Amatas novada dome - Iepirkumi

Amatas novada dome
"Ausmas”, Amatas novads, Cēsu rajons
4101 Cēsu raj.
Latvija
Reģistrācijas numurs: 90000957242


Nosaukums Departaments Publicēts
Iepirkuma plāni: Būvdarbu veikšana pašvaldības grants ceļa atjaunošanai V352 Siši-Ķēči pārbūve piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfin…, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12.06.2019
Iepirkuma plāni: Kurināmās cietkoksnes šķeldas iegāde Amatas novada Ģikšu ciema katlumājai 2019./2020. gada apkures sezonai, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12.06.2019
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde Amatas novada pašvaldības iestādēm 2019./2020.gada apkures sezonai, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 12.06.2019
Iepirkuma plāni: Apgaismojuma izbūves projektu Zaubē, Amatas novadā, gar Zaubes muižas parka ziemeļu un austrumu malām Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne –Skrīveri un valsts vie…, 2019, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 21.06.2019
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu iegāde Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gadā, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.06.2019
Iepirkuma plāni: Neregulāra auto transporta nodrošināšana Amatas novada pašvaldības vajadzībām, 2019, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 21.06.2019
Iepirkuma plāni: Deinstucionalizācijas projekta ietvaros – ēku pārbūves Spārē ERAF, 2019, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 21.06.2019
Iepirkuma plāni: Āraišu arheoloģiskā parka Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūve, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 02.07.2019
Iepirkuma plāni: Ekspozīcija Āraišu arholoģiskā centra apmeklētāju centram, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 02.07.2019
Iepirkuma plāni: Amatas novada pašvaldības Drabešu ciema grants ceļu (Drabeši-Lāčkalni, Drabeši -Vējdzirnavas) posmu pārbūve un atjaunošana paredzot satiksmes organizācijas sakārtošanu, 2021, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 22.02.2021
Iepirkuma plāni: Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sniega mehanizēta tīrīšana, 2021, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 24.02.2021
Iepirkuma plāni: Kurināmās malkas piegāde Amatas novada iestādēm 2021.gadā, 2021, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2021
Iepirkuma plāni: Saimniecības un higiēnas preču piegāde Amatas novada domes un tās iestāžu vajadzībām, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2021
Iepirkuma plāni: Zemes ierīcības projektu izstrāde, zemes vienību robežzīmju apsekošana, atjaunošana, zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plānu izgatavošana un iesniegšana Val…, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2021
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču piegāde Amatas novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm, 2021, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2021
Iepirkuma plāni: Bērnu rotaļu un sporta laukumu apkope un papildināšana Amatas novada pašvaldībā, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2021
Iepirkuma plāni: Šķūņa būvniecība Āraišu arheoloģiskā parka teritorijā, 2021, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 24.02.2021

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija