Kari Tovseth

Seniorrådgiver

Viešieji pirkimai

Pirkimo pavadinimas Pasiūlymo pateikimo terminas
Vaktmestertjenester Vindåsen - Kontraktstildeling
Tools for malware search and analytics 2024-05-24 13:00
Kunstfaglig konsulent - Kontraktstildeling
Utskifting av vindusglass - Prekvalifisering 2024-07-01 13:00
Bygningsmessige håndverkstjenester - kontraktstildeling
SD anlegg (sentral driftskontroll) - kontraktstildeling
Rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Kontraktstildeling
Innvendig innsynsskjerming - Kontraktstildeling
Bordplasseringssystem 2024-05-13 13:00
Renholdstjenester - Tilbudsfase 2024-05-22 13:00
Språkopplæring Oslo 2024-05-15 13:00
Abonnementsadministrasjon - Kontraktstildeling
Språkopplæring London 2024-05-15 13:00
Interne flyttetjenester - Kontraktstildeling
Kunstfaglig konsulent 2024-05-06 13:00
Renholdstjenester - Kvalifisering 2024-04-22 13:00
Cateringtjenester Vindåsen 2024-04-08 13:00
Bedriftshelsetjeneste 2024-04-10 13:00
Vaktmestertjenester Vindåsen - Tilbudsfase 2024-05-02 13:00
Vaktmestertjenester Vindåsen - Kvalifisering 2024-04-04 13:00
Bygningsmessige håndverkstjenester 2024-03-21 13:00
Innvendig innsynsskjerming 2024-03-11 13:00
Tilkomstteknikk - Rammeavtale 2024-03-05 13:00
Rekrutteringstjenester - Tilbudsfase 2024-02-09 13:00
SD anlegg (sentral driftskontroll) - tilbudsfase 2024-02-26 13:00
Abonnementsadministrasjon 2024-02-28 13:00
SD anlegg (sentral driftskontroll) - kvalifikasjon 2024-01-25 13:00
Kjøp av dagligvarer Venastul 2024-02-02 13:00
Drift av personalrestaurant - Tibudsfase 2024-03-01 13:00
Drift av personalrestaurant - Kvalifisering 2024-01-31 13:00
Trusseletterretning (Threat intelligence subscription) 2024-02-02 13:00
Service ventilasjonsaggregater 2024-02-01 13:00
Interne flyttetjenester 2024-01-24 13:00
Rekrutteringstjenester - Kvalifisering 2024-01-12 13:00
Midlertidig bemanning - parallelle rammeavtaler 2023-12-21 13:00
Forsikringsmeglertjenester 2023-11-28 13:00
Background check services - kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Kontraktstildeling
Konsulenttjenester til internrevisjonen - kontraktstildeling
Tenable lisenser 2000 bands - Kontraktstildeling
Taktekking - Venastul - Kansellering
Taktekking - Venastul 2023-10-10 13:00
Kjøp av WEBcast tjenester - Kontraktstildeling
Fagkurs (Training Vendors) 2023-10-25 13:00
Persontransport - Rammeavtale - Tilbudsfase 2023-11-17 13:00
Persontransport - Rammeavtale - Kvalifikasjon 2023-10-23 13:00
Sluser / sikkerhetsdører - Tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 2023-11-20 13:00
Sluser / sikkerhetsdører - Prekvalifisering 2023-10-12 13:00
Teknisk bistand arrangement - tilbudsfase 2023-11-17 13:00
Teknisk bistand arrangement - kvalifikasjon 2023-10-23 13:00
Plattform for sikkerhetsovervåking (PSO) - Kontraktstildeling
Kjøp av blomster - Kontraktstildeling
Kjøp av kontorrekvisita - Kontraktstildeling
Avfallshåndtering - Kontraktstildeling
Elektotjenester og tilhørende materiell - Kontraktstildeling
Tenable lisenser - 2000 bands 2023-09-26 13:00
RFI - Open Source Threat Intelligence Service (OSTIS)
Tømrerarbeid Venastul - Rammeavtale 2023-10-10 13:00
IDD - Integrity Due Diligence Services 2023-08-22 13:00
Tax advisory services 2023-08-03 13:00
Planteservice - Kontraktstildeling
Videokonferanseutstyr - Kontraktstildeling
Kjøp av WEBcast tjenester 2023-07-07 13:00
Markedsundersøkelse (RFI) - Sikkerhetsdører sluser
Kjøp av blomster - Rammeavtale 2023-06-30 13:00
Kjøp av kontorrekvisita - Rammeavtale 2023-06-30 13:00
Konsulenttjenester til internrevisjonen - tilbudsfase 2023-08-22 13:00
Konsulenttjenester til internrevisjonen - kvalifisering 2023-07-03 13:00
Parallelle rammeavtaler for kjøp av tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse og prosjekt- og administrativ støtte i bygge- og anleggsprosjekter 2023-06-30 13:00
Vedlikehold av møbler - Kontraktstildeling
Kjøp av uniformer og arbeidstøy - Rammeavtale 2023-06-12 13:00
Plattform for sikkerhetsovervåking (PSO) - drift og tjenester 2023-06-19 13:00
Interiørarkitekttjenester - Kontraktstildeling
Markedsundersøkelse (RFI) - SD anlegg
Planteservice - Avtale 2023-06-02 13:00
Leilighetshotell i Oslo - Kontraktstildeling
Globale rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Murertjenester og materiell - Rammeavtale 2023-05-25 13:00
Prosjektering Storhusholdningskjøkken - intensjonskunngjøring
e-Signature solution - Tilbudsfase 2023-04-04 13:00
Kjøp av møbler - Rammeavtale 2023-05-08 13:00
Rørleggertjenester Venastul - Rammeavtale 2023-03-30 13:00
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale 2023-04-20 13:00
Avfallshåndtering - avtale 2023-03-20 13:00
Kjøp av kjøkkenutstyr - Rammeavtale 2023-03-27 13:00
Vinduspuss, renhold av fasader og utomhusområder - Kontraktstildeling
Integrity Due Diligence (IDD) services 2023-03-16 13:00
Intelligence as a service - tilbudsfase 2023-04-13 13:00
Intelligence as a service - Kvalifikasjon 2023-03-14 13:00
e-Signature solution - kvalifikasjon 2023-03-08 13:00
Interiørarkitekt-tjenester Rammeavtale 2023-03-08 13:00
Renseritjenester - Vindåsen 2023-03-03 13:00
Rammeavtale rørleggertjenester og materiell 2023-03-09 13:00
Oppgradering serveringstorg kantine 2023-02-06 13:00
Leilighetshotell i Oslo 2023-01-30 13:00
Background check services - tilbudsfase 2023-02-10 13:00
Background check services - kvalifikasjon 2023-01-16 13:00
Styreportal - tilbudsfase 2023-02-10 13:00
Styreportal - kvalifisering 2023-01-11 13:00
Kjøp av kontorstoler - kontraktstildeling
Globale rekrutteringstjenester - #2 - Parallelle rammeavtaler 2022-12-22 13:00
Globale rekrutteringstjenester - kansellering
Bookingsystem kunnskapssenteret 2022-12-12 13:00
Globale rekrutteringstjenester - parallelle rammeavtaler 2022-11-04 13:00
Renseritjenester - Rammeavtale 2022-12-05 13:00
Medieovervåkingstjenester 2022-10-24 13:00
Digital læringsplattform (LMS) - Tilbudsfase 2022-12-12 13:00
Digital læringsplattform (LMS) - Kvalifisering 2022-11-11 13:00
Vinduspuss, renhold av fasader og utomhusområder - Avtale 2023-01-10 13:00
System for anonym varsling (whistle blowing) 2022-10-10 13:00
Hotelltjenester og konferansefasiliteter - Kontraktstildeling
Trusseletterretnings abonnement - med åpen kilde (open source) 2022-08-18 13:00
Kjøp av skilt - Rammeavtale 2022-09-16 13:00
System for interne møter 2022-09-19 13:00
Kjøp av kontorstoler - rammeavtale 2022-09-30 13:00
Bistand til Visuell identitet - Kontraktstildeling
Mobiltelefoni - abonnement og apparater - Kontraktstildeling
Leadership and People Development Services - Kontraktstildeling
Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg - Kontraktstildeling
Møbelsnekkertjenester - Kontraktstildeling
Interne post- og logistikktjenester - Kontraktstildeling
Facility tjenester - Venastul - Kontraktstildeling
Facility tjenester - Venastul 2022-06-01 13:00
Konsulenttjenester SimCorp relaterte tjenester - Kontraktstildeling
Enkel CRM løsning - Avtale 2022-05-04 13:00
Aktuartjenester - Avtale 2022-05-05 13:00
Selskapsmat / Catering - Rammeavtale 2022-04-25 13:00
Møbelsnekkertjenester - Rammeavtale 2022-04-22 13:00
Leadership and People Development Services 2022-04-12 13:00
Kjøp av online universitetskurs - Kontraktstildeling
Rekrutteringstjenester - Kontraktstildeling
Interne post- og logistikktjenester - Avtale 2022-04-04 13:00
Rammeavtale - Tepper og gulvbelegg 2022-03-28 13:00
Pansret kjøretøy - Tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 2022-04-22 13:00
Pansret kjøretøy - Prekvalifisering 2022-03-16 13:00
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Kontraktstildeling
Konsulenttjenester innen IKT-sikkerhet - Kontraktstildeling
IT sikkerhetstjenester (MSSP) - Tilbudsfase 2022-05-02 13:00
IT sikkerhetstjenester (MSSP) - Prekvalifisering 2022-03-11 13:00
Prosjektkoordinator - Eksperimentell testing DSP - Kontraktstildeling
Rammeavtale tjenester og materiell ventilasjon 2022-02-21 13:00
Mobiltelefoni - abonnement og apparater 2022-02-22 13:00
Mobiltelefoni - abonnement og apparater 2022-02-22 13:00
Passenger transport by air - Parallel framework agreement 2022-01-31 13:00
Hotelltjenester og konferansefasiliteter - Parallelle rammeavtaler 2022-01-27 13:00
Innsynsskjerming - levering og montering #2 2022-01-19 13:00
Innsynsskjerming - Avlyst konkurranse
Innsynsskjerming - levering og montering 2021-12-16 13:00
Kjøp av renholdskonsulent-tjenester 2022-01-11 13:00
WEB-sider og Sosiale Medier 2021-12-16 13:00
Visuell identitet og Kommunikasjonsmateriell 2021-12-16 13:00
Bistand til Visuell identitet 2021-12-16 13:00
Relocation Services - Tilbudsfase 2022-02-04 13:00
Relocation Services - Prekvalifisering 2022-01-04 13:00
Rekrutteringstjenester - Parallelle rammeavtaler 2021-12-21 11:00
Kjøp av online universitetskurs 2021-12-13 13:00
Kjøp av online universitetskurs 2021-12-13 13:00
Kurerpost tjenester 2021-11-26 13:00
Konsulenttjenester innen IKT-sikkerhet - Parallelle rammeavtaler 2021-11-19 13:00
Reisesikkerhetstjenester - Tilbudsfase 2022-01-12 13:00
Reisesikkerhetstjenester - Prekvalifisering 2021-11-30 13:00
Leie av kaffemaskiner og vannautomater - Kontraktstildeling
Utbedring av natursteinsmur Vindåsen 2021-11-15 13:00
Kjøp av vakttjenester - tilbudsfase (gjennomføres utenfor Mercell) 2021-12-01 13:00
Kjøp av vakttjenester - Prekvalifisering 2021-10-26 13:00
Budtjeneste - Rammeavtale 2021-09-27 13:00
Risiko-, regulerings- og etterlevelsestjenester (IDD) - Kontraktstildeling
Kjøp av Data Virtualiseringsverktøy - kontraktstildeling
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Kvalifikasjon - Parallelle rammeavtaler 2021-08-13 13:00
Leie av kaffemaskiner og vannautomater/tappetårn - Avtale 2021-08-27 13:00
Internett og intranett - Rådgivning, utvikling og vedlikehold - Tilbudsfase 2021-08-10 13:00
Konsulenttjenester til prosjekt innen personvern - avtale 2021-08-18 13:00
Konsulenttjenester Cybersikkerhet - Tilbudsfase - Parallelle rammeavtaler 2021-09-02 13:00
Magasininnredning - Avtale 2021-08-16 13:00
Leie av studio - Avtale 2021-08-20 13:00
Prosjektstyringsverktøy - Kontraktstildeling
Cyber Trusseletterretningsplattform (TIP) - Kontraktstildeling
Internett og intranett - Rådgivning, utvikling og vedlikehold - Kvalifikasjon 2021-06-18 13:00
Universalios transporto priemonės 2021-05-18 12:00
Prekvalifisering - Verditransportkjøretøy 2021-05-18 13:00
Verditransportkjøretøy 2021-06-08 13:00
Renovering altan bygg A Vindåsen 2021-04-14 13:00
Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll (investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi) - kontraktstildeling
Tilsyns- og vaktmestertjeneste - Vindåsen 2021-04-20 13:00
Renholdstjenester Vindåsen - Avtale 2021-04-20 13:00
Kjøp av blomster - Rammeavtale 2021-03-26 13:00
Prosjektstyringsverktøy - Avtale 2021-03-16 13:00
Trykkeritjenester og kopiering - rammeavtale 2021-03-25 13:00
Tableau lisenser - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale 2021-01-28 13:00
Fadderskap for bier - avtale 2021-01-26 13:00
Teknisk bistand på arrangement - Kontraktstildeling
Kjøp av Data Virtualiseringsverktøy 2021-01-18 13:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Kontraktstildeling
Renholdskonsulenttjenester - Avtale 2020-12-10 13:00
Risiko-, regulerings- og etterlevelsestjenester (IDD) - Rammeavtaler 2020-12-14 13:00
Konsulent til kunstfaglig bistand - Avtale 2020-11-17 13:00
Rens og vask av tekstiler - Rammeavtale 2020-11-11 13:00
Tilbudsfase - Cyber Trusseletterretningsplattform (Cyber Treat Intelligence Platform - TIP) 2020-12-21 13:00
Cyber Trusseletterretningsplattform (Treat Intelligence Platform - TIP) - Avtale 2020-11-10 13:00
Tableau lisenser - Avtale 2020-11-12 13:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Rammeavtale 2020-10-30 13:00
Anti-hvitvaskingsløsning (AML) - Avtale 2020-10-16 13:00
Teknisk bistand på arrangement - Rammeavtale 2020-10-26 13:00
Utbedring av drenering og inngangsparti Venastul - Avtale 2020-10-09 13:00
Persontransport med fly - Parallell rammeavtale - Kansellering
Passenger transport by airplane - Parallel framework agreement 2020-09-09 13:00
Språkopplæring London - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av markedsundersøkelser - Kontraktstildeling
Tilbudsfase - Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll, herunder tjenester relatert til investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi 2020-06-16 11:00
Utbedring av takterrasse - Avtale 2020-06-19 13:00
Markedsundersøkelse (RFI) - Infrastruktur for realtidsbetalinger med umiddelbart oppgjør
Språkopplæring London - Rammeavtale 2020-06-04 13:00
Avfallshåndtering Vindåsen - Avtale 2020-05-25 13:00
Språkopplæring Oslo - Rammeavtale 2020-05-15 13:00
Etterlevelse, operasjonell risiko og kontroll, herunder tjenester relatert til investering i eiendom og infrastruktur til fornybar energi 2020-04-27 13:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av møbler - Rammeavtale 2020-05-22 13:00
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving - Kontraktstildeling
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Flyttetjenester - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av paller - Rammeavtale 2020-02-19 13:00
Belysningsutstyr (NY) - Rammeavtale 2020-03-02 13:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale 2020-02-20 13:00
Makuleringsmaskiner - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Konservatortjenester - Rammeavtale 2019-09-30 13:00
Flyttetjenester - Rammeavtale 2020-01-20 13:00
NY - Konservatortjenester - Rammeavtale 2019-12-02 13:00
Persontransport - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av løsning for medarbeiderundersøkelse med rådgiving 2019-12-09 13:00
Makuleringsmaskiner - Rammeavtale 2019-10-14 13:00
Kontorrekvisita - Rammeavtale - kontraktstildeling
Oppvaskmaskin - Avtale 2019-09-20 13:00
Tjenester innen Prosjektledelse, Prosjektstøtte, Byggeledelse og byggherrens representant - parallelle rammeavtaler - Kontraktstildeling
Persontransport - Rammeavtale 2019-10-01 13:00
Kjøp av blomster - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avtale - Kontraktsinngåelse
Planteservice - Avtale - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøkkenutstyr - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kjøp av blomster - Rammeavtale 2019-06-13 13:00
Kontorrekvisita - Rammeavtale 2019-06-17 13:00
Kjøp av tekstiler - Rammeavtale 2019-06-06 13:00
Planteservice - Avtale 2019-06-10 13:00
Tilsyns- og vaktmestertjeneste Vindåsen - Avtale 2019-06-03 13:00
Kjøp av uniformer - rammeavtale 2019-05-27 13:00
Vedlikeholdsarbeid - Norges Bank, Vindåsen - Avtale 2019-05-06 13:00
Sentralbordtjeneste - Avtale - Kontraktstildeling
Dagligvarer Venastul - Rammeavtale 2019-05-14 13:00
Vedlikehold av møbler - Rammeavtale 2019-04-29 13:00
Kjøkkenutstyr - Rammeavtale 2019-04-26 13:00
Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avtale - Kontraktstildeling
Audiovisuelt utstyr - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Sentralbordtjeneste - Avtale 2019-02-28 13:00
Leie av telt - engangskjøp 2019-02-06 13:00
Elektrotjenester Venastul - Rammeavtale 2019-02-14 13:00
Rørleggertjenester Venastul - Rammeavtale 2019-02-14 13:00
Malertjenester Venastul - Rammeavtale 2019-02-14 13:00
Vaktmesteroppdrag Venastul - Rammeavtale 2019-02-12 13:00
Tømrer- og snekkertjenester Venastul - Rammeavtale 2019-02-12 13:00
Gartnertjeneste og plantefaglig bistand - Avtale 2019-02-19 13:00
Selskapsmat til Norges Bank - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Kontorstoler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Møbler - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Profileringsartikler - Rammeavtale 2019-01-23 13:00
Audiovisuelt utstyr - Rammeavtale 2019-01-21 13:00
Renseritjeneste - Rammeavtale 2019-01-09 13:00
Kontorstoler - Rammeavtale 2018-10-18 13:00
Kantinetjeneste (etter prekvalifisering) - Avtale - Kontraktstildeling
Renholdstjenester - Avtale - Kontraktstildeling
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale - Kontraktstildeling
Furniture Framework Agreement 2018-08-20 12:00
Møbler - Rammeavtale 2018-08-20 13:00
Møbelsnekkerarbeid - Rammeavtale 2018-08-10 13:00
Catering for the Central Bank of Norway - framework agreement. 2018-08-08 12:00
Selskapsmat til Norges Bank - Rammeavtale 2018-08-08 13:00
Cateringtjeneste Vindåsen - Rammeavtale 2018-06-11 13:00
Renholdstjenester - Avtale 2018-06-11 13:00
Electro services and material — Framework agreement 2018-05-30 12:00
Canteen service — Contract 2018-05-22 12:00
Kantinetjeneste - Avtale 2018-05-22 13:00
Arrangementsbookingsystem - SaaS avtale 2018-05-14 13:00
Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avtale
Diplomatic Bags - Framework agreement
Kurerpost - Rammeavtale
Supervisory and janitor services agreement, Vindåsen. 2018-03-13 12:00
Tilsyns- og vaktmestertjenester Vindåsen - Avtale 2018-03-13 13:00
Diplomatic Bags — Framework agreement. 2018-03-05 12:00
Kurerpost - Rammeavtale 2018-03-05 13:00
Journal Administration — Framework Agreement 2018-02-26 12:00
Tidsskriftsadministrasjon - Rammeavtale 2018-02-26 13:00
Contract — Procurement of window cleaning services.
Framework agreement Office supplies. 2017-06-26 12:00
Framework agreement for the hire of technical equipment and technical assistance in connection with events.
Framework agreement — Cleaning and washing of textiles for Norges Bank [The Central Bank of Norway].
Framework agreement, procurement of catering services for the Central Bank of Norway, Tjøme.
Agreement — Hire of coffee machines and water-dispensers/tap towers for Norges Bank.
Contract — Procurement of window cleaning services. 2017-02-28 12:00
Framework agreement for printing services and photocopying.

Mercell Lithuania UAB

Mercell yra vienas iš Europoje pirmaujančių e-pirkimų sprendimų, kuris suveda pirkėjus ir tiekėjus į vieną erdvę. Čia skelbiami viešieji pirkimai, planuojami viešieji pirkimai, privačių įmonių konkursai ir kita informacija.

Kontaktai

Mercell klientų aptarnavimas

+370 655 3 14 21
Mercell Lithuania UAB | Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietuva