SYKEHUSINNKJØP HF - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norvegija
Įmonės kodas: 916879067
Perkančiosios organizacijos aprašymas:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Pasiūlymo pateikimo terminas
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 2029-04-09
Lysterapiutstyr KIR føde NLSH HF Bodø 2024-08-16
VANNRENSEANLEGG - DIALYSE Volda Sjukehus HMR. 2024-08-19
Automatisert elektroforesesystem til Helse Bergen HF 2024-08-01
Instrument til legemiddel- og rusmiddelanalyser, inkludert metodereagenser, kalibratorer og kontrollmateriale for levering til Helse Bergen HF 2024-07-31
Kvalifisering - Helse Fonna - Anskaffelse av prosjekteringsgruppe til Valen Sykehus oppgradering sikkerhetspost 2024-07-18
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 2029-10-29
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 2030-10-31
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2033-02-25
Gavekort til ansatte for helseforetakene i Helse Vest 2024-06-27
Instrumenter for klinisk kjemi og immunkjemi til Odda sjukehus, Helse Fonna HF 2024-09-06
Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PCR-instrumenter for levering til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF 2034-04-27
Anmodning om informasjon: Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet sykehus HF 2024-12-31
Tilbudsfase: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 2024-07-01
Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 2024-06-24
Spinale implantater til Oslo Universitetssykehus HF 2024-09-02
Tilbudsfase - Intensivambulanse Oslo Universitetssykehus HF 2024-08-16
Digital procurement system for Sykehusinnkjøp HF - Tendering phase 2025-02-25
Tilbudsfase: Nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr - anskaffelse av tredjepartslogistikk 2024-11-21
Samspillsentreprise - Utskifting av luftbehandlingsaggregater til Bærum sykehus - Tilbudsinnlevering 2024-06-25
Helsetjenester - laboratorietjenester innen patologi for Helse Vest 2024-06-26
Tilbudsfase: Spirometriutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2024-07-12
Øye linser til Helse Fonna 2024-06-24
Sag og drill med utstyrsavhengig forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2024-06-27
Anskaffelse av RO-vann anlegg, teknisk sentral for Helse Bergen HF 2024-08-13
Bakervarer til helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge 2024-06-21
Bortkjøring av snø, kjøp og tiltransportering av strøsingel 4-8 og veisalt for Akershus universitetssykehus HF 2024-06-27
LC-MSMS instrument til St.Olav Hospital HF 2024-08-01
Ekspertbistand i uavklarte sykefraværssaker til Akershus universitetssykehus HF 2024-06-26
Autoklavesekk til foretakene i Helse Midt-Norge 2024-06-24
Forbruksvarer til patologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2024-06-29
Kvalifisering: Test Environment Management verktøy til Sykehuspartner HF 2024-07-01
Test Environment Management verktøy til Sykehuspartner HF - tilbudsfase 2024-09-13
Pasienttransport innen og ut av Hol kommune for Vestre Viken HF 2024-06-28
NGS plattform SNR 2024-07-04
Konteiner utsett med lav innkjøringshøyde til Helse Bergen HF 2024-06-24
Gasskromatograf (GC) med flammeionisasjondetektor (FID) til Helse Stavanger 2024-08-09
Instrumenter for hurtigdiagnostikk PCR - SNR 2024-07-04
Kvalitetskontroller til infeksjonsserologiske analyser til helseforetak ved Helse Vest RHF 2024-07-11
PCI lab til Sørlandet Sykehus HF, Arendal 2024-08-14
Stråleterapisystem St. Olavs hospital HF-Prekvalifisering 2024-07-08
Drift av kafé med begrenset kioskutsalg ved Nye Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset HF 2024-07-10
Stråleterapisystem St. Olavs hospital HF-Tilbudsfase 2024-09-13
Grafisk design og idéutvikling til helseforetakene i Helse Sør-Øst 2024-08-07
Undersøkelsesenhet med spaltelampe til Helse Fonna HF 2024-08-23
Vaktmestertjenester til Oslo universitetssykehus 2024-07-10
2508c Hepatitt C 2024-09-04
2508 Hepatitt B 2024-09-04
Amplitudeintegrert EEG til Helse Nord-Trøndelag 2024-06-28
Trinn 2 Tilbudsfase: Lungefunksjonsutstyr til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2024-07-05
Kvalifikasjonsfase Kartløsning i bygg- St. Olavs hospital og NTNU 2024-08-02
Utskifting av ventilasjonsanlegg i bygg M på sykehuset Levanger 2024-07-08
Dialogfase Kartløsning i bygg- St.Olavs hospital og NTNU 2024-09-13
Blodbankskap til SNR/HMR 2024-07-29
Transport av prøver (varetaxi) fra primærhelsetjenesten Vesterålen til Nordlandssykehuset Vesterålen 2024-06-27
Prosedyrepakker for sentrale venekatetre til foretakene i Helse Sør-Øst 2024-07-12
Urologiske tjenester for Helse Vest RHF 2024-06-24
Sko til ansatte, ved avdelingene for hospitaldrift, som får dekket sko av arbeidsgiver ved sykehus i Helse Vest RHF. 2024-06-28
ST230010-2 Pasientreiser på veg i Telemark – 2. gangs utlysning 2024-07-11
Fot/hånd sol St. Olavs hospital HF 2024-06-25
Meglertjenester for avhending av eiendommer og grunnareal på Våland i Stavanger 2024-06-28
Strålebeskyttelse til sykehusene i Helse Vest 2024-08-19
ST240037 Ultralydapparater til urologisk poliklinikk - Sykehuset Telemark HF 2024-08-15
Vaskemidler og doseringsanlegg til vaskeriet i Helse Bergen HF 2024-08-16
Helse Fonna - Prosjekteringsgruppe til Valen Sykehus oppgradering sikkerhetspost - tilbudsfase 2024-08-26
AI-prosessor til skop for påvisning av polypper til Sykehuset Østfold HF 2024-07-03
Operasjonsbord til Universitetsykehuset Nord-Norge HF, nye Narvik sykehus 2024-08-02
Operasjonsbord til Helse Førde HF 2024-08-30
Forhåndskunngjøring- Rammeavtale EEG til Helse Midt-Norge 2024-08-12
Tilbudsfase- Rammeavtale EEG til Helse Midt-Norge 2024-09-18
Invitasjon til markedsdialog: Vakuumbiopsi til Helse Bergen og Helse Stavanger 2024-06-25
2406b-2 TNF BIO ustekinumab - ny utlysning 2024-08-30
2580 PCSK9-hemmere 2024-09-11
Blodtypeinstrument til Helse Stavanger HF 2024-09-03
Utskifting av sengeheis Haldenklinikken for Sykehuset Østfold HF 2024-08-13
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 2100-01-01 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 2025-11-05 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 2050-03-16 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 2030-08-22 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 2030-05-01 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 2025-07-01 Bjørnar Nordbotten Kilab AS

Šiuo metu organizacija neturi aktyvių pirkimų. Norėdami matyti aktualius pirkimus pagal Jūsų veiklos sritį - spauskite "Išbandyti nemokamai" viršuje ir suteiksime prieigą prie visos informacijos. Matysite viešuosius pirkimus, privačių organizacijų pirkimus, planuojamus pirkimus ir kt. informaciją.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva