Markedsundersøkelse: Innovasjonspartnerskap Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner ved Oslo universitetssykehus HF

Information

Denne bekendtgørelse er kun vejledende
01 - Forhåndsmeddelelse
20-05-2021 08:07 (GMT+02:00)

Indkøber

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kate-Mari Hagen Kate-Mari Hagen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Kort beskrivelse

Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker å utvikle fremtidens løsning for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomheten. Nye løsninger som er tilpasset sykehus og våre omgivelser vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet, bedre effektivitet i pasientbehandlingen og en mer forutsigbar arbeidssituasjon situasjon for de ansatte. Våre behov i er i første rekke knyttet til prosessforbedring og automatisering i planleggingsprosessen fra det taktiske til det operative nivået.

I denne forbindelse søker OUS å komme i kontakt med leverandører, kompetanse- og forskingsmiljøer og andre aktører som kan være med å utvikle et system for planlegging, styring og gjennomføring av komplekse logistikk operasjoner.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark