Salaspils novada dome - Udbud

Salaspils novada dome
Līvzemes iela 8
LV-2169 Salaspils
Letland
CVR nummer: 90000024008

Titel Afdeling Dato for publicering
Iepirkuma plāni: Jaunu Ziemassvētku dekoru iegāde un/vai noma saskaņā ar jauno koncepciju - atsevišķiem objektiem apļos, skvēros un 3 pilsētas egļu rotāšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 27-02-2024
Iepirkuma plāni: Mēneša biļešu iegāde skolniekiem, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Ceļa seguma virskārtas atjaunošana Dienvidu ielā, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Šķiroto atkritumu laukuma izbūve Enerģētiķu ielā 2, Salaspilī, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu laukumu izbūve, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūve Ķīmiķu ielā, 2019, 4. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Laivas nobrauktuves izbūve pludmalē, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Ziemassvētku rotājumi, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Salaspils stadiona būvdarbi 1.kārta, 2019, 2. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: k/n Enerģētiķis projekta izstrāde, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Stadiona ēkā, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošanas darbi Salaspils 2.vidusskolā, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Balss izziņošanas sistēmas ierīkošana Salaspils 1. v/skolā, Ceru ielā 1, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas projekts un ierīkošana salaspils bibliotēkas ēkā, Enerģētiķu ielā 9, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Apsardze un videonovērošana izglītības iestādēs, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 38, Griezes ielā 17 un 19, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 6B, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavmalas ielā 36, Saulkalnē, Salaspilis novadā, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Domes ēkas pārbūves projektēšana t.sk. inženiertīkli, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru un profila atjaunošana, 2019, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Apsardze un videonovērošana izglītības iestādēs, 2019, 2. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 27-03-2019
Iepirkuma plāni: Teritorijas labiekārtojuma 2.vsk teritorijai izbūve, 2019, 1. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 29-04-2019
Iepirkuma plāni: Angāra projektēšana un izbūve Rīgas ielā 115, Salaspilī, 2019, 1. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 30-04-2019
Iepirkuma plāni: Angāra projektēšana un izbūve Rīgas ielā 115, Salaspilī, 2019, 1. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 30-04-2019
Iepirkuma plāni: PII Atvasīte inženierkomunikāciju II.kārta izbūve, 2019, 1. ceturksnis, 170000 Eur - 5548000 Eur 30-04-2019
Iepirkuma plāni: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nometņu ielā 38, Griezes ielā 17 un 19, Salaspilī, kopīpašuma zemes teritorijas labiekārtošana, 2019, 3. ceturksnis, 20000 Eur - 170000 Eur 21-08-2019
Iepirkuma plāni: Rotaļu laukumu un aktīvo atpūtas laukumu tehniskā uzraudzība un apkope, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Salaspils novada pašvaldības iestādēm, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Brauktuvju uzturēšana un kopšana Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos, 2021. gadā, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Nometņu iela (savienojums), projektēšana, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Šķembu piegāde pašvaldības ceļiem (ārpkalpojums), 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls iegāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Salaspils novada ielu un ceļu asfaltbetona seguma remonts 2021. gadā, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Purva rajona, Salaspilī ielu dubultā apstrāde (Dzērveņu, Biologu, Ķīmiķu, Krasta, Kalmju, Fiziķu (pie meža), Čiekuru, Vālodzes, Caunu, Stacijas), 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Zvaigžņu ielas un Rīgas ielas rotācijas apļa projektēšana, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Lielās Lazdu ielas būvprojekta izstrāde, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Budeskalnu 17 pieslēgšana Kohēzijas fonda ietvaros izbūvētajiem centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Administrtīvā centra laukuma projektēšana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2021. gadā, 2021, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: PII "Saulīte" automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas izbūve, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Kalcija hlorīda iegāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmas un teritorijas labiekārtošanas PROJEKTĒŠANA Kalnu ielā 2, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Salaspils novada informatīvā izdevuma izdošana 2022.gadā, 2021, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Bezsaimnieka dzīvnieku apsaimniekošana, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Detālplanojuma izstrādes azartspēļu organizē;sanas vietu noteikšanain Salaspils pilsētas teritorijas daļā, veicot salaspils novada teritorijas plānojuma grozījumus, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15-02-2021
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas un apsardzes signalizācijas izbūve pašvaldības bērnudārzos, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Salaspils 1. vidusskolas sporta zāles korpusa pārbūve - būvuzraudzība, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Meža ielas apgaismojuma Izbūve (Meža 14A līdz Migļu ielai), 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojums (elektrība), 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Disku golfa ierīkošana, labiekārtojot pie Ako teritorijas esošo mežaudzi, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Detālplanojuma izstrāde gājēju tuneļa zem dzelzceļa, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Lokalplānojums Dabas parkam Zeltiņu purvs, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Zeltiņu parka zinātniskā izpēte, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Administratīvā centra laukuma projektēšana, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu laukumu izbūve, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmas izbūve un teritorijas labiekārtošana Kalnu ielā 2, Salaspilī, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Atkritumu dalītas vākšanas punktu izbūve (Piekrastes iela Saulkalnē un Enerģētiķu iela 17B), 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Salaspils novada pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana 2023. gadā, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Atkritumu izvešana no Salaspils kapu un pilsētas teritorijām, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Skolas ielas un Inženieru ielas krustojuma pārbūves projekta izstrāde, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Veloceliņa Zirņu salā būvprojekta izstrāde, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls iegāde, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Ceļu horizontālā apzīmējuma krāsošana Salaspils pilsētas ielās, Salaspils nov., 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28-02-2022
Iepirkuma plāni: Salaspils novada skolēnu pārvadājumu pakalpojumi 2022./2023.mācību gada periodā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09-03-2022
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas iegāde Salaspils novada pašvaldības vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09-03-2022
(720391) Pārtikas produktu piegāde Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādēm 30-12-2022
(721011) Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā 02-01-2023
Iepirkuma plāni: 2.stāva lodžiju jumta pārseguma remonts vai nomaiņa PII Atvasīte, Meža iela 5, Salaspils;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls iegāde;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Nometņu ielas būvuzraudzība;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Migļu ceļš 1.kārtas būvniecība;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Autoceļa A6 – Rīgas ielas – Maskavas ielas – Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 – Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā” būvniecība;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Atkritumu dalītas vākšanas punktu izveide Celtnieku 18, Griezes 19);2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Kompostēšanas laukuma būvniecība Zemeņu ielā 17, Salaspilī;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas sistēmas projektēšana Meldru/Smilgu ielā, IV.kārta;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Apvienotās lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas izbūve Meldru-Smilgu ielās, III kārta, Salaspilī;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Lietus ūdens kanalizācijas izbūve PII "Atvasīte", Meža ielā 6, Salaspilī" izstrāde;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: “Septītās pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Salaspilī” būvniecība;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: PII "Ritenītis" automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas projektēšana un izbūve;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojums Dienas aprūpes centrā;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Zupas virtuves pakalpojums;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 27-02-2023
Iepirkuma plāni: Pašvaldības informatīvā izdevuma "Salaspils Vēstis" izdošana 2024. gadam;2023, 4. ceturksnis - 2023, 4. ceturksnis 27-02-2023
(727997) Kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”; (10 140 284 Eur) 01-03-2023
(742397) Vides pieejamības nodrošināšana Sociālās palīdzības nama ēkai Skolas ielā 7, Salaspilī (būvdarbi); (65 000 Eur) 16-06-2023
(749390) Vides pieejamības nodrošināšana Sociālās palīdzības nama ēkai Skolas ielā 7, Salaspilī (būvdarbi); (65 000 Eur) 03-08-2023
(754555) Apgaismojuma nomaiņa Salaspils novada publisko teritoriju infrastruktūrā 14-09-2023
(755474) Elektroenerģijas iegāde Salaspils novada pašvaldības vajadzībām 20-09-2023
(d42a25d8-465a-4f65-bc5d-e1ad4a69613a) Ūdeņraža degvielas piegādes un uzpildes pakalpojuma nodrošināšana 13-12-2023
Salaspils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana; 05.02.2024 31-01-2024
Iepirkuma plāni: Tehniskās sāls iegāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas izbūve Salaspils pamatskolā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Vides pieejamības nodrošināšana Kalnu 2 un Acone;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Pašvaldības policijas telpu pārplānošana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Domes ēkas, Policijas rekonstrukcijas projekta izstrāde (Metu konkurss);2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Videokameru izbūve Salaspilī (4 kameras), ielu krustojumos un laukumos;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Īpašuma reģistrācija zemesgr.,ekspertīze, inventarizāc., VZD pakalpoj., arhīva izziņas, vērtēšana;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve Granīta ielā no pieturas līdz Dižozolam. 270 m posmā (C37 ceļš);2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Dzīvsudraba gaismekļu nomaiņa;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Ideju konkurss (Metu konkurss) par mākslas objektu izveidi 5 satiksmes apļos Salaspilī/ Nometņu ielas dīķu areāla;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Administratīvā centra laukuma izbūve I kārta;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu laukumu uzstādīšana;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Bezsaimnieka dzīvnieku apsaimniekošana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Caurtekas pārbūve pie DKS "ACONES DĀRZI" , īpašumā ar kad. apz. 80310010800. BŪVDARBI;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas izbūve Sila ielā, Salaspilī (BŪVDARBI);2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Meniķa pārbūve DKS "AVOTI";2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Grīdas demontāža un jaunas grīdas izbūve 3 kabinetos Kalnu ielā 2;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde PII Jāņtārpiņš rotaļu laukumu renovācijai, 1.kārta;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Sanācijas darbi Doles salas naftas piesārņojumam;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Izglītības stratēģijas izstrāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Salaspils novada iedzīvotāju ar personalizētajām braukšanas kartēm pārvadāšana ar sabiedrisko transportu novada teritorijā maršrutos Nr. 5530, Nr. 5835, Nr. 5836 un Nr. 5777;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu apdrošināšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Salaspils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm 2025. gadam;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Vaļējā un segtā ūdens novadīšanas tīkla kopšana;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Atkritumu dalītas vākšanas punktu izveide;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Apļa izbūve Meža un Migļu ielas krustojumā + gājēju celiņš līdz Rūķu ielai būvniecība;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: “A6 x Rīgas ielas x Maskavas ielas x Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 x Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā” BŪVNIECĪBA;2024, 2. ceturksnis - 2024, 2. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Veloceliņa Zirņu salā izbūve;2024, 3. ceturksnis - 2024, 3. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: C11 Salenieku ceļš;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Salaspils novada ielu un ceļu asfaltbetona seguma remonts 2024. gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Šķembu piegāde pašvaldības ceļiem;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Kalcija hlorīda iegāde;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Brauktuvju uzturēšana un kopšana Salaspils novada teritorijās, kurās izstrādāti detālplānojumi un to piebraucamajos ceļos (t.sk. DKS brauktuvju uzturēšana) 2024. gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšanas darbi 2024. gadā;2024, 1. ceturksnis - 2024, 1. ceturksnis 09-02-2024
Iepirkuma plāni: Salaspils novada pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana 2025.gadā;2024, 4. ceturksnis - 2024, 4. ceturksnis 14-02-2024

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark