Udbud af kontrakt om implementering, drift og vedligeholdelse af cloudbaseret overvågnings- og styresystem

Information

02 - Meddelande om upphandling
Konkurrenspräglad dialog
2021-07-02 15:13 (GMT+02:00)
2021-07-30 23:59 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

BIOFOS A/S BIOFOS A/S
Anne Katrine Elkjær-Holm Camilla Gehring Krogh
Refshalevej 250
1432 København K
Danmark
25601920

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

BIOFOS ønsker at indgå kontrakt om implementering, drift og vedligeholdelse af et cloudbaseret system til overvågnings- og styring af renseanlæg ("Løsningen").

Løsningen skal medvirke til at styre og optimere BIOFOS' drift af renseanlæggene Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Udbuddet indeholder desuden en option på implementering af Løsningen på Renseanlæg Dragør og BIOFOS' to pilotanlæg.

Kontrakten omfatter desuden opgradering af BIOFOS' eksisterende styringer.

Detta är det första steget i ett tvåstegs upphandlingsförfarande. Nästa steg är själva budprocessen. För att se anbudet och relaterade dokument, klicka på den här länken: Tilbudsfase: Udbud af kontrakt om implementering, drift og vedligeholdelse af et cloudbaseret overvågnings- og styresystem til BIOFOS

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Beskrivende dokument - Kontrakt.docx 662 KB
Beskrivende dokument - Udbudsbetingelser.pdf 322 KB
Bilag 1 Tidsplan.docx 619 KB
Bilag 2 Beskrivende dokument - Teknisk specifikation.docx 652 KB
Bilag 2.1 MTB RL.pdf 980 KB
Bilag 2.2 MTB RD.pdf 2,42 MB
Bilag 2.3 MTB RA.pdf 15,03 MB
Bilag 2.4 Årsrapport 2019 RDR.pdf 871 KB
Bilag 2.5 Målerbestykningsrapport.pdf 3,25 MB
Bilag 2.6 Oversigtstegning RL.pdf 1,02 MB
Bilag 2.7 Oversigtstegning RD.pdf 994 KB
Bilag 2.8 Oversigtstegning RA.pdf 814 KB
Bilag 2.9 Oversigtstegning RDR.pdf 494 KB
Bilag 2.10 Oversigtstegning PA.pdf 116 KB
Bilag 2.11 Input_output RL.xlsx 334 KB
Bilag 2.12 Input_output RD.xlsx 319 KB
Bilag 2.13 Input_output RA.xlsx 302 KB
Bilag 2.14 Input_output RDR.xlsx 416 KB
Bilag 3 Priser.docx 617 KB
Bilag 4 Prøver.docx 616 KB
Bilag 5 Vedligeholdelse.docx 622 KB
Bilag 6 Servicemål.docx 623 KB
Bilag 7 Samarbejdsorganisation.docx 618 KB
Bilag 8 Ændringshåndtering.docx 618 KB
Bilag 9 Arbejdsklausul.pdf 120 KB
Bilag 9A Leverandorens overholdelse af aftalens arbejdsklausul.docx 607 KB
Bilag 10 Databehandleraftale.docx 623 KB
Bilag A Konsortieerklæring.docx 601 KB
Bilag B Støtteerklæring.docx 599 KB
Bilag C Underleverandørerklæring.docx 599 KB
Bilag D Information til eksterne samarbejdspartnere.pdf 134 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige