SYKEHUSINNKJØP HF - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norvegija
Įmonės kodas: 916879067
Perkančiosios organizacijos aprašymas:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Pasiūlymo pateikimo terminas
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 2029-04-09
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 2029-10-29
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 2030-10-31
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2033-02-25
Plasmaferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2024-05-21
Tilbudsfase: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 2024-05-22
2501c-2 lakosamid 2024-05-27
Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 2024-05-30
2460 Pneumokokkonjugatvaksine (PKV) 2024-06-05
Helsebussen Lillehammer - Oslo 2024-05-27
Tilbudsfase: QA-løsning (utstyr og software) til stråleterapi i Vestre Viken HF 2024-05-31
Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PCR-instrumenter for levering til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF 2034-04-27
Anmodning om informasjon: Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet sykehus HF 2024-12-31
Pasienttransport med helseekspress med daglig trafikk i fast rute til Helse Fonna HF 2024-06-10
Generelle laboratorieprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2024-05-31
Leie av Helseekspress til Sykehuset Østfold HF 2024-06-10
Vannrenseanlegg til dialyse til Helgelandssykehuset HF 2024-05-23
Avbruddsfrie strømtjenester (UPS) med deler og service til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 2024-05-22
Digital procurement system for Sykehusinnkjøp HF - Qualification 2024-05-31
Elektronisk tøyskap/tøyløsning til Nye Hammerfest sykehus 2024-05-21
Elektrotjenester til Akershus universitetssykehus HF 2024-05-23
2501a-1 benzylpenicillin 2024-05-27
2407gj-1 tiotepa 2024-05-27
ØNH - Forbruksmateriell til Helse Vest 2024-05-22
Bygningsmessige arbeider til Akershus universitetssykehus HF 2024-05-21
Køsystem til Sjukehusapoteka Vest HF 2024-05-21
Rammeavtaler for rådgivende ingeniør bygg (RIB), og rådgivende ingeniør varme-, ventilasjon-, og sanitæranlegg; VVS (RIV), Helse Bergen HF 2024-05-24
Prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2024-05-27
2507gj-1 anagrelid 2024-05-31
Treningsutstyr til fysio- og ergoterapi til Helse Midt-Norge 2024-06-04
Diatermi forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Nord 2024-05-27
Digital procurement system for Sykehusinnkjøp HF - Tendering phase 2025-02-25
Kran og løftetjenester inkludert rådgivende bistand til Helse Bergen HF 2024-05-21
Pasientreiser med Helsebil i Glåmdalsregionen for Oslo universitetssykehus HF 2024-05-29
Ikke-akutt pasienttransport for Helse Førde 2024-05-27
Operasjonsbord til Akershus universitetssykehus HF avd. Kongsvinger 2024-06-07
Dekontaminatorer for TØE prober til Helse Stavanger HF 2024-05-28
Fisk til helseforetakene i Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord 2024-06-03
Rehabilitering gesims og tak KVB og BEV ved St. Olavs hospital 2024-06-06
Phacomaskiner til Sykehuset Innlandet 2024-05-31
Mekanisk arbeid for vaskeriet Helse Bergen HF 2024-05-23
Kirurgiske håndinstrumenter med forbruksmateriell for Universitetssykehuset i Nord-Norge og Finnmarkssykehuset 2024-06-03
Baker- og konditorvarer til helseforetakene i Helse Vest 2024-06-05
Mat og drikke unntatt grossistvarer til helseforetakene i Helse Vest 2024-06-05
Intuberingsutstyr til Helse Førde HF 2024-06-06
Flowmeter til Vestre Viken HF, ny utlysning 2024-05-27
Kvalifikasjonsfase - Intensivambulanse Oslo Universitetssykehus HF 2024-06-03
Tilbudsfase - Intensivambulanse Oslo Universitetssykehus HF 2024-08-16
Betalingsløsninger til helseforetakene i Norge 2024-05-24
ByggHgsd2020 BT2-1.04 – Anskaffelse av dekontaminatorer vask og spyl til Helse Fonna HF 2024-05-30
Rammeavtaler for rådgivende ingeniør elektro (RIE), og rådgivende ingeniør brann (RIBr), Helse Bergen HF 2024-06-05
Rammeavtale for rådgivende ingeniør elektro (RIE), Helse Fonna HF 2024-06-04
Blodbanksentrifuge med sentrifugekopper og strekkodeleser til Helse Stavanger 2024-05-31
Rammeavtale for rådgivende ingeniør brann (RIBr), Helse Fonna HF 2024-06-04
(NY) Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester til helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst 2024-06-05
Juniorsenger til Sykehuset Telemark HF 2024-05-24
Motoriserte rotasjonsmikrotom til helseforetakene i Helse Midt-Norge 2024-06-10
Sterile trekk til medisinsk utstyr til foretakene i Helse Vest 2024-06-14
Kvalifisering: Nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr - anskaffelse av tredjepartslogistikk 2024-06-06
Tilbudsfase: Nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr - anskaffelse av tredjepartslogistikk 2024-11-21
Sprinkelsenger til Sykehuset Telemark HF 2024-05-24
Analgesiapparat til Sykehuset Telemark HF 2024-06-10
TTO (Technology Transfer Office) Helse Fonna HF 2024-05-31
Vakuumsentrifuge med felle og rotor til Avdeling for Patologi ved Helse Stavanger HF 2024-06-07
Samspillsentreprise - Utskifting av luftbehandlingsaggregater til Bærum Sykehus - Kvalifisering 2024-05-27
Samspillsentreprise - Utskifting av luftbehandlingsaggregater til Bærum sykehus - Tilbudsinnlevering 2024-06-25
Mikroskop ØNH Sykehuset Nordmøre og Romsdal Ny utlysning 2024-05-21
Atroskopirack til HSYK Mo i Rana 2024-06-14
Grafisk design og idéutvikling til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2024-06-17
Leie av møbler til Barlia 2024-05-29
Autoklavesekk til foretakene i Helse Midt-Norge 2024-06-10
Prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst. Del 2. 2024-06-12
Forhåndskunngjøring: spirometriutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2024-06-07
Tilbudsfase: Spirometriutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2024-07-12
Laboratorievekter til foretak i Helse Vest - 2.gangs utlysning 2024-06-12
Dekkemaskin til patologi ved Helse Stavanger HF 2024-05-29
Ventilasjonstjenester til Helse Vest 2024-06-17
Hofteproteser til sykehusene i Helse Vest 2024-06-20
Tidsskrifter til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 2024-06-17
Sterile hansker til helseforetakene i Helse Vest, ny utlysning av delkontrakt 1: Lateksfri plastinnerhanske uten passform og 10: Hanske til bruk i isolator 2024-06-03
Pasienttransport innen og ut av Krødsherad, Jevnaker, Ringerike og Hole kommune for Vestre Viken HF 2024-06-14
Utbytting av lysarmatur til Nordlandssykehuset HF Vesterålen 2024-06-07
CTG til Nye Hammerfest sykehus 2024-06-17
Utskifting av heis for Sykehuset Telemark HF 2024-06-17
Bortkjøring av snø, kjøp og tiltransportering av strøsingel 4-8 og veisalt for Akershus universitetssykehus HF 2024-06-21
Sårbehandlingsprodukter - IV-fiksering steril/PVK-bandasje; regional anskaffelse for helseforetakene tilknyttet Helse Nord 2024-06-19
Ekspertbistand i uavklarte sykefraværssaker til Akershus universitetssykehus HF 2024-06-21
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 2025-07-01 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 2100-01-01 Raymond Kilen Medu Norge AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 2025-11-05 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 2050-03-16 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 2030-08-22 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 2030-05-01 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

Šiuo metu organizacija neturi aktyvių pirkimų. Norėdami matyti aktualius pirkimus pagal Jūsų veiklos sritį - spauskite "Išbandyti nemokamai" viršuje ir suteiksime prieigą prie visos informacijos. Matysite viešuosius pirkimus, privačių organizacijų pirkimus, planuojamus pirkimus ir kt. informaciją.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva