Kari Tovseth

Seniorrådgiver

Iepirkumi

Nosaukums Iesniegšanas termiņš
Tools for malware search and analytics 24.05.2024 13:00
Bygningsmessige håndverkstjenester - kontraktstildeling
SD anlegg (sentral driftskontroll) - kontraktstildeling
Rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Kontraktstildeling
Innvendig innsynsskjerming - Kontraktstildeling
Bordplasseringssystem 13.05.2024 13:00
Renholdstjenester - Tilbudsfase 22.05.2024 13:00
Språkopplæring Oslo 15.05.2024 13:00
Abonnementsadministrasjon - Kontraktstildeling
Språkopplæring London 15.05.2024 13:00
Interne flyttetjenester - Kontraktstildeling
Kunstfaglig konsulent 06.05.2024 13:00
Renholdstjenester - Kvalifisering 22.04.2024 13:00
Cateringtjenester Vindåsen 08.04.2024 13:00
Bedriftshelsetjeneste 10.04.2024 13:00
Vaktmestertjenester Vindåsen - Tilbudsfase 02.05.2024 13:00
Vaktmestertjenester Vindåsen - Kvalifisering 04.04.2024 13:00
Bygningsmessige håndverkstjenester 21.03.2024 13:00
Innvendig innsynsskjerming 11.03.2024 13:00
Tilkomstteknikk - Rammeavtale 05.03.2024 13:00
Rekrutteringstjenester - Tilbudsfase 09.02.2024 13:00
SD anlegg (sentral driftskontroll) - tilbudsfase 26.02.2024 13:00
Abonnementsadministrasjon 28.02.2024 13:00
SD anlegg (sentral driftskontroll) - kvalifikasjon 25.01.2024 13:00
Kjøp av dagligvarer Venastul 02.02.2024 13:00
Drift av personalrestaurant - Tibudsfase 01.03.2024 13:00
Drift av personalrestaurant - Kvalifisering 31.01.2024 13:00
Trusseletterretning (Threat intelligence subscription) 02.02.2024 13:00
Service ventilasjonsaggregater 01.02.2024 13:00
Interne flyttetjenester 24.01.2024 13:00
Rekrutteringstjenester - Kvalifisering 12.01.2024 13:00
Midlertidig bemanning - parallelle rammeavtaler 21.12.2023 13:00
Forsikringsmeglertjenester 28.11.2023 13:00
Background check services - kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Kontraktstildeling
Konsulenttjenester til internrevisjonen - kontraktstildeling
Tenable lisenser 2000 bands - Kontraktstildeling
Taktekking - Venastul - Kansellering
Taktekking - Venastul 10.10.2023 13:00
Kjøp av WEBcast tjenester - Kontraktstildeling
Fagkurs (Training Vendors) 25.10.2023 13:00
Persontransport - Rammeavtale - Tilbudsfase 17.11.2023 13:00
Persontransport - Rammeavtale - Kvalifikasjon 23.10.2023 13:00
Sluser / sikkerhetsdører - Tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 20.11.2023 13:00
Sluser / sikkerhetsdører - Prekvalifisering 12.10.2023 13:00
Teknisk bistand arrangement - tilbudsfase 17.11.2023 13:00
Teknisk bistand arrangement - kvalifikasjon 23.10.2023 13:00
Plattform for sikkerhetsovervåking (PSO) - Kontraktstildeling
Kjøp av blomster - Kontraktstildeling
Kjøp av kontorrekvisita - Kontraktstildeling
Avfallshåndtering - Kontraktstildeling
Elektotjenester og tilhørende materiell - Kontraktstildeling
Tenable lisenser - 2000 bands 26.09.2023 13:00
RFI - Open Source Threat Intelligence Service (OSTIS)
Tømrerarbeid Venastul - Rammeavtale 10.10.2023 13:00
IDD - Integrity Due Diligence Services 22.08.2023 13:00
Tax advisory services 03.08.2023 13:00
Planteservice - Kontraktstildeling
Videokonferanseutstyr - Kontraktstildeling
Kjøp av WEBcast tjenester 07.07.2023 13:00
Markedsundersøkelse (RFI) - Sikkerhetsdører sluser
Kjøp av blomster - Rammeavtale 30.06.2023 13:00
Kjøp av kontorrekvisita - Rammeavtale 30.06.2023 13:00
Konsulenttjenester til internrevisjonen - tilbudsfase 22.08.2023 13:00
Konsulenttjenester til internrevisjonen - kvalifisering 03.07.2023 13:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse og prosjekt- og administrativ støtte i bygge- og anleggsprosjekter 30.06.2023 13:00
Vedlikehold av møbler - Kontraktstildeling
Kjøp av uniformer og arbeidstøy - Rammeavtale 12.06.2023 13:00
Plattform for sikkerhetsovervåking (PSO) - drift og tjenester 19.06.2023 13:00
Interiørarkitekttjenester - Kontraktstildeling
Markedsundersøkelse (RFI) - SD anlegg
Planteservice - Avtale 02.06.2023 13:00
Leilighetshotell i Oslo - Kontraktstildeling
Globale rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Murertjenester og materiell - Rammeavtale 25.05.2023 13:00
Prosjektering Storhusholdningskjøkken - intensjonskunngjøring
e-Signature solution - Tilbudsfase 04.04.2023 13:00
Kjøp av møbler - Rammeavtale 08.05.2023 13:00
Rørleggertjenester Venastul - Rammeavtale 30.03.2023 13:00
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale 20.04.2023 13:00
Avfallshåndtering - avtale 20.03.2023 13:00
Kjøp av kjøkkenutstyr - Rammeavtale 27.03.2023 13:00
Vinduspuss, renhold av fasader og utomhusområder - Kontraktstildeling
Integrity Due Diligence (IDD) services 16.03.2023 13:00
Intelligence as a service - tilbudsfase 13.04.2023 13:00
Intelligence as a service - Kvalifikasjon 14.03.2023 13:00
e-Signature solution - kvalifikasjon 08.03.2023 13:00
Interiørarkitekt-tjenester Rammeavtale 08.03.2023 13:00
Renseritjenester - Vindåsen 03.03.2023 13:00
Rammeavtale rørleggertjenester og materiell 09.03.2023 13:00
Oppgradering serveringstorg kantine 06.02.2023 13:00
Leilighetshotell i Oslo 30.01.2023 13:00
Background check services - tilbudsfase 10.02.2023 13:00
Background check services - kvalifikasjon 16.01.2023 13:00
Styreportal - tilbudsfase 10.02.2023 13:00
Styreportal - kvalifisering 11.01.2023 13:00
Kjøp av kontorstoler - kontraktstildeling
Globale rekrutteringstjenester - #2 - Parallelle rammeavtaler 22.12.2022 13:00
Globale rekrutteringstjenester - kansellering
Bookingsystem kunnskapssenteret 12.12.2022 13:00
Globale rekrutteringstjenester - parallelle rammeavtaler 04.11.2022 13:00
Renseritjenester - Rammeavtale 05.12.2022 13:00
Medieovervåkingstjenester 24.10.2022 13:00
Digital læringsplattform (LMS) - Tilbudsfase 12.12.2022 13:00
Digital læringsplattform (LMS) - Kvalifisering 11.11.2022 13:00
Vinduspuss, renhold av fasader og utomhusområder - Avtale 10.01.2023 13:00
System for anonym varsling (whistle blowing) 10.10.2022 13:00
Hotelltjenester og konferansefasiliteter - Kontraktstildeling
Trusseletterretnings abonnement - med åpen kilde (open source) 18.08.2022 13:00
Kjøp av skilt - Rammeavtale 16.09.2022 13:00
System for interne møter 19.09.2022 13:00
Kjøp av kontorstoler - rammeavtale 30.09.2022 13:00
Bistand til Visuell identitet - Kontraktstildeling
Mobiltelefoni - abonnement og apparater - Kontraktstildeling
Leadership and People Development Services - Kontraktstildeling
Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg - Kontraktstildeling
Møbelsnekkertjenester - Kontraktstildeling
Interne post- og logistikktjenester - Kontraktstildeling
Facility tjenester - Venastul - Kontraktstildeling
Facility tjenester - Venastul 01.06.2022 13:00
Konsulenttjenester SimCorp relaterte tjenester - Kontraktstildeling
Enkel CRM løsning - Avtale 04.05.2022 13:00
Aktuartjenester - Avtale 05.05.2022 13:00
Selskapsmat / Catering - Rammeavtale 25.04.2022 13:00
Møbelsnekkertjenester - Rammeavtale 22.04.2022 13:00
Leadership and People Development Services 12.04.2022 13:00
Kjøp av online universitetskurs - Kontraktstildeling
Rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Interne post- og logistikktjenester - Avtale 04.04.2022 13:00
Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg 28.03.2022 13:00
Pansret kjøretøy - Tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 22.04.2022 13:00
Pansret kjøretøy - Prekvalifisering 16.03.2022 13:00
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Kontraktstildeling
Konsulenttjenester innen IKT-sikkerhet - Kontraktstildeling
IT sikkerhetstjenester (MSSP) - Tilbudsfase 02.05.2022 13:00
IT sikkerhetstjenester (MSSP) - Prekvalifisering 11.03.2022 13:00
Prosjektkoordinator - Eksperimentell testing DSP - Kontraktstildeling
Rammeavtale tjenester og materiell ventilasjon 21.02.2022 13:00
Mobiltelefoni - abonnement og apparater 22.02.2022 13:00
Mobiltelefoni - abonnement og apparater 22.02.2022 13:00
Passenger transport by air - Parallel framework agreement 31.01.2022 13:00
Hotelltjenester og konferansefasiliteter - Parallelle rammeavtaler 27.01.2022 13:00
Innsynsskjerming - levering og montering #2 19.01.2022 13:00
Innsynsskjerming - Avlyst konkurranse
Innsynsskjerming - levering og montering 16.12.2021 13:00
Kjøp av renholdskonsulent-tjenester 11.01.2022 13:00
WEB-sider og Sosiale Medier 16.12.2021 13:00
Visuell identitet og Kommunikasjonsmateriell 16.12.2021 13:00
Bistand til Visuell identitet 16.12.2021 13:00
Relocation Services - Tilbudsfase 04.02.2022 13:00
Relocation Services - Prekvalifisering 04.01.2022 13:00
Rekrutteringstjenester - Parallelle rammeavtaler 21.12.2021 11:00
Kjøp av online universitetskurs 13.12.2021 13:00
Kjøp av online universitetskurs 13.12.2021 13:00
Kurerpost tjenester 26.11.2021 13:00
Konsulenttjenester innen IKT-sikkerhet - Parallelle rammeavtaler 19.11.2021 13:00
Reisesikkerhetstjenester - Tilbudsfase 12.01.2022 13:00
Reisesikkerhetstjenester - Prekvalifisering 30.11.2021 13:00
Leie av kaffemaskiner og vannautomater - Kontraktstildeling
Utbedring av natursteinsmur Vindåsen 15.11.2021 13:00
Kjøp av vakttjenester - tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 01.12.2021 13:00
Kjøp av vakttjenester - Prekvalifisering 26.10.2021 13:00
Budtjeneste - Rammeavtale 27.09.2021 13:00
Risiko-, regulerings- og etterlevelsestjenester (IDD) - Kontraktstildeling
Kjøp av Data Virtualiseringsverktøy - kontraktstildeling
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Kvalifikasjon - Parallelle rammeavtaler 13.08.2021 13:00
Leie av kaffemaskiner og vannautomater/tappetårn - Avtale 27.08.2021 13:00
Internett og intranett - Rådgivning, utvikling og vedlikehold - Tilbudsfase 10.08.2021 13:00
Konsulenttjenester til prosjekt innen personvern - avtale 18.08.2021 13:00
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Tilbudsfase - Parallelle rammeavtaler 02.09.2021 13:00
Magasininnredning - Avtale 16.08.2021 13:00
Leie av studio - Avtale 20.08.2021 13:00
Prosjektstyringsverktøy - Kontraktstildeling
Cyber Trusseletterretningsplattform (TIP) - Kontraktstildeling
Internett og intranett - Rådgivning, utvikling og vedlikehold - Kvalifikasjon 18.06.2021 13:00
Specializētas izmantošanas transportlīdzekļi 18.05.2021 12:00
Prekvalifisering - Verditransportkjøretøy 18.05.2021 13:00
Verditransportkjøretøy 08.06.2021 13:00
Renovering altan bygg A Vindåsen 14.04.2021 13:00
Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll (investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi) - kontraktstildeling
Tilsyns- og vaktmestertjeneste - Vindåsen 20.04.2021 13:00
Renholdstjenester Vindåsen - Avtale 20.04.2021 13:00
Kjøp av blomster - Rammeavtale 26.03.2021 13:00
Prosjektstyringsverktøy - Avtale 16.03.2021 13:00
Trykkeritjenester og kopiering - rammeavtale 25.03.2021 13:00
Tableau lisenser - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale 28.01.2021 13:00
Fadderskap for bier - avtale 26.01.2021 13:00
Teknisk bistand på arrangement - Kontraktstildeling
Kjøp av Data Virtualiseringsverktøy 18.01.2021 13:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Kontraktstildeling
Renholdskonsulenttjenester - Avtale 10.12.2020 13:00
Risiko-, regulerings- og etterlevelsestjenester (IDD) - Rammeavtaler 14.12.2020 13:00
Konsulent til kunstfaglig bistand - Avtale 17.11.2020 13:00
Rens og vask av tekstiler - Rammeavtale 11.11.2020 13:00
Tilbudsfase - Cyber Trusseletterretningsplattform (Cyber Treat Intelligence Platform - TIP) 21.12.2020 13:00
Cyber Trusseletterretningsplattform (Treat Intelligence Platform - TIP) - Avtale 10.11.2020 13:00
Tableau lisenser - Avtale 12.11.2020 13:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Rammeavtale 30.10.2020 13:00
Anti-hvitvaskingsløsning (AML) - Avtale 16.10.2020 13:00
Teknisk bistand på arrangement - Rammeavtale 26.10.2020 13:00
Utbedring av drenering og inngangsparti Venastul - Avtale 09.10.2020 13:00
Persontransport med fly - Parallell rammeavtale - Kansellering
Passenger transport by airplane - Parallel framework agreement 09.09.2020 13:00
Språkopplæring London - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av markedsundersøkelser - Kontraktstildeling
Tilbudsfase - Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll, herunder tjenester relatert til investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi 16.06.2020 11:00
Utbedring av takterrasse - Avtale 19.06.2020 13:00
Markedsundersøkelse (RFI) - Infrastruktur for realtidsbetalinger med umiddelbart oppgjør
Språkopplæring London - Rammeavtale 04.06.2020 13:00
Avfallshåndtering Vindåsen - Avtale 25.05.2020 13:00
Språkopplæring Oslo - Rammeavtale 15.05.2020 13:00
Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll, herunder tjenester relatert til investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi 27.04.2020 13:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Rammeavtale 22.05.2020 13:00
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving - Kontraktstildeling
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Flyttetjenester - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av paller - Rammeavtale 19.02.2020 13:00
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale 02.03.2020 13:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale 20.02.2020 13:00
Makuleringsmaskiner - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Konservatortjenester - Rammeavtale 30.09.2019 13:00
Flyttetjenester - Rammeavtale 20.01.2020 13:00
NY - Konservatortjenester - Rammeavtale 02.12.2019 13:00
Persontransport - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving 09.12.2019 13:00
Makuleringsmaskiner - Rammeavtale 14.10.2019 13:00
Kontorrekvisita - Rammeavtale - kontraktstildeling
Oppvaskmaskin - Avtale 20.09.2019 13:00
Tjenester innen Prosjektledelse, Prosjektstøtte, Byggeledelse og byggherrens representant - parallelle rammeavtaler - Kontraktstildeling
Persontransport - Rammeavtale 01.10.2019 13:00
Kjøp av blomster - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avtale - Kontraktsinngåelse
Planteservice - Avtale - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøkkenutstyr - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av blomster - Rammeavtale 13.06.2019 13:00
Kontorrekvisita - Rammeavtale 17.06.2019 13:00
Kjøp av tekstiler - Rammeavtale 06.06.2019 13:00
Planteservice - Avtale 10.06.2019 13:00
Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avtale 03.06.2019 13:00
Kjøp av uniformer - rammeavtale 27.05.2019 13:00
Vedlikeholdsarbeid - Norges Bank, Vindåsen - Avtale 06.05.2019 13:00
Sentralbordtjeneste - Avtale - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Rammeavtale 14.05.2019 13:00
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale 29.04.2019 13:00
Kjøkkenutstyr - Rammeavtale 26.04.2019 13:00
Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avtale - Kontraktstildeling
Audiovisuelt utstyr - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Sentralbordtjeneste - Avtale 28.02.2019 13:00
Leie av telt - engangskjøp 06.02.2019 13:00
Elektrotjenester Venastul - Rammeavtale 14.02.2019 13:00
Rørleggertjenester Venastul - Rammeavtale 14.02.2019 13:00
Malertjenester Venastul - Rammeavtale 14.02.2019 13:00
Vaktmesteroppdrag Venastul - Rammeavtale 12.02.2019 13:00
Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Rammeavtale 12.02.2019 13:00
Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avtale 19.02.2019 13:00
Selskapsmat til Norges Bank - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kontorstoler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale 23.01.2019 13:00
Audiovisuelt utstyr - Rammeavtale 21.01.2019 13:00
Renseritjeneste - Rammeavtale 09.01.2019 13:00
Kontorstoler - Rammeavtale 18.10.2018 13:00
Kantinetjeneste (etter prekvalifisering) - Avtale - Kontraktstildeling
Renholdstjenester - Avtale - Kontraktstildeling
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Furniture Framework Agreement 20.08.2018 12:00
Møbler - Rammeavtale 20.08.2018 13:00
Møbelsnekkerarbeid - Rammeavtale 10.08.2018 13:00
Catering for the Central Bank of Norway - framework agreement. 08.08.2018 12:00
Selskapsmat til Norges Bank - Rammeavtale 08.08.2018 13:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Rammeavtale 11.06.2018 13:00
Renholdstjenester - Avtale 11.06.2018 13:00
Electro services and material — Framework agreement 30.05.2018 12:00
Canteen service — Contract 22.05.2018 12:00
Kantinetjeneste - Avtale 22.05.2018 13:00
Arrangementsbookingsystem - SaaS avtale 14.05.2018 13:00
Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avtale
Diplomatic Bags - Framework agreement
Kurerpost - Rammeavtale
Supervisory and janitor services agreement, Vindåsen. 13.03.2018 12:00
Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avtale 13.03.2018 13:00
Diplomatic Bags — Framework agreement. 05.03.2018 12:00
Kurerpost - Rammeavtale 05.03.2018 13:00
Journal Administration — Framework Agreement 26.02.2018 12:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale 26.02.2018 13:00
Contract — Procurement of window cleaning services.
Framework agreement Office supplies. 26.06.2017 12:00
Framework agreement for the hire of technical equipment and technical assistance in connection with events.
Framework agreement — Cleaning and washing of textiles for Norges Bank [The Central Bank of Norway].
Framework agreement, procurement of catering services for the Central Bank of Norway, Tjøme.
Agreement — Hire of coffee machines and water-dispensers/tap towers for Norges Bank.
Contract — Procurement of window cleaning services. 28.02.2017 12:00
Framework agreement for printing services and photocopying.

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

Sazinaties ar mums

Spiediet šeit, lai dotos uz atbalsta lapu

+371 22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija