Juridiken som vinnande anbudsverktyg

Vår seminarieserie i fyra delar tar ditt anbudsarbete till nästa nivå. Mercell och MAQS Advokatbyrå ger dig tipsen konkurrenterna INTE vill att du får.

Seminarieserien du inte får missa!

Mercell Svenska AB och MAQS Advokatbyrå håller under hösten -18 en unik seminarieserie i fyra delar. Du som deltagare får en inblick i hur den offentliga sektorn fungerar och hur du använder juridiska vägar för att skapa unika fördelar i ditt anbudsarbete. Några av de frågeställningar vi tar upp är

  • Känner du till alla direktupphandlingsmöjligheter?
  • Hur nyttjar du otydligheter i upphandlingsdokument?
  • Hur driver du framgångsrikt överprövnings- och skadeståndsprocesser?
  • Vilka möjligheter finns det att ändra i befintliga kontrakt?


Läs mer om respektive tillfälle nedan.

Seminarieserien du inte får missa!

Läs mer nedan eller gå direkt till kurstillfällena för anmälan.

Tillfälle 1

Tillfälle 1
 

I första delen går vi igenom vilka direktupphandlingsmöjligheter det finns, hur du skapar fördelar ur upphandlingsdokumentation, vad du ska tänka på vid intervjuer under utvärderingsfasen och hur förhandling går till och vilka risker det kan medföra.

Stockholm
2018-09-13 kl. 09:00-12:00
Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm

Göteborg
2018-09-18 kl. 09:00-12:00
Östra Hamngatan 24, 411 05 Göteborg

Tillfälle 2

Under del två tar vi upp hur du säkerställer att avrop på ramavtal går rätt till och hur mäklarupphandlingar kan utnyttjas.

Stockholm
2018-10-03 kl. 09:00-12:00
Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm

Göteborg
2018-10-23 kl. 09:00-12:00
Östra Hamngatan 24, 411 05 Göteborg

Tillfälle 2

Tillfälle 3

Tillfälle 3
 

Vid tredje tillfället tittar vi på överprövning och hur du kan förbereda en sådan. Även vad som behövs för att bedriva en framgångsrik överprövningsprocess och vilka möjligheter det finns till att kräva skadestånd.

Stockholm
2018-11-06 kl. 09:00-12:00
Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm

Göteborg
2018-11-13 kl. 09:00-12:00
Östra Hamngatan 24, 411 05 Göteborg

Tillfälle 4

I sista delen tar vi upp hur du kan utnyttja ändringsmöjligheter i kontrakt, dra fördel av otydliga och oproportionerliga kontraktsvillkor, hävningsgrunder och allvarligt fel i yrkesutövningen.

Stockholm
2018-12-03 kl. 09:00-12:00
Mäster Samuelsgatan 20, 111 44 Stockholm

Göteborg
2018-12-11 kl. 09:00-12:00
Östra Hamngatan 24, 411 05 Göteborg

Tillfälle 4

Har du frågor kring vår kurs Juridiken som vinnande anbudsverktyg?

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige