12 nye boliger Aage Holms Vej 8 Prækvalifikation

Information

02 - Meddelande om upphandling
Förhandlade förfaranden under konkurrens
2020-01-08 11:10 (GMT+01:00)
2020-01-23 14:00 (GMT+01:00)
Nej

Inköpare

Hjørring Kommune Hjørring Kommune
Andreas Andreasen Andreas Andreasen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Danmark
29189382

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Der skal udføres om- og udbygning på Aage Holms Vej 8, projektet omfatter 12 nye boliger til multihandicappede som integreres med eksisterende bygninger og dets funktioner.

Detta är det första steget i ett tvåstegs upphandlingsförfarande. Nästa steg är själva budprocessen. För att se anbudet och relaterade dokument, klicka på den här länken: 12 nye boliger Aage Holms vej 8 Tilbud

Dokument

Namn Filstorlek
19-88_C01-04_B01_01_Dokumentliste.pdf 61 KB
19-88_C02-05_B01_01_Kontraktudkast.pdf 246 KB
19-88_C02-05_B01_02_Ydelsesbeskrivelse.pdf 315 KB
19-88_C02-07_B01_01_IKT-Manual.pdf 86 KB
19-88_C02-07_B01_02_IKT-Ydelsesspecifikation.pdf 167 KB
19-88_C02-07_B01_03_IKT-Afleveringsspecifikation.pdf 109 KB
19-88_C11-01_B01_01_Udbudstidsplan.xlsx 70 KB
19-88_D01-01_B01_01_Byggeprogram.pdf 7,62 MB
19-88_P02-01_B01_03 Hjørring Kommunes generelle betingelser.pdf 316 KB
Arealfordeling_A1_1_150.pdf 1,61 MB
Bilag 2_Kontraktbilag 2_AAHV .docx 19 KB
Bilag 3_Kontraktbilag 3_AAHV.docx 28 KB
Bilag 4_Konkurrenceparametre_AAHV.docx 31 KB
Bilag A Geoteknisk rapport.pdf 1,71 MB
Bilag B_BBR-oplysninger.pdf 562 KB
Bilag C_ etablering af netværk hos Hjørring Kommune.pdf 2,02 MB
Bilag D_DisponeringsplanAAHV_20191105_fra byggeprogram.pdf 840 KB
Bilag E Disponeringsplan_AAHV_20191120_1_200.pdf 671 KB
Bilag F_Datamanual_V2.pdf 169 KB
Facader 12 GN.pdf 81 KB
Lokalplan122_1b.pdf 696 KB
Luftfoto med matrikelskel_AAHV.pdf 8,31 MB
Plan 12GN.pdf 572 KB
Teknisk kort_AAHV.pdf 885 KB
Tværsnit12GN.pdf 401 KB
02_TDC_Oversigtskort for delordre 1.pdf 142 KB
Evida Gas net.pdf 2,25 MB
HAS.pdf 296 KB
Hjørring Vandselskab A.pdf 743 KB
Hjørring Vandselskab grave_instruktion.pdf 15 KB
Hjørring Vandselskab signatur_forklaring.pdf 35 KB
Hjørring VandselskabB.pdf 512 KB
Hjørring VandselskabOversigt_1669857.pdf 1,04 MB
Hjørring Varmeforsyning Aage Holms Vej 8.pdf 439 KB
Kvittering_for_graveforespoergsel_LERnr_1669857.pdf 905 KB
Nordenergi.pdf 1,95 MB
Pas på ledningerne og livet - dansk energi.pdf 1,50 MB
Pas_paa_gas_ledningerne_plast.pdf 262 KB
TDC Beregnet plan. Plan nr. 1.pdf 191 KB
TDC Beregnet plan. Plan nr. 2.pdf 171 KB
TDC DxfFoelgeseddel.pdf 31 KB
TDC_Vejledning_oversigtskort.pdf 51 KB
TDC-Signaturforklaring.pdf 43 KB
Bilag 5_Tilbudsliste_AAHV.xlsx 15 KB
19-88_P03-01_B01_02_Udbudsbeskrivelse og betingelser.pdf 521 KB
19-88_P3-02_B01_03_Rettelsesblad_01.pdf 49 KB
19-88_P3-02_B01_03_Rettelsesblad_02_rådgiverudbud.pdf 60 KB

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige