Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (10-50 personer)

Information

2
Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (10-50 personer)
Rammeavtale med flere leverandører
Konferanser og hotellovernatting
Marte Bertelsen
2019/26958
NOR 017-2019 Kurslokaler for dagkonferanse
Total kontraktsverdi inkl. opsjoner er ca. 33 - 43 mill. NOK. Dette er total kontraktsverdi inkludert alle 6 delleveransene.
Augustin Hotel AS: IK190137, Hotel Terminus AS: IK190138, Hotel Zander K: IK190139
Innkjøp konsern
BFIE
InkluderendeConditions

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Given in inquiry document
NOK

Description:

Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (10-50 personer)

Bergen kommune med samarbeidsparter inngår kontrakter for kurslokaler for konferanse inntil én dag.
 
Det er seks delleveranser:
Delleveranse 1: Sone 1, 10 til 50 personer
Delleveranse 2: Sone 2, 10 til 50 personer
Delleveranse 3: Sone 1, 51 til 200 personer
Delleveranse 4: Sone 2, 51 til 200 personer
Delleveranse 5: Sone 1, 201 til 500 personer
Delleveranse 6: Sone 2, 201 til 500 personer

Sone 1 er innenfor Bergenhus bydel.
Sone 2 er utenfor Bergenhus bydel, men innenfor Berge kommune sine grenser.

Suppliers

Name Primary contact Phone
Augustin Hotel AS Hege Skare Larsen +47 92 84 52 52
Hotel Terminus AS Hege Skare Larsen +47 92 84 52 52
Hotel Zander K Hege Skare Larsen +47 92 84 52 52

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00