Villkor - Utbildningar

1. Bakgrund och Tjänst

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Mercell Svenska AB, 556668-1713 (nedan Mercell) och Mercells kund (nedan Kunden) avseende Mercell utbildningar (Utbildningen).

2. Bekräftelse

Efter anmälan skickas en bekräftelse till Kunden med plats, tid och övrig relevant information avseende Utbildningen.

3. Utbildningen är förbehållen Kunden

Utbildningen är förbehållen Kunden. Emellertid det är möjligt att utan extra kostnad, fram till dagen före utbildningstillfället, överlåta Kundens plats till annan person inom samma företag/organisation.

4. Bindande anmälan

Anmälan är bindande från och med att Mercell har bekräftat bokningen.

5. Ombokning/ Avbokning

Vid förhinder (vid exempelvis sjukdom) är det möjligt för Kunden att omboka Utbildningen till annat tillfälle mot uppvisade av läkarintyg. Det är också möjligt att utan extra kostnad, fram till dagen före utbildningstillfället, överlåta sin plats till annan person inom samma företag/organisation.

Ombokning/Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 4 veckor innan utbildningstillfället.

Ombokning/Avbokning sker skriftligt till; sverige@mercell.com.
 

6. Betalningsvillkor

100% av utbildningsavgiften faktureras efter gjord beställning med betalningstid 30 dagar netto. Kostnader för påminnelser utgår enligt lag liksom årlig dröjsmålsränta om 22 procent.

 

7. Inställt utbildningstillfälle

Mercell äger rätt att ställa in ett utbildningstillfälle på grund av exempelvis sjukdom, Vid inställd utbildning återbetalas erlagd kostnad. Ersättningar därutöver utgår ej.

8. Pris

Avgiften inkluderar förtäring samt utbildningsmaterial. Mercell reserverar sig för eventuella prisjusteringar.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kungsgatan 34, 41119 Göteborg, Sverige