Forsvarsbygg - Udbud

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
CVR nummer: 975950662
Information:

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Titel Afdeling Tidsfrist
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 17-11-2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14-09-2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 01-07-2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 08-04-2032
900424 - Arbeidsbåt til maritim avdeling region Øst, Oslofjord 27-02-2023
Vekter og flaggtjeneste ved Kristiansten festning 03-02-2023
Kantinedrift kontorhotell Harstad 15-02-2023
Parallell rammeavtale R01287 - Tjenester kulde og varmetekniske anlegg og prosesskjøling 10-02-2023
2022/5490 Renovering pendlerboliger, Skjold, Målselv kommune 01-02-2023
2022/5445 Renovering kaserne Senja, Setermoen, Bardu kommune 03-02-2023
R001351 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Finnmark, Område Kirkenes 01-02-2023
R001350 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Finnmark, Område Kirkenes 03-02-2023
R001349 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Nord, Distrikt Hålogaland, Område Andenes 06-02-2023
R01326 Asbestsanering REØST 30-01-2023
R01300 Ettersyn og vedlikehold av heis 31-01-2023
R01331 Lås og beslag Harstad og omegn 30-01-2023
100888 - C03839 - Totalentreprise - Ny flerbrukshall - Porsangmoen FLF - Konkurransefase 03-03-2023
Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold 23-02-2023
100702 - Rehabilitering og oppgradering av kaserne i Skjold leir 02-02-2023
100758 - C04014 - Fornyelse boliger - Tingvollen 2, 3, 8 og 9 - Ørland kommune 20-02-2023
C03801 Totalentreprise - 100724 Porsangmoen - Ny sykestue 08-03-2023
170085 - Renovering av forlegning ved Linderud leir 28-02-2023
Produktgruppe Titel Type Udløbsdato Afdeling Kontakt Leverandør
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 14-09-2023 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 31-10-2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 31-10-2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 31-12-2024 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 01-01-2024 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 31-01-2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 31-01-2024 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Proenco AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 29-02-2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

Ingen resultater

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark