540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert plasthall

Information

2021-08-24 10:19 (GMT+02:00)
2021-09-15 15:00 (GMT+02:00)
Nej
Nej

Inköpare

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jannicke Klepp Tryggestad Jannicke Klepp Tryggestad
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Kontrakten omfatter prosjektering og utførelse av en isolert plasthall for garasjering av fly.  Hallen skal ha porter og dører. Teknisk innredning som skal inngå i kontrakten er blant annet belysning, ventilasjon, oppvarming og brannslukkeanlegg. Betongfundamenter skal prosjekteres av denne kontrakten, men utførelse av disse er en del av en annen entreprise. Prosjekteringsarbeidene omfatter statiske beregninger og arbeidstegninger i form av form- og armeringstegninger samt bøyelister for betongarbeider for sålefundamenter, punktfundamenter og sokkelvegger og isolerte og utstøpte skallelementer .
Tilsammen utgjør byggets BTA nærmere 2600 m2.
Prosjektering starter etter kontrahering. Forventet oppstart på byggeplass januar / februar 2022.

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: 540292 C02965 Vedlikeholdshangar_Isolert Plasthall

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige