Kari Tovseth

Seniorrådgiver

Udbud

Overskrift Udløbsdato
Løsning for medarbeiderundersøkelser - Tilbudsfase 09-09-2024 12:00
Løsning for medarbeiderundersøkelser - Kvalifikasjon 12-08-2024 12:00
Vaktmestertjenester Vindåsen - Kontraktstildeling
Tools for malware search and analytics 24-05-2024 12:00
Kunstfaglig konsulent - Kontraktstildeling
Utskifting av vindusglass - Prekvalifisering 01-07-2024 12:00
Bygningsmessige håndverkstjenester - kontraktstildeling
SD anlegg (sentral driftskontroll) - kontraktstildeling
Rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Kontraktstildeling
Innvendig innsynsskjerming - Kontraktstildeling
Bordplasseringssystem 13-05-2024 12:00
Renholdstjenester - Tilbudsfase 22-05-2024 12:00
Språkopplæring Oslo 15-05-2024 12:00
Abonnementsadministrasjon - Kontraktstildeling
Språkopplæring London 15-05-2024 12:00
Interne flyttetjenester - Kontraktstildeling
Kunstfaglig konsulent 06-05-2024 12:00
Renholdstjenester - Kvalifisering 22-04-2024 12:00
Cateringtjenester Vindåsen 08-04-2024 12:00
Bedriftshelsetjeneste 10-04-2024 12:00
Vaktmestertjenester Vindåsen - Tilbudsfase 02-05-2024 12:00
Vaktmestertjenester Vindåsen - Kvalifisering 04-04-2024 12:00
Bygningsmessige håndverkstjenester 21-03-2024 12:00
Innvendig innsynsskjerming 11-03-2024 12:00
Tilkomstteknikk - Rammeavtale 05-03-2024 12:00
Rekrutteringstjenester - Tilbudsfase 09-02-2024 12:00
SD anlegg (sentral driftskontroll) - tilbudsfase 26-02-2024 12:00
Abonnementsadministrasjon 28-02-2024 12:00
SD anlegg (sentral driftskontroll) - kvalifikasjon 25-01-2024 12:00
Kjøp av dagligvarer Venastul 02-02-2024 12:00
Drift av personalrestaurant - Tibudsfase 01-03-2024 12:00
Drift av personalrestaurant - Kvalifisering 31-01-2024 12:00
Trusseletterretning (Threat intelligence subscription) 02-02-2024 12:00
Service ventilasjonsaggregater 01-02-2024 12:00
Interne flyttetjenester 24-01-2024 12:00
Rekrutteringstjenester - Kvalifisering 12-01-2024 12:00
Midlertidig bemanning - parallelle rammeavtaler 21-12-2023 12:00
Forsikringsmeglertjenester 28-11-2023 12:00
Background check services - kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Kontraktstildeling
Konsulenttjenester til internrevisjonen - kontraktstildeling
Tenable lisenser 2000 bands - Kontraktstildeling
Taktekking - Venastul - Kansellering
Taktekking - Venastul 10-10-2023 12:00
Kjøp av WEBcast tjenester - Kontraktstildeling
Fagkurs (Training Vendors) 25-10-2023 12:00
Persontransport - Rammeavtale - Tilbudsfase 17-11-2023 12:00
Persontransport - Rammeavtale - Kvalifikasjon 23-10-2023 12:00
Sluser / sikkerhetsdører - Tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 20-11-2023 12:00
Sluser / sikkerhetsdører - Prekvalifisering 12-10-2023 12:00
Teknisk bistand arrangement - tilbudsfase 17-11-2023 12:00
Teknisk bistand arrangement - kvalifikasjon 23-10-2023 12:00
Plattform for sikkerhetsovervåking (PSO) - Kontraktstildeling
Kjøp av blomster - Kontraktstildeling
Kjøp av kontorrekvisita - Kontraktstildeling
Avfallshåndtering - Kontraktstildeling
Elektotjenester og tilhørende materiell - Kontraktstildeling
Tenable lisenser - 2000 bands 26-09-2023 12:00
RFI - Open Source Threat Intelligence Service (OSTIS)
Tømrerarbeid Venastul - Rammeavtale 10-10-2023 12:00
IDD - Integrity Due Diligence Services 22-08-2023 12:00
Tax advisory services 03-08-2023 12:00
Planteservice - Kontraktstildeling
Videokonferanseutstyr - Kontraktstildeling
Kjøp av WEBcast tjenester 07-07-2023 12:00
Markedsundersøkelse (RFI) - Sikkerhetsdører sluser
Kjøp av blomster - Rammeavtale 30-06-2023 12:00
Kjøp av kontorrekvisita - Rammeavtale 30-06-2023 12:00
Konsulenttjenester til internrevisjonen - tilbudsfase 22-08-2023 12:00
Konsulenttjenester til internrevisjonen - kvalifisering 03-07-2023 12:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse og prosjekt- og administrativ støtte i bygge- og anleggsprosjekter 30-06-2023 12:00
Vedlikehold av møbler - Kontraktstildeling
Kjøp av uniformer og arbeidstøy - Rammeavtale 12-06-2023 12:00
Plattform for sikkerhetsovervåking (PSO) - drift og tjenester 19-06-2023 12:00
Interiørarkitekttjenester - Kontraktstildeling
Markedsundersøkelse (RFI) - SD anlegg
Planteservice - Avtale 02-06-2023 12:00
Leilighetshotell i Oslo - Kontraktstildeling
Globale rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Murertjenester og materiell - Rammeavtale 25-05-2023 12:00
Prosjektering Storhusholdningskjøkken - intensjonskunngjøring
e-Signature solution - Tilbudsfase 04-04-2023 12:00
Kjøp av møbler - Rammeavtale 08-05-2023 12:00
Rørleggertjenester Venastul - Rammeavtale 30-03-2023 12:00
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale 20-04-2023 12:00
Avfallshåndtering - avtale 20-03-2023 12:00
Kjøp av kjøkkenutstyr - Rammeavtale 27-03-2023 12:00
Vinduspuss, renhold av fasader og utomhusområder - Kontraktstildeling
Integrity Due Diligence (IDD) services 16-03-2023 12:00
Intelligence as a service - tilbudsfase 13-04-2023 12:00
Intelligence as a service - Kvalifikasjon 14-03-2023 12:00
e-Signature solution - kvalifikasjon 08-03-2023 12:00
Interiørarkitekt-tjenester Rammeavtale 08-03-2023 12:00
Renseritjenester - Vindåsen 03-03-2023 12:00
Rammeavtale rørleggertjenester og materiell 09-03-2023 12:00
Oppgradering serveringstorg kantine 06-02-2023 12:00
Leilighetshotell i Oslo 30-01-2023 12:00
Background check services - tilbudsfase 10-02-2023 12:00
Background check services - kvalifikasjon 16-01-2023 12:00
Styreportal - tilbudsfase 10-02-2023 12:00
Styreportal - kvalifisering 11-01-2023 12:00
Kjøp av kontorstoler - kontraktstildeling
Globale rekrutteringstjenester - #2 - Parallelle rammeavtaler 22-12-2022 12:00
Globale rekrutteringstjenester - kansellering
Bookingsystem kunnskapssenteret 12-12-2022 12:00
Globale rekrutteringstjenester - parallelle rammeavtaler 04-11-2022 12:00
Renseritjenester - Rammeavtale 05-12-2022 12:00
Medieovervåkingstjenester 24-10-2022 12:00
Digital læringsplattform (LMS) - Tilbudsfase 12-12-2022 12:00
Digital læringsplattform (LMS) - Kvalifisering 11-11-2022 12:00
Vinduspuss, renhold av fasader og utomhusområder - Avtale 10-01-2023 12:00
System for anonym varsling (whistle blowing) 10-10-2022 12:00
Hotelltjenester og konferansefasiliteter - Kontraktstildeling
Trusseletterretnings abonnement - med åpen kilde (open source) 18-08-2022 12:00
Kjøp av skilt - Rammeavtale 16-09-2022 12:00
System for interne møter 19-09-2022 12:00
Kjøp av kontorstoler - rammeavtale 30-09-2022 12:00
Bistand til Visuell identitet - Kontraktstildeling
Mobiltelefoni - abonnement og apparater - Kontraktstildeling
Leadership and People Development Services - Kontraktstildeling
Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg - Kontraktstildeling
Møbelsnekkertjenester - Kontraktstildeling
Interne post- og logistikktjenester - Kontraktstildeling
Facility tjenester - Venastul - Kontraktstildeling
Facility tjenester - Venastul 01-06-2022 12:00
Konsulenttjenester SimCorp relaterte tjenester - Kontraktstildeling
Enkel CRM løsning - Avtale 04-05-2022 12:00
Aktuartjenester - Avtale 05-05-2022 12:00
Selskapsmat / Catering - Rammeavtale 25-04-2022 12:00
Møbelsnekkertjenester - Rammeavtale 22-04-2022 12:00
Leadership and People Development Services 12-04-2022 12:00
Kjøp av online universitetskurs - Kontraktstildeling
Rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Interne post- og logistikktjenester - Avtale 04-04-2022 12:00
Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg 28-03-2022 12:00
Pansret kjøretøy - Tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 22-04-2022 12:00
Pansret kjøretøy - Prekvalifisering 16-03-2022 12:00
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Kontraktstildeling
Konsulenttjenester innen IKT-sikkerhet - Kontraktstildeling
IT sikkerhetstjenester (MSSP) - Tilbudsfase 02-05-2022 12:00
IT sikkerhetstjenester (MSSP) - Prekvalifisering 11-03-2022 12:00
Prosjektkoordinator - Eksperimentell testing DSP - Kontraktstildeling
Rammeavtale tjenester og materiell ventilasjon 21-02-2022 12:00
Mobiltelefoni - abonnement og apparater 22-02-2022 12:00
Mobiltelefoni - abonnement og apparater 22-02-2022 12:00
Passenger transport by air - Parallel framework agreement 31-01-2022 12:00
Hotelltjenester og konferansefasiliteter - Parallelle rammeavtaler 27-01-2022 12:00
Innsynsskjerming - levering og montering #2 19-01-2022 12:00
Innsynsskjerming - Avlyst konkurranse
Innsynsskjerming - levering og montering 16-12-2021 12:00
Kjøp av renholdskonsulent-tjenester 11-01-2022 12:00
WEB-sider og Sosiale Medier 16-12-2021 12:00
Visuell identitet og Kommunikasjonsmateriell 16-12-2021 12:00
Bistand til Visuell identitet 16-12-2021 12:00
Relocation Services - Tilbudsfase 04-02-2022 12:00
Relocation Services - Prekvalifisering 04-01-2022 12:00
Rekrutteringstjenester - Parallelle rammeavtaler 21-12-2021 10:00
Kjøp av online universitetskurs 13-12-2021 12:00
Kjøp av online universitetskurs 13-12-2021 12:00
Kurerpost tjenester 26-11-2021 12:00
Konsulenttjenester innen IKT-sikkerhet - Parallelle rammeavtaler 19-11-2021 12:00
Reisesikkerhetstjenester - Tilbudsfase 12-01-2022 12:00
Reisesikkerhetstjenester - Prekvalifisering 30-11-2021 12:00
Leie av kaffemaskiner og vannautomater - Kontraktstildeling
Utbedring av natursteinsmur Vindåsen 15-11-2021 12:00
Kjøp av vakttjenester - tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 01-12-2021 12:00
Kjøp av vakttjenester - Prekvalifisering 26-10-2021 12:00
Budtjeneste - Rammeavtale 27-09-2021 12:00
Risiko-, regulerings- og etterlevelsestjenester (IDD) - Kontraktstildeling
Kjøp av Data Virtualiseringsverktøy - kontraktstildeling
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Kvalifikasjon - Parallelle rammeavtaler 13-08-2021 12:00
Leie av kaffemaskiner og vannautomater/tappetårn - Avtale 27-08-2021 12:00
Internett og intranett - Rådgivning, utvikling og vedlikehold - Tilbudsfase 10-08-2021 12:00
Konsulenttjenester til prosjekt innen personvern - avtale 18-08-2021 12:00
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Tilbudsfase - Parallelle rammeavtaler 02-09-2021 12:00
Magasininnredning - Avtale 16-08-2021 12:00
Leie av studio - Avtale 20-08-2021 12:00
Prosjektstyringsverktøy - Kontraktstildeling
Cyber Trusseletterretningsplattform (TIP) - Kontraktstildeling
Internett og intranett - Rådgivning, utvikling og vedlikehold - Kvalifikasjon 18-06-2021 12:00
Nyttekøretøjer 18-05-2021 12:00
Prekvalifisering - Verditransportkjøretøy 18-05-2021 12:00
Verditransportkjøretøy 08-06-2021 12:00
Renovering altan bygg A Vindåsen 14-04-2021 12:00
Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll (investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi) - kontraktstildeling
Tilsyns- og vaktmestertjeneste - Vindåsen 20-04-2021 12:00
Renholdstjenester Vindåsen - Avtale 20-04-2021 12:00
Kjøp av blomster - Rammeavtale 26-03-2021 12:00
Prosjektstyringsverktøy - Avtale 16-03-2021 12:00
Trykkeritjenester og kopiering - rammeavtale 25-03-2021 12:00
Tableau lisenser - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale 28-01-2021 12:00
Fadderskap for bier - avtale 26-01-2021 12:00
Teknisk bistand på arrangement - Kontraktstildeling
Kjøp av Data Virtualiseringsverktøy 18-01-2021 12:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Kontraktstildeling
Renholdskonsulenttjenester - Avtale 10-12-2020 12:00
Risiko-, regulerings- og etterlevelsestjenester (IDD) - Rammeavtaler 14-12-2020 12:00
Konsulent til kunstfaglig bistand - Avtale 17-11-2020 12:00
Rens og vask av tekstiler - Rammeavtale 11-11-2020 12:00
Tilbudsfase - Cyber Trusseletterretningsplattform (Cyber Treat Intelligence Platform - TIP) 21-12-2020 12:00
Cyber Trusseletterretningsplattform (Treat Intelligence Platform - TIP) - Avtale 10-11-2020 12:00
Tableau lisenser - Avtale 12-11-2020 12:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Rammeavtale 30-10-2020 12:00
Anti-hvitvaskingsløsning (AML) - Avtale 16-10-2020 12:00
Teknisk bistand på arrangement - Rammeavtale 26-10-2020 12:00
Utbedring av drenering og inngangsparti Venastul - Avtale 09-10-2020 12:00
Persontransport med fly - Parallell rammeavtale - Kansellering
Passenger transport by airplane - Parallel framework agreement 09-09-2020 12:00
Språkopplæring London - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av markedsundersøkelser - Kontraktstildeling
Tilbudsfase - Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll, herunder tjenester relatert til investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi 16-06-2020 10:00
Utbedring av takterrasse - Avtale 19-06-2020 12:00
Markedsundersøkelse (RFI) - Infrastruktur for realtidsbetalinger med umiddelbart oppgjør
Språkopplæring London - Rammeavtale 04-06-2020 12:00
Avfallshåndtering Vindåsen - Avtale 25-05-2020 12:00
Språkopplæring Oslo - Rammeavtale 15-05-2020 12:00
Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll, herunder tjenester relatert til investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi 27-04-2020 12:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Rammeavtale 22-05-2020 12:00
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving - Kontraktstildeling
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Flyttetjenester - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av paller - Rammeavtale 19-02-2020 12:00
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale 02-03-2020 12:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale 20-02-2020 12:00
Makuleringsmaskiner - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Konservatortjenester - Rammeavtale 30-09-2019 12:00
Flyttetjenester - Rammeavtale 20-01-2020 12:00
NY - Konservatortjenester - Rammeavtale 02-12-2019 12:00
Persontransport - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving 09-12-2019 12:00
Makuleringsmaskiner - Rammeavtale 14-10-2019 12:00
Kontorrekvisita - Rammeavtale - kontraktstildeling
Oppvaskmaskin - Avtale 20-09-2019 12:00
Tjenester innen Prosjektledelse, Prosjektstøtte, Byggeledelse og byggherrens representant - parallelle rammeavtaler - Kontraktstildeling
Persontransport - Rammeavtale 01-10-2019 12:00
Kjøp av blomster - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avtale - Kontraktsinngåelse
Planteservice - Avtale - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøkkenutstyr - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av blomster - Rammeavtale 13-06-2019 12:00
Kontorrekvisita - Rammeavtale 17-06-2019 12:00
Kjøp av tekstiler - Rammeavtale 06-06-2019 12:00
Planteservice - Avtale 10-06-2019 12:00
Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avtale 03-06-2019 12:00
Kjøp av uniformer - rammeavtale 27-05-2019 12:00
Vedlikeholdsarbeid - Norges Bank, Vindåsen - Avtale 06-05-2019 12:00
Sentralbordtjeneste - Avtale - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Rammeavtale 14-05-2019 12:00
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale 29-04-2019 12:00
Kjøkkenutstyr - Rammeavtale 26-04-2019 12:00
Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avtale - Kontraktstildeling
Audiovisuelt utstyr - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Sentralbordtjeneste - Avtale 28-02-2019 12:00
Leie av telt - engangskjøp 06-02-2019 12:00
Elektrotjenester Venastul - Rammeavtale 14-02-2019 12:00
Rørleggertjenester Venastul - Rammeavtale 14-02-2019 12:00
Malertjenester Venastul - Rammeavtale 14-02-2019 12:00
Vaktmesteroppdrag Venastul - Rammeavtale 12-02-2019 12:00
Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Rammeavtale 12-02-2019 12:00
Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avtale 19-02-2019 12:00
Selskapsmat til Norges Bank - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kontorstoler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale 23-01-2019 12:00
Audiovisuelt utstyr - Rammeavtale 21-01-2019 12:00
Renseritjeneste - Rammeavtale 09-01-2019 12:00
Kontorstoler - Rammeavtale 18-10-2018 12:00
Kantinetjeneste (etter prekvalifisering) - Avtale - Kontraktstildeling
Renholdstjenester - Avtale - Kontraktstildeling
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Furniture Framework Agreement 20-08-2018 12:00
Møbler - Rammeavtale 20-08-2018 12:00
Møbelsnekkerarbeid - Rammeavtale 10-08-2018 12:00
Catering for the Central Bank of Norway - framework agreement. 08-08-2018 12:00
Selskapsmat til Norges Bank - Rammeavtale 08-08-2018 12:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Rammeavtale 11-06-2018 12:00
Renholdstjenester - Avtale 11-06-2018 12:00
Electro services and material — Framework agreement 30-05-2018 12:00
Canteen service — Contract 22-05-2018 12:00
Kantinetjeneste - Avtale 22-05-2018 12:00
Arrangementsbookingsystem - SaaS avtale 14-05-2018 12:00
Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avtale
Diplomatic Bags - Framework agreement
Kurerpost - Rammeavtale
Supervisory and janitor services agreement, Vindåsen. 13-03-2018 12:00
Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avtale 13-03-2018 12:00
Diplomatic Bags — Framework agreement. 05-03-2018 12:00
Kurerpost - Rammeavtale 05-03-2018 12:00
Journal Administration — Framework Agreement 26-02-2018 12:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale 26-02-2018 12:00
Contract — Procurement of window cleaning services.
Framework agreement Office supplies. 26-06-2017 12:00
Framework agreement for the hire of technical equipment and technical assistance in connection with events.
Framework agreement — Cleaning and washing of textiles for Norges Bank [The Central Bank of Norway].
Framework agreement, procurement of catering services for the Central Bank of Norway, Tjøme.
Agreement — Hire of coffee machines and water-dispensers/tap towers for Norges Bank.
Contract — Procurement of window cleaning services. 28-02-2017 12:00
Framework agreement for printing services and photocopying.

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark