Valmieras pilsētas pašvaldība - Iepirkumi

Valmieras pilsētas pašvaldība
Lāčplēša iela 2
LV-4201 Valmiera
Latvija
Reģistrācijas numurs: 90000043403

Nosaukums Departaments Publicēts
Iepirkuma plāni: Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Google G Suite Basic abonēšanas pagarināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības gada revīzijas pakalpojumu sniegšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Robotikas apmācību pakalpojuma nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ietekmes uz vidi novērtējums tehniskā projekta grozījumiem, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Sadzīves tehnikas piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ziedu un kokaugu stādu iegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” izplatīšana, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras muzejam, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma “Valmiera” druka, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Dārza ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai), Valmierā pārbūve, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Ielu periodiskā uzturēšana Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskās izpētes darbi Valmieras pils D korpusā, estrādes platformas būvniecības laukumā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Eksporta ielas un stāvlaukumu Eksporta ielā 8 izbūve un lietus ūdens kolektora pārbūve Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Ēku un būvju demontāža un teritorijas attīrīšana Dzelzceļa ielā 9, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.03.2020
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un gaismas tehnikas piegāde Valmieras Kultūras centram, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 01.04.2020
Iepirkuma plāni: Skolas pārbūve Leona Paegles ielā 40, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 13.05.2020
Iepirkuma plāni: Apstādījumu ierīkošana Beātes, Rubenes, Matīšu, Mālu un Limbažu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 13.05.2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām, 2020, decembris, 42000 Eur - 135000 Eur 20.05.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas dizaina projekta realizācija, 2020, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 29.05.2020
Iepirkuma plāni: Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Gājēju drošības saliņu izbūve Rubenes ielā un Matīšu šosejā, Valmierā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības ēku jumtu remonts, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.07.2020
Iepirkuma plāni: Mikroautobusa iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu darba nodrošināšanai, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 24.07.2020
Iepirkuma plāni: Sporta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana vieglatlētikas manēžā un stadionā Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, 2020, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 29.07.2020
Iepirkuma plāni: Apstādījumu ierīkošana Beātes, Rubenes, Matīšu, Mālu un Limbažu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 30.07.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības 2020., 2021. un 2022.gada finanšu pārskata revīziju veikšana, 2020, 3. ceturksnis 03.08.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Zāļu ielas (posmā no Rūpniecības ielas līdz Lodes ielai 1A), Valmierā pārbūve”, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.10.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Skolas pārbūve Raiņa ielā 11, Valmierā (1., 2., 3. un 4.kārta)”, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.11.2021
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Brenguļu, Kauguru un Trikātas un Naukšēnu apvienību pārvaldēm un to teritorijās esošām iestādēm, 2022, janvāris, 42000 Eur - 135000 Eur 07.01.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra sporta zāles būvniecība un teritorijas labiekārtošana, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 19.01.2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ražošanas ēkas būvniecība Rūpniecības ielā 1, Valmierā”, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.01.2022
Iepirkuma plāni: Paskaidrojuma rakstu izstrāde iekšējo inženiertīklu izbūvei, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.02.2022
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem Valmieras pilsētas maršrutu tīklā 07.02.2022
Iepirkuma plāni: Ūdens ielas (posmā no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai) pārbūve Valmierā, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 09.02.2022
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde sociālās aprūpes centram "Lode", 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2022
Iepirkuma plāni: Maināmo paklāju un grīdas sausās uzkopšanas darbarīku nomas pakalpojumu sniegšana Valmieras novada pašvaldības iestādēm, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2022
Iepirkuma plāni: Grantēto ielu periodiskā uzturēšana Valmieras pilsētā 2022.gadā, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2022
Iepirkuma plāni: Asfaltēto ielu periodiskā uzturēšana Valmieras pilsētā 2022.gadā, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 17.02.2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – sporta zāles būvniecība Leona Paegles ielā 5, Valmierā”, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.02.2022
Iepirkuma plāni: Ugunsdzēšamo aparātu apkope un ugunsdzēsības krānu aprīkojuma pārbaude Valmieras novada pašvaldības iestādēs, 2022, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.02.2022
Iepirkuma plāni: Tehniskā izpēte, būvprojekta izstrāde pretplūdu pasākumu īstenošanai Gaujas upes baseinā Valmieras pilsētas teritorijā, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Ceļa izbūve uz perspektīvo Kūdras pārstrādes fabriku", 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība projektā - vides pieejamība mājokļos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzība projektā - vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2 pašvaldības ēkās, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras novada Strenču, Sedas, Rūjienas un Mazsalacas pilsētu tranzīta ielu/ceļa posmu uzturēšana, 2022, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde energoefektivitātes uzlabošanai Rūjienas pilsētas bibliotēkā, Skolas iela 6, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde automodelisma trasei, Brīvības ielā 7a, Rūjienā, 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Komunikāciju un pamatu izbūve sasaistei ar tipveida būvprojektu", 2022, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras novada pašvaldības informatīvā izdevuma izplatīšana, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2 pašvaldības ēkās - Strenčos un Sedā - būvdarbi, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Sabiedriskā transporta pakalpojumi Valmieras pilsētas maršrutu tīklos, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2022./2025. gada ziemas sezonā Burtnieku apvienības administratīvajā teritorijā, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25B, Valmierā, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Vides pieejamība mājokļos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - būvdarbi vides pielāgošanai, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Sadzīves tehnikas piegāde un uzstādīšana Dienesta viesnīcai Ausekļa ielā 25B, Valmierā, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Rīgas iela 25, jumta remonts", 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Kauguru industriālais parks", 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Sapas ceļa pārbūve, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Burtnieku Ausekļa pamatskola - skolas piebūves un sporta zāles projektēšana, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Gaļas kombināta industriālās teritorijas detālplānojums, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ventilācijas iekārtu un ugunstrauksmes sistēmas apkope Valmieras novada pašvaldības iestādēm, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Tematiskais plānojums/ detālplānojums Pilātu ciemam, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Piesārņoto vietu atveseļošana Valmieras novadā, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras novada pašvaldības telpu uzkopšana Valmieras pilsētā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Pontona platformas, celiņa, labiekārtojuma elementu būvniecība un zemes darbi Ēveles muižas parkā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Apkures sistēmas remonta darbi, granulu katla piegāde un uzstādīšana Plāņu tautas namā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Upju tīrīšana, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras novada darbiniekiem un amatpersonām, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Aleju, parku un vērtīgo mežu teritoriju inventarizācijas un koku uzlabošana pakalpojumi, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Kalendāra izveide, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Sižetu un raidījumu sagatavošana un pārraide, radio ziņas, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Automašīnu iegāde, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Basketbola grozu uzstādīšana sporta zālē Valmieras 2.vidusskolā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas teritoriju kopšanas pakalpojumi, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana Valmieras pilsētā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Atkritumu izgāztuvju rekultivācijas monitorings, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Zilākalna Ugunsdzēsības torņa demontāža, jauna skatu torņa būvniecība", 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Arboristu pakalpojumi parku un aleju koku stāvokļa uzlabošanai, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Granulu piegāde Mazsalacas Kultūras centram, J. Endzelīna Kauguru pamatskolai un Valmieras novada bibliotēkām, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ceļu un ielu atjaunošanas darbi Burtnieku apvienības teritorijā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Detālplānojuma izstrāde (Mazā Stacijas 19, Ūdens 23), 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde pašvaldības ēkai Skolas laukumā 2, Sedā, Valmieras novadā (vides pieejamības projekts), 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde pašvaldības ēkai Valkas ielā 16, Strenčos, Valmieras novadā (vides pieejamības projekts), 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde Senču ielai 29, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Meliorācijas sistēmu atjaunošanas tehniskā dokumentācija Valmieras novada administratīvajā teritorijā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Gājēju ietves izbūve un autoruzraudzība Kokmuižas promenādē, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ēku remontdarbi Valmieras novada pašvaldības iestādēs, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ventilācijas sistēmas pārbūve virtuvē un izbūvē ēdināšanas blokā Valmieras 5.vidusskolā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Energoauditu izstrāde, tehniskās apsekošanas dokumentācija Rencēnu pamatskolai, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas sistēmu piegāde un uzstādīšana, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Energoaudita aktualizācija energoefektivitātes paaugstināšanai Valmieras 5 vidusskolā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ūdensaugu pļaušana, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Latvāņu apkarošanas pasākumi pašvaldības teritorijās, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumu izstrāde, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde "Pieejamības nodrošināšana sociālajiem pakalpojumiem Sedā un Strenčos", 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Zvērinātu revidentu/audita pakalpojumi, 2022, 2. ceturksnis, 0 Eur - 10000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras novada pašvaldības iestāžu vajadzībām, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Tehnikas iegāde Jāņa Daliņa stadionam, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Peldbaseina pamatu drenāža un terases jumta izbūve PII "Burtiņš", 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ēku jumtu atjaunošanas, remonta un seguma maiņas darbi, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ozolu ielas rekonstrukcija, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ceļu un ielu atjaunošanas darbi Rūjienas apvienības teritorijā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra piegāde Valmieras Sporta skolai un Jāņa Daliņa stadionam, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana: apgaismojuma izbūve parka teritorijā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Ēdināšanas pakalpojumi Valmieras novada pašvaldības iestādēm, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras novada pašvaldības iestādēm, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Skolas (muižas) ēkas jumta vienkāršota atjaunošana - Kocēnu pamatskola, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.03.2022
Iepirkuma plāni: Apdrošināšana Valmieras novada pašvaldības transportlīdzekļiem, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 09.03.2022
Iepirkuma plāni: Gājēju luksofora uzstādīšana Valmierā, Cēsu ielā 4, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.03.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras novada pašvaldības īpašumu topogrāfiskā uzmērīšana, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.04.2022
Iepirkuma plāni: Vienkāršota tehniskā projekta izstrāde 1. un 2.kārta elektrības pieslēgumam "Aiz apvedceļa" Valmierā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06.04.2022
Iepirkuma plāni: Pamatu demontāža Jumaras ielā 17, Valmierā, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.04.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Elektrības pieslēgums "Aiz apvedceļa", Valmierā, Valmieras novadā" izstrāde un autoruzraudzība, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 08.04.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras novada īpašumu topogrāfiskā uzmērīšana, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 12.04.2022
Iepirkuma plāni: Gājēju ietvju atjaunošanas darbi Rūjienā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 20.04.2022
Iepirkuma plāni: Ielu divkārtu virsmu apstrāde Rūjienā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.04.2022
Iepirkuma plāni: Strautu ielas, Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.04.2022
Iepirkuma plāni: Ielu divkārtu virsmu apstrāde Valmierā un Rūjienā, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.04.2022
Iepirkuma plāni: Žalūziju piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2019, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.03.2019
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un apgaismojuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 21.03.2019
Iepirkuma plāni: Ēkas pārbūve Georga Apiņa ielā 12, Valmierā, 2019, aprīlis, 170000 Eur - 5548000 Eur 28.03.2019
Iepirkuma plāni: Izmaiņu izstrāde būvprojektam „Vieglatlētikas manēža un stadions Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā”, 2019, 1. ceturksnis 30.04.2019
Iepirkuma plāni: Dzesēšanas sistēmas remonts Cēsu ielā 4, Valmierā, 2019, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 28.05.2019
Iepirkuma plāni: Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.05.2019
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2019, jūlijs, 42000 Eur - 144000 Eur 15.07.2019
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2019, jūlijs, 42000 Eur - 144000 Eur 17.07.2019
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvā izdevuma „Valmiera” druka, 2019, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 20.08.2019
Iepirkuma plāni: Dakstiņu ielas (posmā no Matīšu šosejas līdz Ķieģeļu ielai) un Ķieģeļu ielas (posmā no Dakstiņu ielas līdz veikala DEPO iebrauktuvei) Valmierā izbūve (1. un 2.kārta), 2019, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 21.08.2019
Iepirkuma plāni: Būvprojekta "Valmieras Kultūras centra Rīgas ielā 10, Valmierā pārbūve" ekspertīze, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 26.09.2019
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma izbūve Mujānu un Nauču ielā Valmierā, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Veloparka un rotaļu laukuma Rīgas ielā 43, Valmierā labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 06.02.2020
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 11.02.2020
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas un apgaismošanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Valmieras Kultūras centram, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ārējo tīklu papilddarbi objektā "Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 4.kārta", 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras 5.vidusskolas teritorijas labiekārtojuma izbūve (1. un 3.kārta), 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Klientu aprūpes funkcionālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pansionātam “Valmiera”, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas bērnu rotaļu laukumos, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Elektroenerģijas piegāde, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas pašvaldības ēku telpu uzkopšana un ēku apsaimniekošana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Būvprojekta ekspertīze, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskās izpētes darbi, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Arheoloģiskā uzraudzība, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldības objektos, 2020, 2. ceturksnis 03.03.2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras muzejam, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.05.2022
Iepirkuma plāni: Neregulārie transporta pakalpojumi Valmieras novada pašvaldības iestāžu vajadzībām, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 03.05.2022
Iepirkuma plāni: Žoga nomaiņa Beātes ielā 42, Valmierā, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 18.07.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas sporta zāles pārbūves teritorijas labiekārtojums (2.kārta), 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 27.07.2022
Iepirkuma plāni: Projektoru, projektoru ekrānu piegāde un uzstādīšana Valmieras novada pašvaldības iestādēm, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.07.2022
Iepirkuma plāni: Remontdarbi Kocēnu sporta namā, Alejas ielā 4, Kocēnos, 2022, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 02.08.2022
Iepirkuma plāni: Nekustamo īpašumu novērtēšana Valmieras novada pašvaldības vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.08.2022
Iepirkuma plāni: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Industriālā parka aiz apvedceļa inženiertehniskajam nodrošinājumam, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 04.08.2022
Iepirkuma plāni: Malkas piegāde Valmieras novada pašvaldības Naukšēnu apvienības iestāžu vajadzībām, 2022, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 04.08.2022
Iepirkuma plāni: Ārējo siltumapgādes tīklu pievada būvniecība no Raiņa ielas 11 uz Raiņa ielu 9F, Valmierā, Valmieras novadā, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 04.08.2022
Iepirkuma plāni: Meža ielas posma asfaltbetona virskārtas atjaunošana Valmierā, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.08.2022
Iepirkuma plāni: Gājēju ietvju atjaunošanas darbi Valmierā, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.08.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība - Linarda Laicena ielas savienojuma ar TEN-T tīklu izbūve, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.08.2022
Iepirkuma plāni: Valmieras novada skolēnu regulārie pārvadājumi 2022./2023. mācību gadā, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.08.2022
Iepirkuma plāni: Gājēju ietves izbūve un vides pieejamības nodrošināšana Nākotnes ielā 1, Vaidavā, Valmieras novadā, 2022, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 16.08.2022
Iepirkuma plāni: Gājēju celiņu seguma atjaunošana Valmierā, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 16.08.2022
Iepirkuma plāni: Grīdas uzkopšanas mašīnu piegāde Valmieras Viestura vidusskolai, Valmieras 5. vidusskolai un Dienesta viesnīcai, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 20.08.2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Alvila Freimaņa ielas (posmā no Rīgas līdz Somu ielai) pārbūve Valmierā", 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 23.10.2020
Iepirkuma plāni: Koku kopšanas darbi Raiņa ielā, Dīvaliņa ielā un Cēsu ielā, Valmierā, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.10.2020
Iepirkuma plāni: Stratēģijas izstrāde "Vieda Valmiera", 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 28.10.2020
Iepirkuma plāni: Stikla tāfeļu piegāde un uzstādīšana Valmieras Valsts ģimnāzijai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.01.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Ēku un būvju demontāža un teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielā 1, Valmierā", 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.01.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras industriālo teritoriju administrēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 05.01.2021
Iepirkuma plāni: Pleskavas ielas, Valmierā pārbūves būvprojekta izstrāde, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 05.01.2021
Iepirkuma plāni: Ielu satiksmes uzturēšanas darbi, 2021, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 27.01.2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvniecība, 2021, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 27.01.2021
Iepirkuma plāni: Maināmo paklāju un grīdas sausās uzkopšanas darbarīku nomas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 12.02.2021
Iepirkuma plāni: Stratēģijas izstrāde "Vieda Valmiera", 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.02.2021
Iepirkuma plāni: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Viengadīgo un daudzgadīgo stādu piegāde Valmieras pilsētas apstādījumiem, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Remontdarbi ēkā Bastiona ielā 24, Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Degvielas iegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Interneta pakalpojumu nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Google G Suite Basic abonēšanas pagarināšana Valmieras pilsētas pašvaldībai, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Remontdarbi ēkā Stacijas ielā 26, Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Sporta inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas un automātiskās centrālās trauksmes balss izziņošanas sistēmas izbūve Dienesta viesnīcā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Robotikas apmācību pakalpojuma nodrošināšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, 2021, 3. ceturksnis 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Apsardzes pakalpojumi Valmieras pilsētas pašvaldības objektos, 2021, 3. ceturksnis 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Grīdas segumu un logu tīrīšanas pakalpojumu sniegšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Mīkstā inventāra piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmierā, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas bērnu rotaļu laukumos, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas sistēmas piegāde un gaismas tehnikas piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Mājsaimniecības tehnikas piegāde Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas ietvju un zaļās zonas sakopšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Augu piegāde, apstādījumu ierīkošana, ierīkoto apstādījumu uzturēšana un kopšana Beātes ielas, Rubenes ielas, Matīšu ielas, Mālu ielas un Limbažu ielas krustojuma rotā…, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Viesnīcas un vieglatlētikas manēžas mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana objektā “Vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā”, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Koku kopšanas darbi Valmieras pilsētā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Klientu aprūpes funkcionālā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pansionātam "Valmiera", 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Stratēģijas un attīstības programmas izstrāde Valmieras novadam, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 25.02.2021
Iepirkuma plāni: Augu piegāde, apstādījumu ierīkošana, ierīkoto apstādījumu uzturēšana un kopšana Rīgas ielas un Matīšu ielas krustojuma rotācijas aplī, Valmierā, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10.03.2021
Iepirkuma plāni: Jaunizveidojamā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 22.03.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras pilsētas teritoriju kopšanas pakalpojumi, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06.04.2021
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes Palejas ielā 5, Valmierā pārbūve, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.04.2021
Iepirkuma plāni: Ražošanas ēkas Rūpniecības ielā 1, Valmierā būvniecība, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 14.04.2021
Iepirkuma plāni: Apskaņošanas, gaismas un citas elektrotehnikas piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 19.04.2021
Iepirkuma plāni: Interaktīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 22.04.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Rūpniecības ielas (posmā no Kauguru ielas līdz Dzelzceļa ielai (2.kārta)) pārbūve, iebrauktuves un stāvlaukuma izbūve Rūpniecības i…, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.04.2021
Iepirkuma plāni: Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā 25B, Valmierā (2.kārta), 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.04.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras sākumskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 28.04.2021
Iepirkuma plāni: Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēm, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 11.05.2021
Iepirkuma plāni: Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Loku ielā (posmā no Brīvības līdz Burtnieku ielai), Valmierā, 2021, jūnijs, 10000 Eur - 42000 Eur 19.05.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Pirmsskolas izglītības iestādes pārbūve Palejas ielā 5, Valmierā”, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31.08.2021
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Dienesta viesnīcas pārbūve Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā (2.kārta un 3.kārta)”, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 31.08.2021
Iepirkuma plāni: Augu stādu iepirkums, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 06.09.2021
Iepirkuma plāni: Veselības apdrošināšana strādājošajiem, 2021, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 06.09.2021
Iepirkuma plāni: Valmieras 2.vidusskolas telpu atjaunošanas būvniecības dokumentācijas izstrāde, 2021, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 15.09.2021
Iepirkuma plāni: Kurināmo granulu piegāde Brenguļu, Kauguru, Trikātas apvienības pārvaldei, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.09.2021
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes "Burtiņš" ēkas piebūves būvniecība un teritorijas labiekārtošana Ozolu ielā 2A, Valmiermuižā, 2021, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 15.09.2021
Iepirkuma plāni: Pandusu izbūve Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas grupām Jumaras ielā 9, Valmierā, 2021, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 27.10.2021

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija