SYKEHUSINNKJØP HF - Udbud

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
CVR nummer: 916879067
Information:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Titel Afdeling Tidsfrist
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09-04-2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29-10-2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31-10-2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 25-06-2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 25-06-2032
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 25-02-2033
Gavekort til ansatte for helseforetakene i Helse Vest 27-06-2024
Instrumenter for klinisk kjemi og immunkjemi til Odda sjukehus, Helse Fonna HF 06-09-2024
Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PCR-instrumenter for levering til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF 26-04-2034
Anmodning om informasjon: Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet sykehus HF 31-12-2024
Tilbudsfase: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 01-07-2024
Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 24-06-2024
Spinale implantater til Oslo Universitetssykehus HF 02-09-2024
Tilbudsfase - Intensivambulanse Oslo Universitetssykehus HF 16-08-2024
Digital procurement system for Sykehusinnkjøp HF - Tendering phase 25-02-2025
Tilbudsfase: Nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr - anskaffelse av tredjepartslogistikk 21-11-2024
Samspillsentreprise - Utskifting av luftbehandlingsaggregater til Bærum sykehus - Tilbudsinnlevering 25-06-2024
Helsetjenester - laboratorietjenester innen patologi for Helse Vest 26-06-2024
Tilbudsfase: Spirometriutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12-07-2024
Øye linser til Helse Fonna 24-06-2024
Sag og drill med utstyrsavhengig forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Sør-Øst 27-06-2024
Anskaffelse av RO-vann anlegg, teknisk sentral for Helse Bergen HF 13-08-2024
Bakervarer til helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge 21-06-2024
Bortkjøring av snø, kjøp og tiltransportering av strøsingel 4-8 og veisalt for Akershus universitetssykehus HF 27-06-2024
LC-MSMS instrument til St.Olav Hospital HF 01-08-2024
Ekspertbistand i uavklarte sykefraværssaker til Akershus universitetssykehus HF 26-06-2024
Autoklavesekk til foretakene i Helse Midt-Norge 24-06-2024
Forbruksvarer til patologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 28-06-2024
Kvalifisering: Test Environment Management verktøy til Sykehuspartner HF 01-07-2024
Test Environment Management verktøy til Sykehuspartner HF - tilbudsfase 13-09-2024
Pasienttransport innen og ut av Hol kommune for Vestre Viken HF 28-06-2024
NGS plattform SNR 04-07-2024
Konteiner utsett med lav innkjøringshøyde til Helse Bergen HF 24-06-2024
Gasskromatograf (GC) med flammeionisasjondetektor (FID) til Helse Stavanger 09-08-2024
Instrumenter for hurtigdiagnostikk PCR - SNR 04-07-2024
Kvalitetskontroller til infeksjonsserologiske analyser til helseforetak ved Helse Vest RHF 11-07-2024
PCI lab til Sørlandet Sykehus HF, Arendal 14-08-2024
Stråleterapisystem St. Olavs hospital HF-Prekvalifisering 08-07-2024
Lysterapiutstyr KIR føde NLSH HF Bodø 16-08-2024
VANNRENSEANLEGG - DIALYSE Volda Sjukehus HMR. 19-08-2024
Automatisert elektroforesesystem til Helse Bergen HF 01-08-2024
Instrument til legemiddel- og rusmiddelanalyser, inkludert metodereagenser, kalibratorer og kontrollmateriale for levering til Helse Bergen HF 31-07-2024
Kvalifisering - Helse Fonna - Anskaffelse av prosjekteringsgruppe til Valen Sykehus oppgradering sikkerhetspost 18-07-2024
Drift av kafé med begrenset kioskutsalg ved Nye Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset HF 10-07-2024
Stråleterapisystem St. Olavs hospital HF-Tilbudsfase 13-09-2024
Grafisk design og idéutvikling til helseforetakene i Helse Sør-Øst 07-08-2024
Undersøkelsesenhet med spaltelampe til Helse Fonna HF 23-08-2024
Vaktmestertjenester til Oslo universitetssykehus 10-07-2024
2508c Hepatitt C 04-09-2024
2508 Hepatitt B 04-09-2024
Amplitudeintegrert EEG til Helse Nord-Trøndelag 28-06-2024
Trinn 2 Tilbudsfase: Lungefunksjonsutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 05-07-2024
Kvalifikasjonsfase Kartløsning i bygg- St. Olavs hospital og NTNU 02-08-2024
Utskifting av ventilasjonsanlegg i bygg M på sykehuset Levanger 08-07-2024
Dialogfase Kartløsning i bygg- St.Olavs hospital og NTNU 13-09-2024
Blodbankskap til SNR/HMR 29-07-2024
Transport av prøver (varetaxi) fra primærhelsetjenesten Vesterålen til Nordlandssykehuset Vesterålen 27-06-2024
Prosedyrepakker for sentrale venekatetre til foretakene i Helse Sør-Øst 12-07-2024
Urologiske tjenester for Helse Vest RHF 24-06-2024
Sko til ansatte, ved avdelingene for hospitaldrift, som får dekket sko av arbeidsgiver ved sykehus i Helse Vest RHF. 28-06-2024
ST230010-2 Pasientreiser på veg i Telemark – 2. gangs utlysning 11-07-2024
Fot/hånd sol St. Olavs hospital HF 25-06-2024
Meglertjenester for avhending av eiendommer og grunnareal på Våland i Stavanger 28-06-2024
Strålebeskyttelse til sykehusene i Helse Vest 19-08-2024
ST240037 Ultralydapparater til urologisk poliklinikk - Sykehuset Telemark HF 15-08-2024
Vaskemidler og doseringsanlegg til vaskeriet i Helse Bergen HF 16-08-2024
Helse Fonna - Prosjekteringsgruppe til Valen Sykehus oppgradering sikkerhetspost - tilbudsfase 26-08-2024
AI-prosessor til skop for påvisning av polypper til Sykehuset Østfold HF 03-07-2024
Operasjonsbord til Universitetsykehuset Nord-Norge HF, nye Narvik sykehus 02-08-2024
Operasjonsbord til Helse Førde HF 30-08-2024
Forhåndskunngjøring- Rammeavtale EEG til Helse Midt-Norge 12-08-2024
Tilbudsfase- Rammeavtale EEG til Helse Midt-Norge 18-09-2024
Invitasjon til markedsdialog: Vakuumbiopsi til Helse Bergen og Helse Stavanger 25-06-2024
2406b-2 TNF BIO ustekinumab - ny utlysning 30-08-2024
2580 PCSK9-hemmere 11-09-2024
Blodtypeinstrument til Helse Stavanger HF 03-09-2024
Utskifting av sengeheis Haldenklinikken for Sykehuset Østfold HF 13-08-2024
Produktgruppe Titel Type Udløbsdato Afdeling Kontakt Leverandør
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 30-06-2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 31-12-2099 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 04-11-2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 15-03-2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 21-08-2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 30-04-2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

Ingen resultater

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark