Villkor - Kurser

1. Bakgrund och Tjänst

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Mercell Svenska AB, 556668-1713 (nedan Mercell) och Mercells kund (nedan Kunden) avseende Mercells kurser (Kursen).

2. Bekräftelse

Efter anmälan skickas en bekräftelse till Kunden med plats, tid och övrig relevant information avseende Kursen.

3. Kursen är förbehållen Kunden

Kursen är förbehållen Kunden. Emellertid det är möjligt att utan extra kostnad, fram till dagen före kurstillfället, överlåta Kundens plats till annan person inom samma företag/organisation.

4. Bindande anmälan

Anmälan är bindande från och med att Mercell har bekräftat bokningen.

5. Ombokning/ Avbokning

Vid förhinder (vid exempelvis sjukdom) är det möjligt för Kunden att omboka Kursen till annat tillfälle mot uppvisade av läkarintyg. Det är också möjligt att utan extra kostnad, fram till dagen före kurstillfället, överlåta sin plats till annan person inom samma företag/organisation.

Ombokning/Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till 4 veckor innan kurstillfället.

Ombokning/Avbokning sker skriftligt till; sverige@mercell.com.
 

6. Betalningsvillkor

100% av kursavgiften faktureras efter gjord beställning med betalningstid 30 dagar netto. Kostnader för påminnelser utgår enligt lag liksom årlig dröjsmålsränta om 22 procent.

 

7. Inställt kursstillfälle

Mercell förbehåller sig rätten att ändra kursledare, tidpunkt och plats för kursen fram till 2 veckor innan kurstart. Mercell förbehåller också sig rätten att ställa in kursen fram till 2 veckor innan kurstart. Erlagd kursavgift kommer i händelse av inställd kurs att återbetalas. Ersättningar därutöver, t.ex. resor, boende mm. utgår ej.

8. Pris

Avgiften inkluderar förtäring samt kursmaterial. Mercell reserverar sig för eventuella prisjusteringar.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige