Udbudsassistance

Professionel rådgivning i forbindelse med offentlige udbud

Vores samarbejdspartner tilbyder ekspertise, der sikrer jer en effektiv og lovlig konkurrenceudsættelse.

MSAT-Udbud

Sammen med jer er vores fokus, at gennemføre gode, værdiskabende og lovlige udbuds processer. Vores tilgang vil altid være at se den praktiske anvendelse af de gældende regler, og ud fra dette rådgive om konkrete kommercielle muligheder, hvor vi understøtter en effektiv konkurrenceudsættelse frem for at se juridiske forhindringer.

MSAT-udbud rådgiver blandt andet om følgende:

Fra udbudsstrategi via udbudsgrundlag

  • Vurdering af udbudspligt, og valg af udbudstype direktiv mv
  • Udbud – Foranalyse, planlægning, kravspecifikation, udbud, tildeling
  • Kvalitetssikring af materiale inden udbud

Gennemførelse af udbuddet i Mercell

Evaluering indtil kontraktindgåelsen

  • Vurdering af indkomne tilbud og evt. forbehold
  • Forhandling med tilbudsgivere

Læs mere om MSAT-Udbud her

MSAT-Udbud

Hør mere om Udbudsassistance

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark