Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija - Udbud

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Gedimino pr. 17
LT-01505 Vilnius
Litauen
CVR nummer: 188620589

Ingen resultater

Titel Afdeling Dato for publicering
Ištekliai, reikalingi geležinkelio kelių remontui , Ketvirtis: IV , Kiekis: 27-10-2017
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Kauno ir Jonavos rajonuose (Kauno tarptautinio oro uosto saugumo užtikrinimui ir inžinerinės infrastruktūros priež… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 27-10-2017
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano koregavimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 27-10-2017
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kauna… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 27-10-2017
Reidinės boninės užtvaros , Ketvirtis: IV , Kiekis: 27-10-2017
Naftos dispergentai , Ketvirtis: IV , Kiekis: 500,00 kg 27-10-2017
Ištekliai saugiai laivybai užtikrinti uostų prieigose ir akvatorijoje , Ketvirtis: IV , Kiekis: 27-10-2017
Ištekliai krantinių atstatymui , Ketvirtis: IV , Kiekis: 27-10-2017
Lenkijos nacionalinės televizijos programos (-ų) retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu Pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus, Šalči… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 27-10-2017
valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017 – 2018 metų finansinio audito paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 4,00 vnt 15-12-2017
ES fondų investicijų darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose paslauga , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: Pagal.poreikį Eur 02-03-2018
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 5,00 Eur 02-03-2018
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Kauno ir Jonavos rajonuose projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 2,00 Eur 02-03-2018
Finansinio audito paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 4,00 Eur 02-03-2018
Pastatų priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 4,00 Eur 03-04-2018
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 14-06-2018
Mažos vertės pirkimo, atliekamo skelbiamos apklausos būdu, skirto kompiuterio tinklo komutatoriams įsigyti, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 15-06-2018
Geležinkelių įmonės (vežėjo), teikiančios viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, sąnaudų nustatymo ir tinkamumo kompensuoti pris…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 24-09-2018
Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 22-10-2018
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 23-10-2018
Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos 29-01-2019
Programinės įrangos (Fortinet įrangos) licencijų naujinimas 29-01-2019
Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 metų strategijos projekto parengimo ir su tuo susijusios ekspertinės konsultavimo paslaugos; K1;K2 29-01-2019
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas ir įgyvendinimas; K1;K2;K3 29-01-2019
Projekto „Rail Baltica" geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir PAV; K2;K3 25-02-2019
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 25-02-2019
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 25-02-2019
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 25-02-2019
VĮ „Oro navigacija“ finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 18-06-2019
VĮ Lietuvos oro uostų finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 18-06-2019
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 18-06-2019
Išankstinio ES fondų investicijų į skaitmeninio junglumo gerinimo veiklą 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiu vertinimo paslaugos; K3 18-06-2019
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos finansinių ataskaitų audito paslaugos; K4 18-06-2019

Mercell Danmark A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell Danmark A/S | Øster Allé 48, 8. Sal, 2100 København, Danmark