Forsvarsbygg - Udbud

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
CVR nummer: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Afdeling Tidsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14-09-2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01-07-2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08-04-2032
2023/494 - 302258 - Renovering av flere bad ved Værnes garnison 03-05-2023
Kontrakt C02858 Prosjekt 100868 - Kai - kvalifikasjon 02-05-2023
Rammeavtale bedriftshelsetjeneste Region Nord (RENO) 31-03-2023
R01196 Kontroll/service og vedlikehold kraner og løfteutstyr (6 delkontrakter) 17-04-2023
R01031 - Alarmmottak 21-04-2023
2023/490 Renovering Rypeveien 35, Porsangmoen, Porsanger kommune 31-03-2023
R01355 - Elektroniske låser 05-05-2023
2022/5491 Renovering kaserne 1, Trondenes, Harstad kommune 30-03-2023
710237 - Riving 4-mannsbolig Idrettsveien 5, Skjold - Målselv kommune 24-04-2023
2023021716 - Etablering av nødstrøm Region vest Setnesmoen 26-04-2023
Konkurranse C03585 Generalentreprise RVS - 100809 16-05-2023
Prekvalifisering - Konkurranse C03595 – EBA Forlegninger Akkasæter - 100975 05-04-2023
Konkurranse C03595 – EBA Forlegninger Akkasæter - 100975 09-05-2023
C03717 Strakstiltak festningsmurer Fredriksten Festning - 100907 17-04-2023
R01347 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Vest, Distrikt Sørvest, Område Rogaland 18-04-2023
C03716 Strakstiltak festningsmurer Akershus Festning - 100907 17-04-2023
2023/322 Renovering Boligfløy Velferden, Skjold, Målselv kommune 24-04-2023
R01150 - Digitale tjenester - tilbudsfase 25-04-2023
R01348 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest, Distrikt Sørvest, Område Rogaland 18-04-2023
R01345 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest, distrikt Vestland, område Bergen og omegn 18-04-2023
Prekvalifisering - 100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 13-04-2023
100793 - C03806 - Totalentreprise - Etablering av bakkedrivstoffanlegg - Ørland 05-05-2023
Innovasjonspartnerskap - Mobile, fleksible og bærekraftige bygg til F-35 - Forsvarsbygg - Ny utlysning - Kvalifiseringsfase 19-04-2023
100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 26-05-2023
2022/5640 Renovering kaserne Kirkenes, Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune 04-05-2023
Innovasjonspartnerskap - Mobile, fleksible og bærekraftige bygg til F-35 - Forsvarsbygg - Ny utlysning - Konkurransefase 09-06-2023
2022/2860 Etablere toaletter i tilbygg, samt renovere eksist.toaletter, Rusta og Heggelia leir, Målselv kommune 28-04-2023
2022/5266 Rammeavtale: Levering av pellets til Huseby og Bæreia - region øst 01-05-2023
Prekvalifisering - Vask, rens, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsutstyr 26-04-2023
C04139 - 100731 - Totalentreprise - Porsangmoen - Perimetersikring 21-04-2023
C04096 - Støytiltak utenfor Evenes flystasjon - Entreprise 2 - 100816 24-04-2023
Undervisningstjenester innen prosjektledelse og prosjektstyring til forsvarssektoren 02-05-2023
Region øst. Etablering av mesanin, Rena leir 04-05-2023
Produktgruppe Titel Type Udløbsdato Afdeling Kontakt Leverandør
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 14-09-2023 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31-10-2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31-12-2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 01-01-2024 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31-01-2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 31-01-2024 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 27-10-2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 19-09-2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
REMI - 162110 - Ørland flystasjon - Energisentralen - Kjøp over parallell rammeavtale R00907 - Bestilling 8 - 2023 Avrop på rammeavtale 15-04-2023 Audun Storengen Certas Energy Fuels AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 29-02-2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

Ingen resultater

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark