Udbud af flytteydelser

Information

02 - Contract notice
Open procedure
30.11.2022 14:15 (GMT+01:00)
16.12.2022 12:00 (GMT+01:00)
02.12.2022 12:00 (GMT+01:00)
No

Buyer

FSB FSB
Johnny Stahl Hansen Johnny Stahl Hansen
Rådhuspladsen 59, 2. sal
1550 København V
Denmark
10355117

Tender is cancelled

Short description

Udbuddet vedrører indkøb af flytteydelser til samtlige ordregivers afdelinger.

fsb ønsker at indgå rammeaftale med op til 4 tilbudsgivere, og aftalen indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med fsb, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede aftale. Leverandørerne rangordnes efter kaskademodellen på baggrund af den tilbudsevaluering, der er foretaget af tilbuddene afgivet i forbindelse med dette udbud. Den primære (bedst placerede) leverandør skal først tilbydes den konkrete opgave, og kun hvis denne ikke ser sig i stand til at levere, kan man gå videre til den sekundære, tertiære eller kvartære leverandør i rækken.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 1 - fsb kravspecifikation flytteydelser.pdf 294 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste flytteydelser.xlsx 90 KB
Bilag 3 - Procesbeskrivelse for flytning uden lagerhotel.pptx 559 KB
Bilag 4 - Procesbeskrivelse for flytning med lagerhotel.pptx 662 KB
Bilag 5 - samarbejdet med berørte beboere.docx 173 KB
Bilag 6 - samarbejdet med fsbs projektgruppe.docx 173 KB
Bilag 7 - Ordensregler.pdf 102 KB
Bilag 9 - Støtteerklæring.docx 59 KB
Bilag 10 - Konsortieerklæring.docx 55 KB
Kontraktudkast flytteydelser 2024-2027.pdf 584 KB
Udbudsbetingelser - flytteydelser.pdf 422 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00