Sprinkling av leiligheter, flere adresser

Information

Procurement plan
15.04.2021 00:00 (GMT+02:00)
05.03.2021 13:59 (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning
Rune Løvlid Rune Løvlid
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Etat for boligforvaltning (EBF) skal etablere boligsprinkelanlegg på flere adresser.

Dette kan bli gjennomført som en konkurranse, eller bli delt opp i to eller flere konkurranser utfra hva som er hensiktsmessig for EBF.

Per i dag ser vi for oss å sprinkle mellom ca 60-100 leiligheter.
Omfanget er ikke per i dag ikke endelig avgjort, og kan ved utlysning bli satt lavere eller høyere enn estimatet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00