Elektronisko iepirkumu sistēma - efektīvs iepirkuma process, iepirkumu pārvaldība, iepirkumi, e-konkursi

Optimizēts iepirkuma process Jūsu uzņēmumā, efektīva iepirkumu pārvaldība

 

Uzņēmumi arvien lielāku uzmanību pievērš ne tikai uzņēmumu ieņēmumu palielināšanai, bet arī izmaksu optimizācijai, apzinoties, ka šie abi rādītāji kopā veido uzņēmuma peļņu. Attīstoties tehnoloģijām un IT nozarei, arvien vairāk vadošo uzņēmumu izvēlas elektronisko iepirkumu sistēmas savu iepirkumu un sagādes procesu organizēšanai, kas ļauj ne tikai optimizēt izmaksas, bet arī nodrošina iepirkumu procesu caurskatāmību, mazina korupcijas riskus un ievērojami samazina administratīvo resursu patēriņu, rezultātā veicinot uzņēmuma kopējo konkurētspēju.

 

Mercell e-iepirkumu sistēma ir interneta vidē balstīta platforma, ar kuras palīdzību pasūtītājs organizē cenu aptaujas, iepirkumus, e-konkursus, e-izsoles, komunicē un pārvalda savus piegādātājus un veic citus ar iepirkuma procesu saistītus uzdevumus. Pateicoties tam, ka viss iepirkuma process notiek elektroniski, sistēma automātiski ģenerē iepirkumu atskaites, kuras iepirkuma speciālisti izmanto, lai atskaitītos vadībai par veiktajiem iepirkumiem, saņemtajiem piedāvājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Darbiniekiem tas ievērojami ietaupa laiku, savukārt, vadībai dod pārliecību par veikto iepirkumu atbilstību uzņēmuma iekšējām procedūrām un ļauj jebkurā brīdi veikt pārbaudi, šaubu gadījumā.

 

Sistēma atbalsta gan konkursu rīkošanu tikai starp pasūtītāja izvēlētiem pretendentiem, gan piedāvā rīkot atklātus konkursus, kur piedalīties un iesniegt piedāvājumu var jebkurš pretendents. Šāda pieeja veicina konkurenci potenciālo piegādātāju starpā, kā rezultātā mūsu klientu finansiālais ietaupījums sasniedz līdz pat 30% no plānotajām izmaksām.

 

Latvijā Mercell e-iepirkumu sistēma ir vienīgā pilnībā Latvijas uzņēmumu vajadzībām adaptētā e-iepirkumu sistēma, kas nodrošina efektīvu iepirkuma organizāciju visos tā soļos. Par to liecina fakts, ka Mercell piedāvāto risinājumu savu iepirkumu organizēšanai šobrīd veiksmīgi izmanto tādi uzņēmumi kā SEB Banka, DnB Banka, Bite, Amber Beverage Group uzņēmumi, Rimi u.c., turklāt vairāki no augstāk minētajiem uzņēmumiem šo sistēmu lieto Baltijas vai pat Baltijas un Skandināvijas mērogā, nodrošinot vienotu iepirkumu platformu visām uzņēmuma pārstāvniecībām.

 

Jūsu priekšrocības, organizējot iepirkumus Mercell platformā:

  • Iepirkumu procesu caurskatāmība;
  • Finansiālais ietaupījums pateicoties konkurencei piegādātāju starpā;
  • Tirgus situācijai atbilstoši piedāvājumi;
  • Sakārtota uzņēmuma iepirkumu politika;
  • Administratīvo resursu ietaupījums;
  • Jauni piegādātāji no Latvijas un kaimiņvalstīm.
 

Vēlos izmēģināt elektronisko iepirkumu sistēmu!

SIA Mercell Latvia

Daļa no Mercell grupas – viens no vadošajiem e-iepirkumu platformu un iepirkumu informācijas piegādātājiem Eiropā.

Par uzņēmumu

Par mums
Kontakti

22720771
SIA Mercell Latvia | Dzirnavu iela 37-43, LV-1010 Rīga, Latvija