Daugavpils pilsētas dome - Iepirkumi

Daugavpils pilsētas dome
Kr.Valdemāra ielā 1
LV-5400 Daugavpils
Latvija
Reģistrācijas numurs: 90000077325

Nosaukums Departaments Iesniegšanas termiņš
(DPD 2020/136) Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) aprīkojuma iegāde SAM 8.1.2. projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 īstenošanas ietvaros Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām; (31 113 Eur) 04.11.2020
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) aprīkojuma iegāde SAM 8.1.2. projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 īstenošanas ietvaros Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām 04.11.2020
Ielu pārbūve, publiskas ārtelpas labiekārtošanas darbi ar bērnu rotaļu laukumu un ielu apgaismojuma izbūvi 02.11.2020
Ergonomisko mēbeļu, mācību aprīkojuma un sporta inventāra piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām (SAM 8.1.2. ietvaros) 06.11.2020
(DPD 2020/142) Satiksmes aprīkojuma uzturēšana un apkope Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā; (364 612 Eur) 10.11.2020
(DPD 2020/143) Publiskās slidotavas un saistītā inventāra noma un darbības nodrošināšana Daugavpils pilsētā 09.11.2020
Lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana no teātra ieejas ārējo kāpņu laukuma 26.10.2020
(DPD 2020/131) Ielu pārbūve, publiskas ārtelpas labiekārtošanas darbi ar bērnu rotaļu laukumu un ielu apgaismojuma izbūvi; (1 088 936 Eur) (grozījumi) 02.11.2020
(DPD 2020/140) Ergonomisko mēbeļu, mācību aprīkojuma un sporta inventāra piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām (SAM 8.1.2. ietvaros); (134 326 Eur) 06.11.2020
Satiksmes aprīkojuma uzturēšana un apkope Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 10.11.2020
Publiskās slidotavas un saistītā inventāra noma un darbības nodrošināšana Daugavpils pilsētā 09.11.2020
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkas Saules ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošana un ēkas tehnisko sistēmu modernizācija" (SAM 4.2.2.) 09.11.2020
(DPD 2020/148) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana teritorijas labiekārtojumam, papildus aprīkojums un atjaunošanas darbi ēkai Stropu ielā 40, Daugavpilī 02.11.2020
Informatīvās plāksnes izgatavošana, piegāde un uzstādīšana ERAF projekta Nr. Nr. 9.3.1.1/19/I/003 „ Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” īstenošanas ietvaros 29.10.2020
Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas atjaunošana plaušu slimību un tuberkulozes centra teritorijā, 18. novembra ielā 311, Daugavpilī 16.11.2020
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkas Saules ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošana un ēkas tehnisko sistēmu modernizācija” (SAM 4.2.2.) 16.11.2020
DAĻĒJI SAGRUVUŠU BŪVJU UZ ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMEJUMU 05000017809, DAUGAVPILĪ, NOJAUKŠANA 29.10.2020
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkas Saules ielā 7, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošana un ēkas tehnisko sistēmu modernizācija” (SAM 4.2.2.) 23.11.2020

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija