SYKEHUSINNKJØP HF - Iepirkumi

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norvēģija
Reģistrācijas numurs: 916879067
Informācija

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Nosaukums Departaments Iesniegšanas termiņš
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 09.04.2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 25.06.2032
Øye forbruksmateriell, inkludert bakre segment, til Helse Bergen HF 23.10.2023
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 25.02.2033
Hjerteplugger, trikuspidal- og mitralklips kateterbasert prosedyre og forbruksmateriell til CVI til Oslo universitetssykehus 02.10.2023
Innvendig skjerming for Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 06.10.2023
LIMS til Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo Universitetssykehus HF 19.10.2023
Rehabilitering av bunnledninger fra bygningsdel B, C, F og G på Akershus Universitetssykehus HF, Kongsvinger 23.10.2023
Forpakning til matretter Sykehuset Innlandet HF 29.09.2023
Tilbudsfase: Ambulansesenter Oslo Øst for Oslo universitetssykehus HF 27.10.2023
Tilbudsfase - Anskaffelse av ambulanser til ambulansetjenesten i Norge 04.10.2023
Hygieneprodukter, eksplorasjons- /undersøkelsesgel til helseforetakene i Norge 26.10.2023
Programvare for virksomhetsarkitektur for Helse Nord IKT HF 12.10.2023
Tilbudsfase: Application Performance Monitoring system (APM) til Helse Vest IKT AS 09.10.2023
Køsystem til Sjukehusapoteka Vest HF 02.10.2023
2422 Plasmaderiverte legemidler SCIG, albumin og andre plasmaproteinfraksjoner 02.11.2023
Elektrotjenester og installasjonsarbeider innen sterkstrøm og svakstrøm til Helse Bergen HF 17.10.2023
2499f Idiopatisk lungefibrose 19.10.2023
Trinn 2 -Tilbudsfase - Anskaffelse av pasientovervåkning og telemetri til Nye Narvik Sykehus 13.10.2023
Kjøp av lastebiler til Oslo universitetssykehus HF 02.10.2023
Biobank 2D-barkoderør til Oslo universitetssykehus 19.10.2023
Cellefritt DNA prøvetakingsrør til NIPT analyser for helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest 29.09.2023
Rikshospitalet - Dialyse, prøvetaking og midlertidig hovedinngang i B2, 1852 Bygg 09.10.2023
Rikshospitalet - Dialyse, prøvetaking og midlertidig hovedinngang i B2, 1854 Elektro 09.10.2023
Rikshospitalet - Dialyse, prøvetaking og midlertidig hovedinngang i B2, 1853 VVS 09.10.2023
Arkivskap til Helse Fonna HF 13.10.2023
Tilbudsfase - Flerregional anskaffelse av to-båre ambulanser 24.10.2023
TIlbudsfase - Anskaffelse intensivambulanser Helse Midt-Norge, opsjon Sørlandet Sykehus 24.10.2023
2301a-1 Foscarnet infusjon 29.09.2023
Ballonger og stenter til vaskulær intervensjonsradiologi til Helse Midt-Norge 09.10.2023
Energisparekontrakt for Oslo universitetssykehus HF - Forhåndskunngjøring 13.10.2023
Transport av smågods ved Sykehuset Østfold HF 29.09.2023
Transport av smågods ved Sykehuset Østfold HF 31.10.2023
2430 Kronisk nyresykdom, anemi og elektrolyttforstyrrelser 25.10.2023
2430a Hyperkalemi 25.10.2023
Fototerapilamper til Ahus HF 12.10.2023
Kassettbaserte blodgassinstrumenter til Nye Hammerfest Sykehus 20.10.2023
Forstøvere, bærbare og stasjonære, til Helseforetakene i Norge 09.10.2023
Ombygging observasjonsrom og skrivestue K4 - Bygningsmessige arbeider, Nordlandssykehuset Bodø 29.09.2023
Ombygging observasjonsrom og skrivestue K4 - VVS og Elektro, Nordlandssykehuset Bodø 29.09.2023
Posttjenester for Helse Sør-Øst 02.10.2023
Posttjenester for Helse Sør-Øst 03.11.2023
Kalibrering av pipetter til helseforetakene i Helse Nord 03.11.2023
Angiolab til Akershus universitetssykehus HF 18.10.2023
Service- og vedlikeholdstjenester av fryse- og kjøleanlegg til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 27.10.2023
Transporttjenester pasientprøver, prøvetakingsutstyr, legemiddel, internpost, mat og forbruksvarer til Helse Vest RHF 11.10.2023
Kvalifisering: Sikkerhetspartner Hemit HF 11.10.2023
Tilbudsfase: Sikkerhetspartner Hemit HF 13.11.2023
Driftsdokumentasjonsverktøy Hemit HF 16.10.2023
Objektglassprintere til avdeling for patologi, St. Olavs hospital HF -2. gangs utlysning 10.10.2023
Energisparekontrakt for Oslo universitetssykehus HF 13.12.2023
Pasientreiser på vei Sørlandet sykehus HF i Kristiansand og Vennesla 30.10.2023
Blodbanksentrifuge blodposer til Nye UNN Narvik 02.10.2023
Anleggsgartnertjenester til St. Olavs hospital HF 11.10.2023
Håndverkertjenester vernede bygg til Oslo universitetssykehus HF 13.10.2023
Ikke-akutt pasienttransport til Helse Bergen – Fedje, tidligere Os kommune, Strandebarm og Oma 12.10.2023
Forbruksmateriell til enteral ernæring til helseforetakene i Norge 20.10.2023
Bærbare pumper til kontinuerlig legemiddelinfusjon; hovedsakelig epiduralt, for levering til Helse Vest RHF 12.10.2023
Inkontinensprodukter - rektalsonder og klysterposesett til helseforetakene i Norge 16.10.2023
Anskaffelse av tekniske byggeledere i forbindelse med byggefase av ny dekontaminasjonssentral (vaskehall og sterilsentral), Helse Bergen HF 29.09.2023
PASIENTREISER MED STOR BIL FRA GLÅMDALEN, ØVRE ROMERIKE, TIDLIGERE SØRUM, AURSKOG-HØLAND OG FOLLO 16.10.2023
VMware lisensformidling for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) 13.10.2023
Ikke-akutt pasienttransport for Helse Førde HF 23.10.2023
Kassettmerkemaskin til Sykehuset Østfold HF 12.10.2023
Sårbehandling med negativt trykk til helseforetakene i Helse Vest 20.10.2023
Pasientreiser på vei for Sykehuset Innlandet HF 25.10.2023
Pasientreiser på vei for Sykehuset Innlandet HF 24.11.2023
2501a antiinfektiver 27.10.2023
Persondosimetritjeneste til helseforetakene i Helse Sør-Øst 23.10.2023
PCR maskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.10.2023
Trykkmålingsmatte til Helse Bergen HF 16.10.2023
Service og vedlikehold av trucker til Oslo universitetssykehus HF 10.10.2023
Tredemølle til Sunnaas Sykehus HF 29.09.2023
Utstyr til rehabilitering og trening for Sunnaas Sykehus HF 29.09.2023
Fullblodposer til regionale Helseforetak 29.09.2023
Sengesykkel til Sunnaas Sykehus HF 29.09.2023
Elektroniske låser til garderobeskap til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 11.10.2023
Behandlingsopphold i utlandet for barn og unge med reumatiske lidelser, Oslo universitetssykehus HF 07.11.2023
2499m Sapropterin 26.10.2023
Anmodning om informasjon: Blod- og væskevarmere til foretak i Helse Nord RHF 29.09.2023
Renholdsmaskiner gulv, mini for Nye UNN Narvik 04.10.2023
Transporttjenester laboratorieprøver til Helse Nord-Trøndelag 02.11.2023
Hovedrenhold til Oslo universitetssykehus HF 27.10.2023
Kvalifisering: Meglertjenester til avhending av Blakstad sykehus for Vestre Viken HF 26.10.2023
Tilbudsfase: Meglertjenester til avhending av Blakstad sykehus for Vestre Viken HF 24.11.2023
Helsebussen Østerdalen 31.10.2023
Helsebussen Østerdalen 01.12.2023
Lab.forbruksvarer: Oligonukleotider til PCR (primere og prober) for levering til Helse Bergen HF 23.10.2023
Markedsundersøkelse: Fluorescense mikropskop og programvare til patologi til Helse Stavanger HF 06.10.2023
NY UTLYSNING OPG/CBCT røntgenmaskin og intraoral røntgenscanner til Helse Stavanger HF 30.10.2023
Sentrifuger til blodposer til Sykehuset Østfold HF 19.10.2023
Kombinert YAG og SLT laser til St. Olavs hospital 17.10.2023
REM- måleutstyr til St. Olavs hospital 17.10.2023
Ultralydapparat for kardiologi til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (NUN) 30.10.2023
NGS-instrumentering (Next Generation Sequencing) til avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus HF 15.11.2023
Snørydding til Sykehuset Innlandet HF 17.10.2023
Arkitekt og byggfag i forbindelse med ny renholdssentral ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF 25.10.2023
Anmodning om informasjon: Risikostyringsverktøy HMN 27.10.2023
Transkutane kapnografer til Sykehuset Innlandet HF 13.10.2023
Intensivseng for akuttmedisin til Sykehuset Innlandet HF 13.10.2023
Product group Nosaukums Type Expiry date Departaments Contact Piegādātājs
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold Rammeavtale 03.01.2024 Simon Bruun Eidhammer Vairāki
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 01.07.2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 01.01.2100 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 05.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 16.03.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 22.08.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 01.05.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

Šobrīd aktīvu iepirkumu nav.

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija