Baldones novada dome - Udbud

Baldones novada dome
m. "Pārupes"
LV-2125 Baldone
Letland
CVR nummer: 90000031245

Ingen resultater

Titel Afdeling Dato for publicering
Iepirkuma plāni: ''Kultūras nama pārbūve Mūzikas skolas vajadzībām", 2019, jūlijs, 170000 Eur - 5548000 Eur 05-04-2019
Iepirkuma plāni: "Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi", 2019, aprīlis, 42000 Eur - 144000 Eur 02-05-2019
Iepirkuma plāni: “Dolomīta šķembu piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam”, 2019, aprīlis, 42000 Eur - 144000 Eur 02-05-2019
Iepirkuma plāni: “Divkārtu virsmas apstrāde Baldones novada pašvaldības ielās”, 2019, maijs, 20000 Eur - 170000 Eur 02-05-2019
Iepirkuma plāni: “Minerālmateriālu maisījumu (drupinātas grants) piegāde Baldones novada pašvaldības ceļu remontam”, 2019, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 02-05-2019
Iepirkuma plāni: 'Šķeldas iepirkums nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17, Baldonē apkures nodrošināšanai", 2019, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 30-07-2019
Iepirkuma plāni: "Slidotavas asfaltēšana un mākslīgā seguma futbola laukuma pārcelšana uz slidotavu'', 2019, augusts, 20000 Eur - 170000 Eur 30-07-2019
Iepirkuma plāni: ''Ielu apgaismojuma izbūve Vanagkalnu ielas posmā no Dīķu ielas līdz estrādei", 2019, novembris, 20000 Eur - 170000 Eur 30-07-2019
Iepirkuma plāni: ''Kultūras nama pārbūve Mūzikas skolas vajadzībām", 2019, septembris, 170000 Eur - 5548000 Eur 30-07-2019
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu noma Baldones pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Baldones kapličas ēkas Rīgas ielā 51 jumta seguma nomaiņa, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūves darbi Dīķu ielai, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Kultūras centra metu konkurss, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Baldones novada izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centrā “Baldone”, ar telpu nomas tiesību piešķiršanu”, 2020, aprīlis 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Baldones novada domes vajadzībām, 2020, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Sociālā aprūpes centra “Baldone” telpu pārplānošanas projekts ēkai Mežvidu ielā 17, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Sociālā aprūpes centra “Baldone” telpu pārbūve Mežvidu ielā 17, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Kultūras nama pārbūves projektēšanas un būvniecības darbi Mūzikas skolas vajadzībām, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: “Baldones vidusskolas 2020. gada remontdarbu etaps un Mākslas skolas telpu izbūve vidusskolas vecajā korpusā pagrabstāvā”, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Greideris, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Ceļa plātnes remonts, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Dubultvirsmas apstrāde ielām, ceļiem, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Baldones bērnudārza rotaļu laukumu labiekārtošana, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: Grants šķembu maisījums, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03-03-2020
Iepirkuma plāni: „ Hokeja laukuma bortu piegāde un uzstādīšana Baldones multifunkcionālajam laukumam Iecavas ielā 2, Baldonē", 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 22-05-2020
Iepirkuma plāni: "Transporta pakalpojumu noma Baldones pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām", 2020, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 07-08-2020
Iepirkuma plāni: Baldones novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Sila ielas izbūves projekts; Laiņu ielas izbūves projekts, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūve Rīgas ielā un Lejas ielā, 2021, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un robežzīmju atjaunošana, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Rotaļlaukumu labiekārtošana, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Pagrabstāva remonts ventilācijas/dūmu izvadu izbūve, projektēšana), 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Bruģakmeņu nomaiņa gājēju celiņam, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Ceļa plātnes un asfalta klājuma labošana, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Ūdensvada un kanalizācijas pievada izbūve pa Zaļo ielu, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021
Iepirkuma plāni: Projektēšanas pakalpojumi pašvaldības ēkas “Mercendarbes muiža”’ lietošanas veida maiņai no bērnunama uz muzeja ēku Mercendarbē Baldones pagastā, Baldones novadā”, 2021, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 10-03-2021

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Øster Allé 48, 8. Sal, 2100 København, Danmark