2019/1224 Rådgiviningstjenester kommunikasjon- dynamisk innkjøpsordning

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
09.05.2019 11:56 (GMT+02:00)
20.05.2027 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Stortinget Stortinget
Gunnar Løvland Gunnar Løvland
Karl Johans gate 22
Postboks 1700 Sentrum

0026 OSLO
Norway
971524960

Short description

Stortinget etablerer en dynamiskinnkjøpsordning (DPS) for området IT Applikasjonsforvaltning.

For mer informasjon om hvordan dynamisk innkjøpsordning fungerer henvises dettil anskaffelser.no på https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/dynamisk-innkjopsordning.

Denne dynamiske innkjøpsordningen skal gi grunnlag for å kjøre konkurranserunder ordningen på konsulenttjenester innen applikasjonsutvikling. Se under foren nærmere beskrivelse.
 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway