Digital Livredningssystem

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2020-07-13 13:43 (GMT+02:00)
2020-07-07 13:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Københavns Kommune Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen
Carsten Højby Rasmussen Carsten Højby Rasmussen
Borups Allé 177
2400 København NV
Danmark

Anbudet er kansellert

Kort beskrivning

Kultur- og Fritidsforvaltningen under Københavns Kommune udbyder kontrakt på levering, vedligehold, support og drift af et Digitalt livredningssystem til kommunens svømmehaller.
Ved digitalt livredningssystem forstås et digitalt alarmsystem, som kan alarmere livredderen i forbindelse med (nærved) drukneulykker. 

Detta är det första steget i ett tvåstegs upphandlingsförfarande. Nästa steg är själva budprocessen. För att se anbudet och relaterade dokument, klicka på den här länken: Digital Livredningssystem

Dokument

Namn Filstorlek
Bilag 1 - Tidsplan.docx 64 KB
Bilag 2 Kravspecifikation.docx 125 KB
Bilag 2a IT-miljøbeskrivelsen (Produktion).docx 619 KB
Bilag 2c Forretningscirkulære for Informationssikkerhed v1.0.pdf 653 KB
Bilag 3 - Priser og betalingsplan.docx 54 KB
Bilag 6 - Kundens deltagelse.docx 36 KB
Bilag 7 - Vedligeholdelse og support.docx 60 KB
Bilag 8 - Prøver.docx 56 KB
Bilag 10 - Servicemål.docx 50 KB
Bilag 11 - Samarbejdsorganisation.docx 54 KB
Bilag 12 - ændringsprocedure.pdf 77 KB
Bilag 14 - Arbejdsklausul.pdf 49 KB
Bilag 15 - CSR Samfundsansvar.pdf 102 KB
Bilag 16 - Informationssikkerhedspolitik for Københavns Kommune.pdf 214 KB
Bilag 16 - Informationssikkerhedsregulativ for Københavns Kommune.pdf 424 KB
Bilag 16 - Uddybende It-sikkerhedsregler.pdf 322 KB
Bilag 17 - Tavshedspligtserklæring for virksomhed ekstern aftalepart.pdf 56 KB
Bilag 18 - Databehandleraftale.docx 206 KB
Bilag 19 - Adresseliste.docx 23 KB
Kontrakt - Digital Livredningssystem.docx 61 KB
Bilag 2b - Anlægsspecifikationer.pdf 146,20 MB
Bilag 13 - Option_Bellahøj Svømmestadion.pdf 72,46 MB
Udbudsbetingelser Version 3- Digitalt Livredningssystem.pdf 314 KB
Rette blad til EU Udbud 2020 S 108 261339 om Digital Livredningsalarmer.pdf 107 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige