SYKEHUSINNKJØP HF - viešieji pirkimai, skelbiami konkursai, planuojami pirkimai

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norvegija
Įmonės kodas: 916879067
Perkančiosios organizacijos aprašymas:

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Ar norite matyti daugiau pirkimų? Registruokitės MERCELL IŠBANDYMUI ir matysite:

  • Viešųjų organizacijų pirkimus;
  • Viešųjų organizacijų pirkimų planus ir sudarytas sutartis;
  • Privačių organizacijų pirkimus;
  • Kitą informaciją, kuri padės padidinti pardavimus;


IŠBANDYTI MERCELL 7 DIENAS NEMOKAMAIPirkimo pavadinimas
Departamentas Pasiūlymo pateikimo terminas
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 2029-04-09
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 2029-10-29
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 2030-10-31
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 2032-06-25
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 2033-02-25
Rammeavtale for kjøp av kartlegging og installasjonstjenester 2024 2024-04-15
CRM for Sykehuspartner HF 2024-04-15
Plasmaferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2024-05-10
Tilbudsfase Utvidet akuttmottak og MR-bygg ved Kalnes for Sykehuset Østfold HF 2024-04-15
Tilbudsfase - IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling for Helse Sør-Øst 2024-10-17
PCR-kit for påvisning av tarmpatogene mikrober – HMR HF 2024-04-22
Digitale arbeidsverktøy for Fysio- og ergoterapi til Helseforetakene i Helse Vest 2024-04-19
Tilbudsfase: Prosedyrepakker øye til Helse Bergen HF 2024-04-29
Kvalifisering: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 2024-04-15
Tilbudsfase: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 2024-05-22
Radiologi forbruksmateriell til nevrointervensjon til Helse Bergen og Helse Stavanger 2024-04-18
Håndverkertjenester til Ålesund sjukehus 2024-04-15
Trinn 2 - Tilbudsfase - pasientovervåkning til Nye Hammerfest Sykehus 2024-04-30
Mat og drikke unntatt grossistvarer til helseforetakene i Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord 2024-04-19
Bilevel PAP og CPAP til helseforetakene i Norge - ny utlysning 2024-05-10
Ventilasjonstjenester til Sunnaas sykehus HF 2024-04-19
Respirator Nyfødt Intensiv til Helse Sør-Øst 2024-04-23
Utdanningstjenester - VG3 Helsesekretær til Helse Stavanger HF 2024-04-18
Ombygging KER/SPIS - Rønvik/Mellomåsen - Bygningsmessige arbeider 2024-04-17
Entreprise K501 Automasjon- og SD-anlegg, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 2024-04-17
Hygieneprodukter – prefuktede kluter (vask uten vann) med og uten klorheksidin 2024-04-30
Trykkfordelende madrasser, leie 2024-05-06
Uttakssentraler/taksøyler til Sørlandet Sykehus HF 2024-05-07
Kvalifisering: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 2024-04-30
Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 2024-05-30
Instrument for måling av frie, lette kjeder (proteiner) med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til helseforetak ved Helse Vest RH 2024-04-19
Finansielle revisjonstjenester til helseforetakene i Norge 2024-04-16
Helsebussen Lillehammer-Oslo 2024-04-22
(NY) Vikartjenester legespesialist, psykologspesialist og annet helsepersonell til helseforetakene i Norge 2024-05-13
Helsebussen Lillehammer - Oslo 2024-05-27
Pakketransport med hjemlevering for Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF 2024-04-22
Rammeavtale - ID-kort 2024-04-17
Skadedyrbekjempelse til Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital 2024-04-26
Kvalifisering: QA-løsninger (utstyr og software) for stråleterapi til Vestre Viken HF 2024-04-22
Tilbudsfase: QA-løsning (utstyr og software) til stråleterapi i Vestre Viken HF 2024-05-31
Hematologiinstrumenter til Helse Førde HF 2024-04-17
ST230010 Pasientreiser på veg i Vestfold og Telemark 2024-05-16
Kontroll av avtrekkskap og sikkerhetsbenker til Oslo universitetssykehus 2024-04-29
Flowmeter til Vestre Viken HF 2024-05-02
Markedsdialog - Energioppfølgingssystem Ous 2024-04-18
Kaffekonsentrat til helseforetakene i Norge 2024-04-30
Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PCR-instrumenter for levering til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF 2034-04-27
Parkeringstjenester ved NUN (Nye UNN Narvik) 2024-04-26
Ombygging KER/SPIS - Rønvik/Mellomåsen - VVS/Elektro 2024-04-17
Service og vedlikehold av porter for Helse Stavanger HF 2024-04-24
Rammeavtale på elektronisk løsning for innkreving av parkeringsavgift og håndtering av parkeringstillatelser til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2024-04-24
Pasienttransport med helseekspress med daglig trafikk i fast rute til Helse Fonna HF 2024-04-29
Blodgassprøyter til helseforetakene i Helse Midt-Norge 2024-04-30
Anmodning om informasjon: Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet sykehus HF 2024-12-31
Intrahospitalt transportrack til Helse Stavanger HF 2024-05-03
Totalentreprise Nytt kjøkken – Voss sjukehus, saksnr. 2024/408 2024-04-22
Trinn 2 Tilbudsfase - Angiografilaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2024-05-02
Pasienttransport med helseekspress med daglig trafikk i fast rute til Helse Fonna HF 2024-06-10
Skjelett-Thorax laber AHL senteret St. Olavs hospital HF 2024-05-03
Køsystem til Sjukehusapoteka Vest HF 2024-05-06
Sprøyter og Kanyler 2024-05-13
Fløy O - glassfasade og klimavegg, NLSH Bodø - Bygningsmessige arbeider 2024-04-22
ByggHgsd2020 BT2 – Anskaffelse av sikkerhetskabinett til Helse Fonna HF 2024-04-25
Leie av Helseekspress til Sykehuset Østfold HF 2024-05-06
Leie av Helseekspress til Sykehuset Østfold HF 2024-06-10
Vannrenseanlegg til dialyse til Helgelandssykehuset HF 2024-05-16
Plast-, pakkefilm og beger til produksjonskjøkken Sykehuset Innlandet HF 2024-05-16
Thuliumlaser til Ålesund Sjukehus saksnr. 2023/1808 2024-05-08
Årlig kontroll av brannalarmanlegg til Akershus universitetssykehus HF 2024-05-13
Diatermi Plasma Blade til Ahus HF 2024-04-26
Temperaturindikatorer til blodposer, Helse Sør-Øst 2024-05-10
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 2025-07-01 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 2100-01-01 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 2025-11-05 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 2050-03-16 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 2030-08-22 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 2030-05-01 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

Šiuo metu organizacija neturi aktyvių pirkimų. Norėdami matyti aktualius pirkimus pagal Jūsų veiklos sritį - spauskite "Išbandyti nemokamai" viršuje ir suteiksime prieigą prie visos informacijos. Matysite viešuosius pirkimus, privačių organizacijų pirkimus, planuojamus pirkimus ir kt. informaciją.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva