ørland flystasjon 02.09.2022 12:00
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning) 22.08.2022 12:00
302236 - Innvendig rehabilitering av sanitærbygg - Frigården, Stjørdal kommune 23.08.2022 12:00
Konkurranse C03350 - 710220 Riving av bunkersanlegg - Kongshaugen 19.08.2022 12:00
302260 - Asfaltutbedringer ved Drevjamoen 20.06.2022 12:00
302261 - Asfaltutbedringer ved Tromsdalen, Verdal 19.05.2022 12:00
302232 - Utvendig vask og maling av trebygning - Setnesmoen leir 30.05.2022 12:00
Konkurranse - Ombygging av sanitærfasiliteter i mannskapsforlegning - Værnes 25.05.2022 12:00
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen
302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen 23.03.2022 12:00
302255 - Innvendig nedvask og maling av sheltere - Ørland flystasjon 09.03.2022 12:00
Anskaffelse av sakselift til Ørland flystasjon 10.11.2021 12:00
Anskaffelse av fjernstyrt beltegående beitepusser til Værnes 07.12.2021 12:00
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker
Rengjøring av nettstasjoner ved Ørland flystasjon 11.10.2021 12:00
Fjellrensk- og rassikringstiltak ved Verdalske befestninger 30.09.2021 12:00
Rammeavtale kontroll av drivstoff- og gasstanker 10.09.2021 12:00
Utskifting av brannporter - Stjørdal kommune 10.08.2021 12:00
Rassikringstiltak ved Hammernesodden 15.06.2021 12:00
Merking i skyte- og øvingsfelt (SØF) ved Drevjamoen, Vefsn kommune 09.06.2021 12:00
Grøfterensk i Haltdalen skyte- og øvingsfelt 19.05.2021 12:00
Anskaffelse av magnetiske oppslagstavler i skap for utendørs bruk 01.03.2021 12:00
R01019 - Rammeavtale på kontroll av IKAR fallblokker ved Ørland flystasjon 13.01.2021 12:00
100754 - Oppsetting av plasthall ved Ørland flystasjon 06.11.2020 12:00
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Bjugn lager og Lerberen 23.09.2020 12:00
Konkurranse - Rassikringstiltak ved Tromsdal lager 23.09.2020 12:00
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison
Anskaffelse av 2-søylet løftebukk til Ørland flystasjon 31.03.2020 12:00
R00887 - Avtale om drift og vedlikehold av forsyningsanlegg ved Holandsvik og Svenningdal 25.03.2020 12:00
R00841 - Leie av brakkerigg til Værnes Garnison 31.10.2019 12:00
Merking av flyoperative flater - Ørland flystasjon 10.09.2019 12:00
Anskaffelse av kloakkspylemaskin 20.05.2019 12:00
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 20.05.2019 12:00
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg- ny utlysning 20.06.2019 12:00
2019/220 - Utbedring av ventilasjon på kasernebygg 20.05.2019 12:00
Utskifting av tak på idrettsbygg 27.05.2019 12:00
Asfaltering ved Hammernesodden, Haltdalen, og Værnes 17.06.2019 23:59
Anskaffelse av tilhengerlift 15.05.2019 12:00
Utvendig rehabilitering av vernet bygg - Drevjamoen 15.05.2019 12:00
Leddporter for garasjebygg ved Ørland flystasjon 25.04.2019 12:00
Fjellrensk og -sikring ved Verdalske befestninger 20.05.2019 12:00
REMI - Brøyteavtaler flere lokasjoner 24.09.2018 12:00

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen