Juhani (Jussi) Halonen

Upphandlingschef

Resigned

Tenders

Title Closing date
Utskriftstjänster för Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/99
Del 2) Maskinentreprenad Djuploken och Neptunus (ME), 2020/39 30.06.2020 16:00
Del 1) Bygg- och markentreprenad Djuploken och Neptunus (BME), 2020/39 30.06.2020 16:00
Tryckstegringar Djuploken och Neptunus, 2020/39 30.06.2020 16:00
Drift och underhåll av gatubelysning, 2019/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51
Ordningsvakter/väktare på avrop, Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/93
Fasadrenovering i Älvdalen, 2020/17 31.03.2020 16:00
Videohanteringsverktyg, 2020/16 23.03.2020 16:00
Bygg av skärmtak Tranmyren Orsa, 2019/81 16.03.2020 16:00
LED belysning i Idre sporthall, 2020/14 04.03.2020 16:00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15
Cyklar OK KS 2020/10 10.02.2020 16:00
Del 1) Bygg- och markentreprenad (BME), 2020/2 25.02.2020 12:00
Avloppsreningsverk Bunk i Orsa, 2020/2 25.02.2020 12:00
Utredningsuppdrag avseende stadsnätsförvaltning, 2019/111 22.01.2020 16:00
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45
RFI inför en upphandling av utskriftstjänster, 2019/99 10.01.2020 16:00
Utbyggnad av tomtområde Råtjärnsberget, 2019/72 23.01.2020 16:00
Ramavtal rörarbeten i Orsa, 2019/91 25.11.2019 16:00
Del Särna/Idre, 2019/66 byggarbeten 10.12.2019 16:00
Del Älvdalen, 2019/66 byggarbeten 10.12.2019 16:00
Del Orsa, 2019/66 byggarbeten 10.12.2019 16:00
Del Mora, 2019/66 byggarbeten 10.12.2019 16:00
Löpande byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/66 10.12.2019 16:00
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61
OP 534 Skärmtak Tranmyren i Orsa, 2019/81 07.10.2019 16:00
Parkeringsövervakning i Mora och Orsa, 2019/15 24.10.2019 16:00
Processledare till projektet Strandenområdet i Mora, 2019/74 01.10.2019 16:00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37
Särna/Idre, 2019/61 ventilationsarbeten 23.09.2019 16:00
Älvdalen, 2019/61 ventilationsarbeten 23.09.2019 16:00
Del Orsa, 2019/61 ventilationsarbeten 23.09.2019 16:00
Del Mora, 2019/61 ventilationsarbeten 23.09.2019 16:00
Löpande ventilationsarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/61 23.09.2019 16:00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29
Säkerhetstekniska tjänster och produkter, 2019/52 26.08.2019 16:00
Revisionstjänster Orsa, ramavtal, 2017/40
Verksamhetsanalys, 2017/46
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen
Försäkringsmäklare, 2019/18
Snöröjning vid Nodavas anläggningar i Älvdalen, 2019/45 19.08.2019 16:00
Del Särna/Idre, 2019/51, elarbeten 19.08.2019 16:00
Del Älvdalen, 2019/51, elarbeten 19.08.2019 16:00
Del Orsa, 2019/51, elarbeten 19.08.2019 16:00
Del Mora, 2019/51, elarbeten 19.08.2019 16:00
Löpande elarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/51 19.08.2019 16:00
Del Särna/Idre, 2019/37, rörarbeten 10.06.2019 16:00
Del Älvdalen, 2019/37, rörarbeten 10.06.2019 16:00
Del Orsa, 2019/37, rörarbeten 10.06.2019 16:00
Del Mora, 2019/37, rörarbeten 10.06.2019 16:00
Löpande rörarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/37 10.06.2019 16:00
Del Idre, 2019/29, vinterväghållning 24.06.2019 16:00
Del Särna, 2019/29, vinterväghållning 24.06.2019 16:00
Del Älvdalen norra, 2019/29, vinterväghållning 24.06.2019 16:00
Del Älvdalen södra, 2019/29, vinterväghållning 24.06.2019 16:00
Vinterväghållning i Älvdalen, 2019/29 24.06.2019 16:00
Vinterväghållning för fastighetsbolagen i Älvdalen, 2019/44 24.06.2019 16:00
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16
Löpande golvarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/25 02.05.2019 16:00
Del Särna/Idre, 2019/23, måleriarbeten 23.04.2019 16:00
Löpande måleriarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/23 23.04.2019 16:00
Utreda kommunens bilpool, 2019/21 23.04.2019 16:00
VA-arbeten, Mora, 2019/16 26.03.2019 16:00
VA-arbeten, Orsa, 2019/16 26.03.2019 16:00
VA-arbeten, Älvdalen, 2019/16 26.03.2019 16:00
VA-arbeten, Särna/Idre, 2019/16 26.03.2019 16:00
VA-arbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2019/16 26.03.2019 16:00
Lokalförsörjningsutredning, 2018/100 20.03.2019 16:00
Återannonserad processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 12.02.2019 16:00
Processtöd till förändrings- och utvecklingsledning, 2019/1 28.01.2019 16:00
Truck, 2019/13 28.02.2019 16:00
Slangtvätt, 2018/99, återannonsering 18.02.2019 16:00
Slangtvätt, 2018/99 22.01.2019 16:00
Processkartläggning, 2019/8 11.02.2019 16:00
Konsultuppdrag i upprättande av förfrågningshandlingar, 2019/7 25.02.2019 16:00
Upprättande av tillståndsansökan för reningsverk, 2019/2 05.02.2019 16:00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71
Del Orsa, 2018/105 31.01.2019 16:00
Del Älvdalen, 2018/105 31.01.2019 16:00
Uppdrag del 2 "Förändringsledning", 2018/88 14.01.2019 16:00
Uppdrag del 1 "Projektledning", 2018/88 14.01.2019 16:00
Processtöd till myndighetsutövning, 2018/88 14.01.2019 16:00
Förstudie avseende Mora kommuns Inköpscentral, 2018/91 17.12.2018 16:00
UV-system, 2018/93 03.12.2018 16:00
Återannonsering av dikning, 2018/52
Dagvattensystem Siljanssågen, 2018/73 07.11.2018 16:00
VA-anslutning Dryttvik, 2018/79 25.10.2018 16:00
Övertagande av fibernätsprojektering i Åsen, Älvdalen, 2018/68 25.10.2018 16:00
Årsinhyrd grävmaskin, 2018/71 22.10.2018 16:00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48, återannonsering 10.10.2018 16:00
RFI avseende inredning av Moras nya brandstation, 2018/70 15.10.2018 12:00
Ombyggnation av äldreboende i Orsa, 2018/36 14.06.2018 15:00
Upprättande av VA-handlingar, 2018/74 24.09.2018 16:00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32
Ramavtal om löpande grävarbeten avseende stadsnät i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/51
Markundersökningar i Östnor, Mora, 2018/53 30.08.2018 16:00
VA-anslutning Styversbacken, 2018/63 27.08.2018 16:00
Systemstöd för lönekartläggning, 2018/48 25.06.2018 16:00
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 25.07.2018 16:00
Intrångsvärdering och liknande tjänster, ramavtal 2018/25
Ramavtal avseende löpande grävarbeten i Mora, Orsa och Älvdalen, 2018/32 14.06.2018 16:00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4
RFI om kommande upphandling avseende grävarbeten 08.05.2018 16:00
Digerbergets skola samt infarter Styversbacken Orsa, byggentreprenad, 2018/40 15.05.2018 15:00
Ramavtal tekniska konsulter, projektering, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
Dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende byggarbeten, 2017/96 03.04.2018 16:00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85
Ombyggnation vattentornet i Mora, 2017/92 15.02.2018 16:00
Ramavtal revisionstjänster Orsa, 2017/40
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 28.02.2018 16:00
IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster, 2018/4 28.02.2018 16:00
Reserverad upphandling för förekommande tjänster och leveranser, 2017/66 08.02.2018 16:00
Mikrobiologiska och kemtekniska analyser, 2017/85 25.01.2018 16:00
Ramavtal, löpande elarbeten i Älvdalen, 2017/67 30.11.2017 16:00
Avloppspumpstationer-LTA, 2017/87 10.01.2018 15:00
Ramavtal tekniska konsulter som projektledare, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
2017 - Revisionstjänster, Älvdalen", AK KS 2017/01967 11.12.2017 23:00
Pedagogisk dokumentation inom förskola, 2017/17 15.06.2017 16:00
Utredning av kostsamverkan, 2017/71 23.11.2017 16:00
Request for information (RFI) avseende däcktjänster 13.11.2017 16:00
Upprustning av Kyrkogatan, Mora, 2017/72 20.11.2017 16:00
Däckservice, 2017/52, Mora, Orsa och Älvdalen 18.09.2017 16:00
Genomförandestöd till arbete med organisationsförändring, 2017/60 16.10.2017 12:00
Multirink till Särna Älvdalen, 2017/51 22.08.2017 16:00
Utbyggnad av fiber i Älvdalen, 2017/49 12.09.2017 16:00
RFI, Däcktjänster, 2017/52 08.08.2017 12:00
Verksamhetsanalys, 2017/45 22.08.2017 16:00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, ny återannonsering 22.08.2017 15:00
Ryssa VA utbyggnation, 2017/32, återannonsering 13.06.2017 15:00
Tekniska konsulter som projektledare, ramavtal, 2017/28, Mora, Orsa, Älvdalen
Projekteringskonsulter, ramavtal, 2017/31, Mora, Orsa och Älvdalen
RFI, ramavtal avseende revisionstjänster Orsa 10.07.2017 16:00
Montage av luftledning i Idre, Älvdalen, 2017/35 05.07.2017 16:00
RFI (Request for information) av Ramavtal revisionstjänster Mora, 2017/13 19.06.2017 16:00
RFI, tekniska konsulter i Mora, Orsa och Älvdalen 12.06.2017 16:00
Efterannonsering av systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10, återannonsering 16.05.2017 16:00
Fasadrenovering, Hedvägen 12, Älvdalen, 2017/18 04.05.2017 16:00
RFI om Pedagogisk dokumentation inom Förskola, 2017/17 02.05.2017 12:00
Dragspelslunden byggupphandling, 2017/10 29.03.2017 16:00
Tak på lågreservoar, 2017/12 24.04.2017 16:00
Skolplattform, 2016/66, efterannons
Ny annonserad Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 03.01.2017 15:00
Renovering av hus 9, Naturbruksgymnasiet, Älvdalen, 2017/19 20.04.2017 16:00
RFI, körjournal, 2016/85 16.03.2017 12:00
Chefsutveckling, 2016/62.
Chefsutveckling, 2016/62
Beläggningsarbeten 2017-2020, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/70 16.01.2017 12:00
Analys- och uppföljningsverktyg för upphandling och inköp, 2017/5 07.02.2017 16:00
Ny organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 10.01.2017 16:00
Organisationsöversyn, en förstudie, 2016/79 19.12.2016 12:00
Systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, 2016/83 13.02.2017 16:00
Dagvattensystem Siljanssågen, 2016/67 12.12.2016 12:00
Skolplattform, 2016/66 05.12.2016 12:00
RFI om en organisationsöversyn 14.11.2016 12:00
Ryssa VA utbyggnation, 2016/48 24.10.2016 16:00
RFI "Chefsutveckling" 13.10.2016 12:00
RFI om Bilpool som tjänst 08.09.2016 12:00
e-utbildning, 2016/15
Luftmätning, 2016/54 15.09.2016 16:00
Lagstadgad revision av kommunala bolag i Mora och Orsa, 2016/45 31.08.2016 16:00
Ryggsäck med 4-färgstryck, 2016/59 05.08.2016 16:00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62
Återställning av Vanån, 2016/36 16.06.2016 23:59
Utbyggnad av ortssammanbindande fibernät, Idre - Foskros, Älvdalens kommun, 2016/37 16.06.2016 23:59
Utskriftstjänster inklusive produkter i Älvdalen, Orsa och Mora, 2015/62 11.05.2016 23:59
Kommunhuset Älvdalen, generalentreprenad, 2016/33 09.06.2016 23:59
e-utbildning, 2016/15 09.06.2016 23:59
Ljusskyltar till Mora flygplats, 2016/32 10.05.2016 23:59
Utbyggnad av fibernät i Idre Kyrby, 2016/ 16.05.2016 23:59
Utbyte av balkonger, byggupphandling, 2016/23 20.04.2016 23:59
RFI, förnyad konkurrensutsättning av fordon 01.04.2016 12:00
RFI, Utskriftstjänster inklusive produkter 15.03.2016 12:00
Särna/Idre 14.04.2016 00:00
Älvdalen 14.04.2016 00:00
Orsa 14.04.2016 00:00
Mora 14.04.2016 00:00
Bemanningstjänster inom socialförvaltning i Mora, Orsa och Älvdalen, 2016/9 14.04.2016 00:00
Särna/Idre 13.04.2016 12:00
Älvdalen 13.04.2016 12:00
Orsa 13.04.2016 12:00
Mora 13.04.2016 12:00
Ramavtal avseende byggarbeten i Mora, Orsa och Älvdalens kommunkoncern, 2016/11 13.04.2016 12:00

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen